Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan GarajDefinitívny výsledok

XXI. medzinárodného turnaja v skladaní dvojťažiek

Hlas ľudu – 1989


The Final Award

of the 21st international composing problem tourney – twomovers

Hlas ľudu – 1989Rozhodca (The Judge): Ing. Juraj Brabec, ČSFRTakmer polovina súťažných skladieb spomedzi osemdesiatich uverejnených originálov mala zaujímavé myšlienky a niečím ma zaujala! Svedčí to o skutočnosti, že tradícia medzinárodných súťaži Hlas ľudu je dobre známa medzi skladateľmi vo všetkých vyspelých kompozičných krajinách a že skladatelia si považujú za česť zúčastniť sa turnaja svojou skladbou. Pre nás je preto potešiteľné, že v tejto silnej konkurencii nijako nezaostávame, ba práve naopak, naši skladatelia v nej získavajú neraz prevahu. Potvrdzuje to i výsledok súťaže Hlas ľudu 1989, ktorý po podrobnom zvážení kladov a nedostatkov som stanovil takto:Ing. Peter Gvozdják, ČSFR

I. cena

Hlas ľudu č. 1942, 31. 8. 1989

Mat 2. ťahom (9+8=17)


Štefan Sovík, ČSFR

II. cena

Hlas ľudu č. 1947, 14. 9. 1989

Mat 2. ťahom (9+11=20)(Gvozdják): Zvodník 1.Ve6? (A) hr. 2.Sd6 (B) mat, 1...D:e6 (a), Df4 (b) 2.Vb2 (C), D:f4 (D) mat, viazne na 1...D:d2+! Rieši 1.Df4 (D) hr. 2.Vb2 (C) mat, 1...De6 (a), D:f4 (b) 2.V:e6 (A), Sd6 (B) mat. Perfektný mechanizmus dvojnásobného recipročného hrozbovo–úvodníkového paradoxu (DV) (DV), formálne ústiaceho do štvorprvkového cyklu úvodníka, hrozby a dvoch matov. Originalite nápadu a estetickému dojmu dômyselnej zámeny funkcie ťahov ustúpi i nie práve najpodarenejšie vyvrátenie zvodnosti.

(Sovík): Zvodník 1.Df1? hr. 2.Jg7 mat, 1...D:f1, Dd7 2.Vd5, Sg3 mat, viazne na 1...Vc7! Zvodník 1.Vf1? hr. 2.Jg7 mat, 1...V:f1, Vc7 2.D:b5, Sg3 mat, viazne na 1...Dd7! Rieši 1.Sg3 hr. 2.Jg7 mat, 1...Vc7, Dd7 2.Vf1, Df1 mat. Veľmi elegantné dvojnásobné spracovanie Salazarovej témy (VV)(VV) je doplnené o ďalšie úvodníkové prvky vo forme obrán i vyvrátení. Pôsobivé je najmä strategické spracovanie tejto novostrategickej témy spočívajúce vo vzájomnom súboji bielej a čiernej veže a dámy.Ing. Peter Gvozdják, ČSFR

III. cena

Hlas ľudu č. 1943, 31. 8. 1989

Mat 2. ťahom (7+8=15)


Alexandr Močalkin, ZSSR

IV. cena

Hlas ľudu č. 1927, 6. 7. 1989

Mat 2. ťahom (11+9=20)(Gvozdják): Zdanlivá hra 1...Sd4 (a) 2.Vb1 (A) mat. Zvodník 1.Sd4? (B) hr. 2.Vb1 (A) mat, 1...S:d4 (a) 2.Vb8 (C) mat, viazne na 1...Kb5! (b). Rieši 1.D:d5 (D) hr. 2.Vb8 (C) mat, 1...Sd4+ (a), Kb5 (b) 2.S:d4 (B), Vb1 (A) mat. Esteticky pôsobiaci komplex zámeny funkcie ťahov, v ktorom nájdeme recipročný hrozbovo–úvodníkový paradox (DV), dva paradoxy D (jeden vo forme obrany, druhý vo forme vyvrátenia) a nakoniec cyklus, v ktorom tie isté ťahy vystupujú vo zvodnosti vo funkcii zvodníka a hrozby, resp. variantového matu, a v riešení ako variantové maty, resp. ako hrozba. Strategický a novostrategický obsah sa pritom vhodne dopĺňajú.

(Močalkin): Zdanlivé hry 1...d:c4 (a), e:d3 (b) 2.Dd8 (A), Df4 (B) mat. Zvodník 1.Dd8? (A) hr. 2.V:e4 (C) mat, 1...e:d3 (b) 2.Dh4 mat, viazne na 1...Se3! Zvodník 1.Df4? (B) hr. 2.Jf3 (D) mat, 1...d:c4 (a) 2.D:e4 mat, viazne na 1...J:c2! Rieši 1.Ja5 hr. 2.Jc6 mat, 1...d:c4 (a), e:d3 (b) 2.V:e4 (C), Jf3 (D) mat. Spoločné spracovanie Banného a Hanneliusovej témy vo forme obrán. Veľmi pekný výkon, len úvodník je slabší.Anatolij Slesarenko, ZSSR

1. čestné uznanie

Hlas ľudu č. 1875, 5. 1. 1989

Mat 2. ťahom (9+12=21)


Vladimir Jerochin, ZSSR

2. čestné uznanie

Hlas ľudu č. 1879, 19. 1. 1989

Mat 2. ťahom (11+12=23)(Slesarenko): Zvodník 1.Ja6? hr. 2.Sc3 (A) mat, 1...d:e4 2.Jf5 (B) mat, viazne na 1...D:b2! Zvodník 1.Da6? hr. 2.Jf5 (B) mat, 1...d:e4 2.Je6 (C) mat, viazne na 1...S:c5! Rieši 1.Df5 hr. 2.Je6 (C) mat, 1...d:e4 2.Sc3 (A) mat. Skomponovať cyklickú zámenu funkcie hrozby a matu bez kráľovského ťahu je stále ešte zriedkavosťou. V tomto prípade je táto téma docielená vďaka tomu, že dôsledky útočných motívov bielych ťahov (pokrytie c5, pokrytie c4, pokrytie f5) čierny cyklicky preberá do škodlivých motívov po ťahu pešiaka (otvorenie k c4, blokovanie f5, otvorenie k c5).

(Jerochin): Zdanlivé hry 1...S~, Se1! 2.b:c3, e3 mat. Zvodník 1.d:c4? hr. 2.D:d5 mat, 1...J:c4, V:c4 2.b:c3, e3 mat, viazne na 1...Vc5! Rieši 1.d:e4 hr. 2.D:d5 mat, 1...V:e4, J:e4, K:e4 2.b:c3, e3, D:e5 mat. Pekná trojfázová zámena dvoch obrán s dobrým zvodníkom a úvodníkom, ale so symetrickou hrou.Jevgenij Gavrilov, ZSSR

3. čestné uznanie

Hlas ľudu č. 1904, 20. 4. 1989

Mat 2. ťahom (8+4=12)


Grigorij Gamza, ZSSR

4. čestné uznanie

Hlas ľudu č. 1901, 6. 4. 1989

Mat 2. ťahom (8+7=15)(Gavrilov): Zvodník 1.Vb5? (A) hr. 2.Ja5 (B) mat, 1...J:c6, Je5 2.Sf7 (C), Vc5 (D) mat, viazne na 1...Sg2! Rieši 1.Sf7 (C) hr. 2.Vc5 (D) mat, 1...J:c6, J:b4, J:d5 2.Vb5 (A), Ja5 (B), S:d5 mat. Štvorprvkový cyklus zložený z kombinácie recipročnej výmeny funkcie úvodníka a matu pri rovnakej obrane (VV)–Salazarovej témy a z recipročnej výmeny funkcie hrozby a matu pri rôznych obranách (HH). Výborná je tiež konštrukcia skladby.

(Gamza): Zvodník 1.Je4? hr. 2.Df6 (A) mat, 1...Kf4 2.D:g5 (B) mat, viazne na 1...S:c4! Zvodník 1.K:c6? hr. 2.D:g5 (B) mat, 1...Kf4 2.D:d4 (C) mat, viazne na 1...d3! Rieši 1.Jc2 hr. 2.D:d4 (C) mat, 1...Kf4 2.Df6 (A) mat. Opäť Ukrajinská téma (cyklická zámena funkcie hrozby a matu), ale po ťahu kráľa. Táto forma je pre skladateľa menej náročná, pre riešiteľa menej zaujímavá a pre rozhodcu menej príťažlivá.Udo Degener, Nemecko

1. pochvala

Hlas ľudu č. 1908, 5. 5. 1989

Mat 2. ťahom (9+8=17)


Vladimir Jerochin, ZSSR

2. pochvala

Hlas ľudu č. 1878, 19. 1. 1989

Mat 2. ťahom (9+11=20)(Degener): Zvodník 1.V:f5? hr. 2.D:e5 mat, viazne na 1...d6! Zvodník 1.S:d7? hr. 2.Jc6 mat, viazne na 1...c:b3! Zvodník 1.Vb4? hr. 2.Jab3 mat, viazne na 1...c2! Zvodník 1.Vh3? hr. 2.S:e3 mat, viazne na 1...f4! Rieši 1.S:b5 tempo, 1...d6, c:b3, c2, f4 2.Jc6, Ja:b3, S:e3, D:e5. Hanneliusova téma v štyroch pokusoch, ale len dva tematické varianty pripraví biely úvodníkom. Z tematického hľadiska to nepovažujem za chybu, ale estetická a novostrategická výraznosť obsahu by sa iste zvýšila, keby pred úvodníkom tematické maty neboli pripravené.

(Jerochin): Zdanlivé hry 1...D:e5, V:e5 2.S:e7, Je4 mat. Zvodník 1.Dc8? hr. 2.S:e7 mat a 2.Jd7 mat, viazne na 1...V:e5! Zvodník 1.Df2? hr. 2.Je4 mat a 2.J:d3 mat, viazne na 1...D:e5! Rieši 1.De6 hr. 2.Dc4 mat a 2.Dd5 mat, 1...D:e5, V:e5 2.Jd7, J:d3 mat. Vďaka dvojitej hrozbe priama i opačná forma Hanneliusovej témy. Škoda len, že motívy zdanlivej hry sú zaujímavejšie než v riešení, ktoré má naviac netematickú dvojitú hrozbu.Sergej Tkačenko, ZSSR

3. pochvala

Hlas ľudu č. 1895, 16. 3. 1989

Mat 2. ťahom (10+7=17)


Milan Borik, ČSFR

4. pochvala

Hlas ľudu č. 1907, 27. 4. 1989

Mat 2. ťahom (11+6=17)(Tkačenko): Zvodník 1.Vh5? hr. 2.Je4 mat (2.Jb7??), 1...Kd5 2.Jb7 mat (2.Je4??), 1...D:c6 2.Je4 mat, viazne na 1...Dh7! Zvodník 1.De4? hr. 2.Jc4 mat, viazne na 1...D:e6! Zvodník 1.Dc4? hr. 2.Je4 mat, viazne na 1...D:c6! Rieši 1.Da4 hr. 2.Jc4 mat (2.Jf7??), 1...Kd5 2.Jf7 mat (2.Jc4??), 1...D:e6, Ja3 2.Je4, Dd4 mat. Zaujímavý námet so vzájomnou zámenou prvého a druhého ťahu bieleho a s antiduálovým výberom matových ťahov bielymi jazdcami.

(Borik): Zvodník 1.Db5? hr. 2.Jd3 (A) mat, viazne na 1...Sd5! (a). Zvodník 1.De8? hr. 2.Sf6 (B) mat, viazne na 1...Se6! (b). Rieši 1.Kc8 hr. 2.Jf7 mat, 1...Vd:d6, Vh:d6 2.Jd3 (A), Jf6 (B) mat. V pokusových fázach sú hrozby vyvrátené, v riešení umožnené – ale vždy inými ťahmi čierneho. Najvoľnejšie spracovanie dvoch hrozbových prvkov H v troch fázach – H/H.RNDr. Ivan Garaj, CSc., m. p., usporiadateľ

Ing. Juraj Brabec, CSc., m. p., medzinárodný rozhodca FIDEVzad <<  >> Vpred