Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan GarajDefinitívny výsledok

XX. medzinárodného turnaja v skladaní dvojťažiek

Hlas ľudu – 1988


The Final Award

of the 20th international composing problem tourney – twomovers

Hlas ľudu – 1988Rozhodca (The Judge): Štefan Sovík, ČSSRPeter Gvozdják a

Ľudovít Lačný, ČSSR

I. cena

Hlas ľudu č. 1867 úpr., 8. 12. 1988

Mat 2. ťahom (10+7=17)


 

Andrej Lobusov, ZSSR

II. cena

Hlas ľudu č. 1843, 15. 9. 1988

Mat 2. ťahom (10+7=17)(Gvozdják a Lačný): Zvodník 1.Jd6 (A)? hr. 2.Sc5 (B) mat, 1...De6+ (a), D:d6 (b) 2.J:e6 (C), De1 (D) mat, viazne na 1...De5! Rieši 1.Je6 (C) hr. 2.De1 (D) mat, 1...D:e6 (a), Dd6 (b) 2.Sc5 (B), J:d6 (A) mat. Najoriginálnejšia skladba súťaže. Jedná sa o cyklus zámeny funkcie ťahov medzi prvým ťahom, hrozbou a dvoch variantových ťahov. Prvý ťah a hrozba vo zvodníku sa zamenia na dva variantové maty v riešení. Variantové maty zvodníka sa zamenia za prvý ťah a hrozbu. Konštrukčne je skladba zvládnutá výborne. Tento cyklus pri dvoch rovnakých obranách vo zvodníku a riešení je spracovaný prvýkrát.

(Lobusov): Zdanlivé hry 1...S:c5 (a), c:b6 (b) 2.Df4 (A), Dd2 (B) mat. Zvodník 1.Jd3? hr. 2.Df4 (A) mat, viazne na 1...c:b6! Zvodník 1.Jba4? hr. 2.Dd2 (B) mat, viazne na 1...S:c5! Rieši 1.Sg2 hr. 2.Dg1 mat, 1...S:c5 (a), c:b6 (b) 2.Dd2 (B), Df4 (A) mat. Z hľadiska tematiky jeden z ideálov hrozbových tém – vynikajúco konštrukčne zvládnutý. Zdanlivé hry so zvodníkmi vytvárajú Hanneliusovu tému a zvodníky so skutočnou hrou Dombrovskisovu tému. Zdanlivé hry so skutočnými – recipročnú zámenu. Majstrovské dielo. 

Ján Valuška, ČSSR

III. cena

Hlas ľudu č. 1813 opr., 2. 6. 1988

Mat 2. ťahom (9+10=19)

A. Diagram B. Se4–c4


Alexandr Močalkin a

Valerij Šaňšin, ZSSR

IV. cena

Hlas ľudu č. 1854, 27. 10. 1988

Mat 2. ťahom (10+7=17)

 (Valuška): Pozícia A: 1.Dg4 hr. 2.Je6 (A) mat, 1...Dc4, D:e4, J:e4 2.Jc6 (B), V:d1 (C), Vd8 mat. Pozícia B: 1.Da4 hr. 2.Jc6 (B) mat, 1...D:c4, De4, J:c4 2.V:d1 (C), Je6 (A), Vd8 mat. Opäť vynikajúca skladba. Originálna hrozbová forma Lačného témy s prvkami Hanneliusovej a Dombrovskisovej témy s dobrým doplnkom zámeny obrany v štvrtom variante. Nebyť dvojníkového spracovania úloha by ašpirovala i vyššie.

(Močalkin a Šaňšin): Zvodník 1.De2? hr. 2.Sb4 (A) mat, 1...J:c4 2.D:c4 mat, viazne na 1...Vb1! Zvodník 1.J:e7? (B) hr. 2.Sb6 mat, 1...Vb1 2.S:d7 (C) mat, viazne 1...J:c4! Rieši 1.S:d7 (C) hr. 2.Sb6 mat, 1...J:c4, Vb1 2.Sb4 (A), J:e7 (B) mat. Originálna kombinácia funkcie ťahov so Zagorujkovou témou. V riešení sa hrozbový mat z prvého zvodníka a prvý ťah druhého zvodníka stanú variantovými matmi po obranách, ktoré boli účinnými vyvráteniami zvodníkov – v obrátenom poradí. Originálna myšlienka v dobrej konštrukcii.Karol Mlynka, ČSSR

V. cena

Hlas ľudu č. 1800, 21. 4. 1988

Mat 2. ťahom (10+8=18)


Viačeslav Piľčenko, ZSSR

Zvláštna cena

Hlas ľudu č. 1797, 7. 4. 1988

Mat 2. ťahom (10+9=19)(Mlynka): Zvodník 1.Ve8? tempo, 1...K:d1, Kd3 2.Sb3, Sf5 mat, viazne na 1...S:b7! Zvodník 1.Sd5? tempo, 1...K:d1, Kd3 2.Sf3, Sc4 mat, viazne na 1...S:b7! Rieši 1.Sd7 tempo, 1...K:d1, Kd3, S:b7 2.S:g4, S:b5, S:b5 mat. Raz priama a dvakrát nepriama batéria v trojfázovej zámene matov. Harmonicky pôsobí šesťnásobné otváranie línie strelcom a jeho presné matovanie. Hodnotu skladby zvyšujú aj antiduálové pokračovania strelca v jednom zvodníku a v riešení. Škoda len, že chýba v druhom zvodníku.

(Piľčenko): Zvodník 1.Jd3? hr. 2.Je8 mat, 1...Je6 2.Jf5 mat, viazne na 1...V:e2! Zvodník 1.Jg6? hr. 2.Jf5 mat, 1...Jd5 2.Je8 mat, viazne na 1...Vf2! Rieši 1.J:c6 hr. 2.V:f6 mat, 1...V:e2, Vf2, K:c6 2.Jf5, Je8, Db6 mat. Cyklická forma témy Sušková v kombinácii s témou Hanneliusa. Mimoriadny výkon, pravda s menšími nedostatkami, z ktorých najviac vadí nepripravený mat po 1...K:e5!Imants Kisis, ZSSR

1. čestné uznanie

Hlas ľudu č. 1819, 23. 6. 1988

Mat 2. ťahom (11+10=21)


Anatolij Slesarenko, ZSSR

2. čestné uznanie

Hlas ľudu č. 1777, 28. 1. 1988

Mat 2. ťahom (8+8=16)(Kisis): Zvodník 1.Dd7? hr. 2.Je6 mat, 1...Jg3 2.Jc7 mat, viazne na 1...c:b5! Zvodník 1.Dd6? hr. 2.Je6 mat, 1...Jg3 2.J:e7 mat, viazne na 1...Dc8! Zvodník 1.Jc7? hr. 2.Jb3 mat, 1...Jg3 2.Dd7 mat, viazne na 1...Da4! Rieši 1.J:e7 hr. 2.Jb3 mat, 1...Jg3, Je3, Jd3+, Da4 2.Dd6, f:e3, V:d3, J:c6 mat. Kaskáda zámien funkcie ťahov v kombinácii so štvornásobnou zámenou matu po 1...Jg3. Nekonvenčná práca.

(Slesarenko): Zvodník 1.Vb3? hr. 2.D:d3 mat, 1...Kf5 2.D:d5 mat, viazne na 1...f2! Zvodník 1.Sg8? hr. 2.D:d5 mat, 1...Kf5 2.D:d3 mat, viazne na 1...Se6! Rieši 1.V:f3 hr. 2.Vf4 mat, 1...e2, K:f3, S:f3 2.D:d3, D:d5, g7 mat. Viacero známych mechanizmov, ktoré v danej kombinácii tém le Granda a zámeny obrán zabezpečujú skladbe plnú originalitu. Estetické spracovanie.Života Tanić, Juhoslávia

3. čestné uznanie

Hlas ľudu č. 1789, 10. 3. 1988

Mat 2. ťahom (9+9=18)


Alexandr Močalkin, ZSSR

4. čestné uznanie

Hlas ľudu č. 1839, 1. 9. 1988

Mat 2. ťahom (11+8=19)(Tanić): Zdanlivé hry 1...Jb3, S:c5 2.Dc4, D:c5 mat. Zvodník 1.Jc6? hr. 2.Dd4 mat, 1...Se5 2.J:e7 mat, viazne na 1...e5! Zvodník 1.Jf7? hr. 2.Dd4 mat, 1...e5 2.V:d6 mat, viazne na 1...Se5! Zvodník 1.Je:d7? hr. 2.Dd4 mat, 1...e5 2.Jf6 mat, viazne na 1...Se5! Zvodník 1.Jb3? hr. 2.Dd4 mat, 1...S:e5 2.Dc5 mat, viazne na 1...Vg6! Rieši 1.Jg6 hr. 2.Dd4 mat, 1...Jb3, S:c5, Se5, e5 2.D:b3, J:f4, J:e7, Sg8 mat. Napriek tomu, že podobné kolosky jazdcov boli viackrát spracované, skladba pôsobí sviežim dojmom vzhľadom na existenciu zdanlivých hier, množstvo zámien a najmä výborný úvodník.

(Močalkin): Zdanlivé hry 1...Dc5, Dc6 2.Je4 (A), Sd4 (B) mat. Zvodník 1.Dc8? hr. 2.Je4 (A) mat, 1...Dc6, Ve2, b:a4 2.D:c6, Sd4 (B), D:c4 mat, viazne na 1...Jd5! Rieši 1.Vc8 hr. 2.Sd4 (B) mat, 1...Dc5, Vd2, b:a4, Je2 2.V:c5, Je4 (A), V:c4, Jd5 mat. Komplex zámeny matov a obrán typu Z–32–44 okorenený zámenami funkcie ťahov Sd4 a Je4. V skladbe je spracovaná i téma Istokovicsa. Úvodník nepatrí k najlepším.Jevhen Bohdanov, ZSSR

1. pochvalná zmienka

Hlas ľudu č. 1801, 21. 4. 1988

Mat 2. ťahom (12+7=19)


Cornelis Groeneveld, Holandsko

2. pochvalná zmienka

Hlas ľudu č. 1817, 16. 6. 1988

Mat 2. ťahom (9+12=21)(Bohdanov): Zvodník 1.Sb4? hr. 2.Jb6 (A) mat, 2.Je5 (B) mat a 2.b3 (C) mat, viazne na 1...Sc2! Zvodník 1.Se3? hr. 2.Jb6 (A) mat a 2.Je5 (B) mat, viazne na 1...Sf5! Rieši 1.Sd4 hr. 2.Jb6 (A) mat, 1...Sc2, Sf5 2.Je5 (B), b3 (C) mat. Prvý zvodník tri hrozby, druhý dve a v riešení jedna. Pričom hrozby z prvého a druhého zvodníka vyjdú v riešení po účinných obranách, ktoré tieto zvodníky vyvracali. Tému navrhol Rychkov. Druhý zvodník je však nejednoznačný.

(Groeneveld): Zvodník 1.V:e3? hr. 2.Df3 mat, 1...S:e6, J:d6, d3 2.D:e6, Ve5, V:d3 mat, viazne na 1...d:e3! Zvodník 1.Vg4? hr. 2.Vg5 mat, 1...S:e6, d3, Jd7 2.Df3, Jc3, e:d7(e7) mat, viazne na 1...J:d6! Zvodník 1.Je8? hr. 2.Ve5 mat, 1...S:e6+, d3, K:e4, D:e6, Jc3, Df3 mat, viazne na 1...Jd7! Rieši 1.Df3 hr. 2.V:e3 mat, 1...S:e6+, J:d6, d3 2.Vg4, Ve5, Jc3 mat. Zámeny funkcie ťahov s nevýraznou harmonizujúcou jednotou.Vladimir Jerochin, ZSSR

3. pochvalná zmienka

Hlas ľudu č. 1791, 17. 3. 1988

Mat 2. ťahom (11+11=22)


Milan Nemček, ČSSR

4. pochvalná zmienka

Hlas ľudu č. 1779, 4. 2. 1988

Mat 2. ťahom (7+6=13)(Jerochin): Zdanlivé hry 1...g:f5, S:f3 2.D:c6, e:d3 mat. Zvodník 1.Vf6? hr. 2.D:c6 mat, viazne na 1...S:f3! Zvodník 1.Je1? hr. 2.e:d3 mat, viazne na 1...g:f5! Zvodník 1.Kg4? hr. 2.D:c6 mat a 2.e:d3 mat, 1...g:f5+, S:f3+, J:e5+ 2.D:f5, e:f3, V:e5 mat, viazne na 1...Jf2+! Rieši 1.Jd5 hr. 2.Jf6 mat, 1...K:d5, c:d5 2.D:c6, e:d3 mat. Kombinácia Rudenkovej, Stocchiho a pseudo Hanneliusovej témy. Vyvrátenia zvodníkov sú však hrubé.

(Nemček): Zvodník 1.Kf(e)1? hr. 2.Sf2 mat, 1...g4 (b), g:h4 (c) 2.Sd8 (B), Vg6 (C) mat, viazne na 1...b:c4! (a). Zvodník 1.Kf3? hr. 2.Sf2 mat, 1...g:h4 (c), b:c4 (a) 2.Vg6 (C), Vb1 (A) mat, viazne na 1...g4+! (b). Zvodník 1.Kg2? hr. 2.Sf2 mat, 1...b:c4 (a), g4 (b) 2.Vb1 (A), Sd8 (B) mat, viazne na 1...g:h4! (c). Rieši 1.Ke2 hr. 2.Sf2 mat, 1...b:c4 (a), g4 (b), g:h4 (c) 2.Vb1 (A), Sd8 (B), Vg6 (C) mat. Pekná zvodnostná hra bieleho kráľa so zábavným "zaháľačom" Sc4.RNDr. Ivan Garaj, CSc., m. p., usporiadateľ

Štefan Sovík, m. p., rozhodca turnajaVzad <<  >> Vpred