Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan GarajDefinitívny výsledok

XIX. medzinárodného turnaja v skladaní dvojťažiek

Hlas ľudu – 1987


The Final Award

of the 19th international composing problem tourney – twomovers

Hlas ľudu – 1987Rozhodca (The Judge): Ľudovít Lehen, ČSSRJurij Antonov a

Sergej Burmistrov, ZSSR

I. cena

Hlas ľudu č. 1757, 19. 11. 1987

Mat 2. ťahom (11+7=18)


 

Alfreds Dombrovskis, ZSSR

II. cena

Hlas ľudu č. 1741, 24. 9. 1987

Mat 2. ťahom (11+7=18)(Antonov a Burmistrov): Zvodník 1.a4? hr. 2.D:f7 (A) mat, 1...S:b5 (a), c:b4 (b) 2.D:b5, Dc8 mat, viazne na 1...V:b4! Zvodník 1.Kd6? hr. 2.Sd5 (B) mat, 1...S:b5 (a), c:b4 (b) 2.De4, Vc5 (C) mat, viazne na 1...Jf3! Rieši 1.c3 hr. 2.V:c5 mat, 1...S:b6 (a), c:b4 (b), V:b4 2.D:f7 (A), Sd5 (B), c:b4 mat. Výborná kombinácia moderných tém zámeny funkcie ťahu – Dombrovskisovej, Hanneliusovej a le Grandovej témy v troch fázach a dvoch variantoch. V obidvoch pokusoch sa dobre využívajú možnosti bielej dámy. Určitý nedostatok vyvrátenia vo zvodníku 1.a4? V:b4! je v riešení kompenzovaný novým matom 2.c:b4 mat.

(Dombrovskis): Zvodník 1.e4? hr. 2.J:d7 (A) mat, 1...S:e4, V:b6 (b) 2.d4 (B), Sd6 mat, viazne na 1...V:c4! Zvodník 1.Jg3? hr. 2.d4 (B) mat, 1...c5, V:c4 (a) 2.J:d7 (A), Sd6 mat, viazne na 1...V:b6! Rieši 1.Jf6 hr. 2.Jf:d7 mat, 1...V:c4 (a), V:b6 (b) 2.Jb:d7 (A), d4 (B) mat. Opäť veľmi dobre spracovaná syntéza autorovej Hanneliusovej a pseudo–le Grandovej témy s recipročnou zámenou vyvrátenia a variantového matu 2.Sd6 mat. Slabšie využitie bSa8 tolerujem, nakoľko zapadá do celkového esteticky pôsobiaceho obsahu skladby.Štefan Sovík, ČSSR

III. cena

Hlas ľudu č. 1704, 21. 5. 1987

Mat 2. ťahom (6+7=13)


Viačeslav Piľčenko, ZSSR

IV. cena

Hlas ľudu č. 1708, 4. 6. 1987

Mat 2. ťahom (7+8=15)(Sovík): Zvodník 1.Sf5? (A) hr. 2.Vh7 (B) mat, 1...Dg3 2.J:g3 (C) mat, viazne na 1...De3! Rieši 1.Jg3 (C) hr. 2.Jf5 mat, 1...D:g3, K:g3 2.Vh7 (B), Sf5 (A) mat. Originálny druh cyklickej zámeny funkcie ťahu, v ktorej prvý ťah, hrozba a variantový mat prvej fázy sa cyklicky zamenia za prvý ťah a dva variantové maty fázy druhej. Škoda, že autor nevyužil logicky sa núkajúcu možnosť rozšírenia obsahu o ďalšiu zámenu matov po vstupe čierneho kráľa na pole h5.

(Piľčenko): Zdanlivé hry 1...Jb4+, Je3, Vc4, V:c3 2.J:b4, V:e3, S:c4, D:c3 mat. Zvodník 1.Db1? hr. 2.Ve3 mat (2.Jb4?), 1...V:c3, Vd1 2.Jb4, D:d1 mat, viazne na 1...f1J! Rieši 1.Sb1 hr. 2.Jb4 mat (2.Ve3?), 1...Vc4, Vd1, Ve2, Jc6 2.Ve3, D:c2, Vd4, Db5 mat. Hanneliusova téma vo forme zdanlivých hier a pseudo–le Grandová téma – tzv. Suškovova téma s antiduálovým výberom hrozieb a so zámenou obrán a matov v bezchybnom spracovaní.Anatolij Slesarenko a

Valerij Šaňšin, ZSSR

V. cena

Hlas ľudu č. 1709, 4. 6. 1987

Mat 2. ťahom (8+12=20)


 

Valerij Šaňšin, ZSSR

1. čestné uznanie

Hlas ľudu č. 1689, 12. 3. 1987

Mat 2. ťahom (9+7=16)(Slesarenko a Šaňšin): Zdanlivé hry 1...d:e5, J:e5 2.Dd3, Je3 mat. Zvodník 1.f4? hr. 2.Dd3 mat (2.Je3?), 1...Se4, J:e5 2.Je3, D:e5 mat, viazne na 1...V:d2! Rieši 1.Sf4 hr. 2.Je3 mat (2.Dd3?), 1...Vd3, d:e5 2.D:d3, D:e5 mat. Veľmi dobre konštrukčne zvládnutá kombinácia tém ako v predchádzajúcej skladbe. Harmonicky pôsobivé aj napriek tvrdému vyvráteniu zvodníka. Pri subjektívnom pohľade táto skutočnosť môže, ale i nemusí znižovať hodnotu tejto skladby.

(Šaňšin): Zdanlivé hry 1...D:f3, Je3 2.S:f5, Jc:d2 mat. Zvodník 1.Df2? hr. 2.Jc:d2 mat (2.S:f5?), 1...D:f3, S:a4, J:d6 2.S:f3, S:f5, Dd4 mat, viazne na 1...D:c2! Rieši 1.Va3 hr. 2.S:f5 mat (2.Jc:d2?), 1...Je3, Dg1, J:d6 2.V:e3, Jc:d2, Se6 mat. A do tretice kombinácia Hanneliusovej a le Grandovej témy, ale motivačne jednoduchšie, ako v predchádzajúcich skladbách.Peter Gvozdják, ČSSR

2. čestné uznanie

Hlas ľudu č. 1699, 16. 4. 1987

Mat 2. ťahom (8+7=15)


Vladimir Jerochin, ZSSR

3. čestné uznanie

Hlas ľudu č. 1677, 29. 1. 1987

Mat 2. ťahom (9+7=16)(Gvozdják): Zdanlivé hry 1...Vb6, Vc6, Vf2, Vf3, Vd6 2.V:b6, V:c6, V:f2, V:f3, D:d6 mat. Pokusy 1.Vf3?, Vf2?, Vc6? hr. 2.Vb6, Vc6, Vf2 mat, viaznu postupne na 1...V:f3!, V:f2+!, V:c6! Rieši 1.Vb6 hr. 2.Vf3 mat, 1...V:b6, Vf2+ 2.Vc6, Vc2 mat. Dvojnásobná recipročná výmena úvodníkového a hrozbového ťahu, štyri úvodníkové paradoxy a ďalšie zámeny funkcie ťahu. Obsahovo bohatá skladba, ale rušivo pôsobia vyvrátenia braním bielych kameňov.

(Jerochin): Zvodník 1.Db7? hr. 2.Sb3 (A) mat, 1...D:b4, D:d4 2.V:b4, Db5 mat, viazne na 1...Db6! Zvodník 1.Dg1? hr. 2.Sd3 (B) mat, 1...D:b4, D:d4 2.D:g8, D:d4 mat, viazne na 1...Sf2! Rieši 1.Dc1 hr. 2.Sd1 (e4, f5) mat, 1...D:b4, D:d4, V:a4, V:b1, Va3+ 2.Sb3 (A), Sd3 (B), S:a4, S:b1, J:a3 mat. Dombrovskisova a Hanneliusova téma vo forme obrán ústiaca do trojfázovej zámeny dvoch matov. Úvodník a hrozba sú slabšími ohnivkami skladby.Cornelis Groeneveld a

Johan C. van Gool, Holandsko

4. čestné uznanie

Hlas ľudu č. 1697, 9. 4. 1987

Mat 2. ťahom (12+10=22)


 

Jevhen Bohdanov, ZSSR

5. čestné uznanie

Hlas ľudu č. 1719, 9. 7. 1987

Mat 2. ťahom (8+9=17)(Groeneveld a Gool): Zvodník 1.d4? hr. 2.Jf4 mat a 2.Df3 mat, 1...c:d4 2.V:d4 mat, viazne na 1...V:e5! Zvodník 1.Ve4? hr. 2.Dd3 mat a 2.Jf4 mat, viazne na 1...S:e5! Zvodník 1.f4? hr. 2.Df3 mat a 2.Dd3 mat, 1...J:f2 2.Jc3 mat, viazne na 1...J:e5! Rieši 1.Sa7 hr. 2.Jb6 mat, 1...V:e5, S:e5, J:e5, Vd6, Ve6, c4 2.Dd3, Df3, Jf4, J:e7, Se4, b:c4 mat. Téma pokusov s cyklom dvojitých hrozieb a s efektnými vyvráteniami na poli e5. V riešení sa po blokovaní tohto poľa objaví antiduál (výber troch možných matových pokračovaní).

(Bohdanov): Zdanlivé hry 1...D:d5, D:d3 2.Vg4 (A), Vf4 (B) mat. Zvodník 1.J5:b4? hr. 2.Vg4 (A) mat, 1...D:d3, Dg8, Je3 2.J:d3 (C), Jd5 (D), Vf4 (B) mat, viazne na 1...Jf2! Rieši 1.J3:b4 hr. 2.Vf4 (B) mat, 1...D:d5, Df1, e5 2.J:d5 (D), Jd3 (C), Vg4 (A) mat. Dobrá úloha, ktorá sa od skladieb s rovnakou kombináciou Hanneliusovej a pseudo–le Grandovej témy odlišuje tým, že neobsahuje antiduál v hrozbe a v ktorej zaujme naviac téma návratu vo zvodnosti a v riešení. Hodnotu skladby znižuje duál vo zvodníku 1.J5:b4? v netematickom variante po 1...D:b4 2.Dc6 mat a 2.D:b4 mat.Grigorij Gamza, ZSSR

6. čestné uznanie

Hlas ľudu č. 1712, 18. 6. 1987

Mat 2. ťahom (7+7=14)


Jevhen Bohdanov, ZSSR

Pochvalná zmienka

Hlas ľudu č. 1738, 17. 9. 1987

Mat 2. ťahom (11+9=20)(Gamza): Zvodník 1.Jc6? hr. 2.Vd6 mat, 1...Vd5, V:d1 2.J:d5 (A), Je4 (B) mat, viazne na 1...Sc8! Zvodník 1.Jde2? hr. 2.Vd6 mat, 1...Sd5, Vd5 2.S:e5 (C), Je4 (B) mat, viazne na 1...V:d1! Rieši 1.Jdb5 hr. 2.Vd6 mat, 1...Sc8, V:d1 2.Jd5 (A), S:e5 (C) mat. Známy mechanizmus kolotočovej zámeny s niektorými novými prvkami a v dobrej konštrukcii.

(Bohdanov): 1.Va5 hr. 2.De5 mat, 1...Dc6, d5, Jf3 2.f3, Jc6, Dd5 mat.Milan Borik, ČSSR

Pochvalná zmienka

Hlas ľudu č. 1765, 17. 12. 1987

Mat 2. ťahom (7+13=20)


Vladimir Jerochin, ZSSR

Pochvalná zmienka

Hlas ľudu č. 1690, 19. 3. 1987

Mat 2. ťahom (11+12=23)(Borik): Zvodník 1.Da5? hr. 2.Dc7 (A) mat, viazne na 1...Vb6! Zvodník 1.Df2? hr. 2.Df6 (B) mat, viazne na 1...Sf4! Rieši 1.Dc3 hr. 2.Dd4 mat, 1...Vb6 (V:a6), Sf4 (S~) 2.Dc7 (A), Df6 (B) mat.

(Jerochin): Zvodník 1.V:c4? hr. 2.V:d4 mat, 1...S:c5, S:e5 2.V:c5, Jf4 mat, viazne na 1...Jb3! Zvodník 1.V:e4? hr. 2.V:d4 mat, 1...S:c5, S:e5 2.Jf4, V:e5 mat, viazne na 1...Dh4! Rieši 1.J:e4 hr. 2.Jf4 mat, 1...S:c5, S:e5, c:d3, D:e4 2.J:c3, D:e5, V:d4, d:e4 mat.Valerij Krivenko, ZSSR

Pochvalná zmienka

Hlas ľudu č. 1767, 22. 12. 1987

Mat 2. ťahom (6+4=10)


Andrej Lobusov, ZSSR

Pochvalná zmienka

Hlas ľudu č. 1700, 23. 4. 1987

Mat 2. ťahom (11+7=18)(Krivenko): Zvodník 1.Ve3? hr. 2.Df3 mat, 1...g4 2.De5 mat, viazne na 1...Kf5! Zvodník 1.De2? hr. 2.Vf6 mat, 1...Kf5 2.De4 mat, viazne na 1...g4! Rieši 1.Jc5 tempo, 1...Kf5, g4, d4 2.Df3, Vf6, Jd3 mat.

(Lobusov): Zdanlivé hry 1...V:d7, S:d5 2.Sf6 (A), Sf2 (B) mat. Zvodník 1.J7b6? hr. 2.Sf6 (A) mat, viazne na 1...S:d5! Zvodník 1.J:f4? hr. 2.Sf2 (B) mat, viazne na 1...V:d7! Rieši 1.De2 hr. 2.De4 mat, 1...V:d7, S:d5 2.Sf2 (B), Sf6 (A) mat.Milan Nemček, ČSSR

Pochvalná zmienka

Hlas ľudu č. 1735, 3. 9. 1987

Mat 2. ťahom (7+6=13)(Nemček): Zvodník 1.Vd3? (A) hr. 2.Dh7 mat, 1...Vh1 2.S:b3 (C) mat, viazne na 1...Sh5! Zvodník 1.Vc3? (B) hr. 2.Dh7 mat, 1...Sh5 2.S:b3 (C) mat, viazne na 1...Vh1! Rieši 1.V:b3 hr. 2.Dh7 mat, 1...Vh1, Sh5 2.Vd3 (A), Vc3 (B) mat.

Pochvalné zmienky bez poradia udeľujem skladbám, ktoré dosahujú slušnú úroveň, ale ničím mimoriadnym nevynikajú. V súťaži bolo viacero podobných dobrých skladieb, ktoré len pre malé nedostatky sa medzi ocenené nedostali.RNDr. Ivan Garaj, CSc., m. p., usporiadateľ

Ľudovít Lehen, m. p., rozhodca turnajaVzad <<  >> Vpred