Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan GarajDefinitívny výsledok

XVIII. medzinárodného turnaja v skladaní dvojťažiek

Hlas ľudu – 1986


The Final Award

of the 18th international composing problem tourney – twomovers

Hlas ľudu – 1986Rozhodca (The Judge): Prof. Karol Mlynka, ČSSRSergej Šedej, ZSSR

I. cena

Hlas ľudu č. 1652, 30. 10. 1986

Mat 2. ťahom (12+11=23)


Vladimir Jerochin, ZSSR

II. cena

Hlas ľudu č. 1598, 17. 4. 1986

Mat 2. ťahom (10+10=20)(Šedej): Zvodník 1.Sc6? (A) hr. 2.Vg5 mat, 1...Kg4, Sg4+ 2.Vd4 (B), Vf5 mat, viazne na 1...Vd1! Zvodník 1.Vd4? (B) hr. 2.Vf4 mat, 1...K:e3, S:e3 2.Vd3 (C), Sc6 (A) mat, viazne na 1...g5! Rieši 1.Vd3 (C) hr. 2.Jd4 mat, 1...c:d3, S:e3 2.Sc6 (A), V:e3 mat. Pseudotémy len málokedy vyznievajú tak hodnotne ako pravé témy. Obvykle totiž nebýva v nich zámena funkcie umocnená klasickými novostrategickými zámenami vo variantoch. V tomto prípade je cyklická pseudo–Salazarova téma kombinovaná so zámenou voľnou a matovou. Hoci úvodník neuvoľňuje pole ako zvodníky a ani hra na jednom poli sa už v riešení neopakuje, zanecháva skladba veľmi dobrý dojem. Autor však neuviedol zaujímavú 4. fázu: Zvodník 1.Vg5? hr. 2.Sc6 (A) mat, 1...Sg4 2.S:g4 mat, viazne na 1...Vd1!, ktorá by pre zmenu kompletizovala Hoffmannovu tému.

(Jerochin): Zvodník 1.S:e6? hr. 2.Dd3 (A) mat, 1...Dd5, Df5 2.D:d5, Sd5 mat, viazne na 1...Jb2! Zvodník 1.J:d4? hr. 2.Sf3 (B) mat, 1...Dd5, Df5 2.De2, Jf3 mat, viazne na 1...f3! Rieši 1.c:d4 tempo, 1...Dd5, Df5 2.Dd3 (A), Sf3 (B) mat. Spojenie variantových tém Dombrovskisa a Hanneliusa so Zagorujkovou témou nepredstavuje dnes už žiadne nóvum (spracoval ho už napríklad V. Lukianov), ale pôsobí stále veľmi sugestívne, najmä ak je obohatené o pestrú strategickú náplň a geometrické efekty. Biela Va5 je síce málo využitá, no jednako je len ekonomická.Valentin Lukianov, ZSSR

III. cena

Hlas ľudu č. 1659, 20. 11. 1986

Mat 2. ťahom (10+9=19)


Cyril Opalek, ČSSR

1. čestné uznanie

Hlas ľudu č. 1649, 16. 10. 1986

Mat 2. ťahom (9+14=23)(Lukianov): Zdanlivé hry 1...Dd8 (a), Kf5 (b), c:d4 2.Ve2 (A), Jd3 (B), D:d4 mat. Zvodník 1.Dd7? hr. 2.D:d6 mat, 1...Dd8 (a), Jf5, c:d4 (c) 2.Ve4 (C), D:f5, Jd3 (B) mat, viazne na 1...Sd5! Rieši 1.Dc6 hr. 2.D:d6 mat, 1...Dd8, Jf5 (b), c:d4 (c) 2.De4, Ve4 (C), Ve2 (A) mat. Trojfázová zámena troch matov v klasickej forme Z–33–36 obsahuje v sebe kolotočovú zámenu Z–32–33 s využitím zloženého blokovania. V porovnaní so slávnou Lošinského "vektorovou" skladbou má viaceré originálne prvky v mechanizme i v motivácii.

(Opalek): Zdanlivé hry 1...Vf4, Jf4, V:d4, J:d4 2.Ve8, Sf6, De7, Jc4 mat. Rieši 1.Jf5 hr. 2.De4 mat, 1...Vf4, Jf4, V:f5, S:f5, Vd4, Jd4 2.De7, Jc4, Ve8, Sf6, D:d4, D:d4 mat. Takmer vydarenému pokusu o dvojitú kompletnú Ruchlisovu tému chýba k úplnej dokonalosti už iba odlíšenie šiesteho matu od piateho, ako aj jeden antiduálový mat, čo mrzí o to viac, že do hry vstupuje nekompletizovaná poloväzba. Blokovanie polí, ináč mimoriadne pôsobivé, je tiež trochu nesúrodé – obyčajné popri zloženom.Peter Gvozdják, ČSSR

2. čestné uznanie

Hlas ľudu č. 1639, 11. 9. 1986

Mat 2. ťahom (6+6=12)


Nils G. G. van Dijk, Nórsko

3. čestné uznanie

Hlas ľudu č. 1609, 29. 5. 1986

Mat 2. ťahom (15+9=24)(Gvozdják): Zdanlivá hra 1...Sb2 2.D:b2 mat. Zvodník 1.Dc8? tempo, 1...Sb2, Sa3, Je2~, b4, Jf4~ 2.Vc:b2, V:a3, D:c3, Dc4, De6 mat, viazne na 1...Jd5! Rieši 1.Da8 tempo, 1...Sb2, Sa3, Je2~, b4, Jf4~ 2.Va:b2, D:a3, Da4, Dd5 mat. Dvojfázová zámena piatich matov v mereditke, pričom sa matujúce kamene vystriedajú cyklicky na troch poliach a navyše je tu ešte tematická, avšak osamotená zdanlivá hra. Táto originálna idea by si zaslúžila cennejšiu strategickú motiváciu.

(Dijk): Zvodník 1.Vee3? (A) viazne na 1...Dg3! (a). Zvodník 1.Ve4? (B) viazne na 1...D:g2! (b). Zvodník 1.Ve5? (C) viazne na 1...Dg5! (c). Rieši 1.V:e6 hr. 2.Dd5 mat, 1...Dg3 (a), D:g2 (b), Dg5 (c) 2.Vee3 (A), Ve4 (B), Ve5 (C) mat. Trojnásobná téma Vladimirovova je dosiahnutá efektným vertikálnym pohybom veže na susedných poliach v pokusoch i v úvodníku. Veža sa v matoch riešenia paradoxne vracia z batérie na pokusové polia. Trochu rušivo vyznieva viacnásobná hrozba v jednom pokuse.Zoltán Labai, ČSSR

4. čestné uznanie

Hlas ľudu č. 1603, 8. 5. 1986

Mat 2. ťahom (9+10=19)


Michail Pavlov, ZSSR

5. čestné uznanie

Hlas ľudu č. 1627, 31. 7. 1986

Mat 2. ťahom (11+11=22)(Labai): Zvodník 1.c6? hr. 2.J:a6 (A) mat, viazne na 1...b5! (a). Zvodník 1.Jfe6? hr. 2.Db3 (B) mat, viazne na 1...d:c5! (b). Rieši 1.Ke8 tempo, 1...b5 (a), d:c5 (b) 2.J:a6 (A), Db3 (B) mat. Najcennejšou devízou klasickej Dombrovskisovej témy je nepripravenosť tematických matov v nulovej fáze po blokovaní a elegantný účinný obranný motív priväzovania hrozbových figúr, ktoré kráľ úvodníkom skryte odviaže, pričom tempom ekonomizuje ostatné figúry.

(Pavlov): Zdanlivá hra 1...e:d3 2.Je2 mat. Zvodník 1.Dd1? (A) hr. 2.d:e4 mat, 1...e:d3, Jf3, Jc4 2.D:d3, Je2, d:c4 mat, viazne na 1...Va1! Zvodník 1.D:g7? (B) hr. 2.Sc5 mat, 1...Sd6, Sa7, Jb7 2.e:d6, D:a7, Vd5 mat, viazne na 1...Vc4! Rieši 1.Jfd5 hr. 2.D:e4 mat, 1...K:d3, K:e5 2.Dd1 (A), D:g7 (B) mat. Trojfázová voľná zámena Z–(3,2,2)–77 kulminuje v riešení matujúcimi ťahmi, ktoré boli zvodníkmi, a to po úvodníku uvoľňujúcom dve polia čiernemu kráľovi.Alexandr Kuzovkov, ZSSR

1. pochvalná zmienka

Hlas ľudu č. 1611, 5. 6. 1986

Mat 2. ťahom (12+10=22)


Michail Chramcevič, ZSSR

2. pochvalná zmienka

Hlas ľudu č. 1576, 30. 1. 1986

Mat 2. ťahom (8+6=14)(Kuzovkov): Zvodník 1.Sb6? hr. 2.S:d4 mat, 1...K:d6, K:f6 2.D:d4, h8D mat, viazne na 1...Se3! Zvodník 1.Dc4? hr. 2.Dd5 mat, 1...Ke4, Kf5 2.Jg3, J:d4 mat, viazne na 1...Se6! Rieši 1.Sb1 hr. 2.De4 mat, 1...Kd5, Ke6 2.Jc3, J:f4 mat. Trojfázová voľná zámena vo dvoch variantoch na tému 3. svetovej súťaže s uvoľňovaním zakaždým iných dvoch polí čiernemu kráľovi zaujme dômyselným hrozbovým mechanizmom ako aj asymetrickými batériovými matmi v riešení (žiaľ, rozhodca nemal možnosť posúdiť originalitu podľa výsledkov svetovej súťaže).

(Chramcevič): Zvodník 1.Vg:e6? (A) hr. 2.Dh7(B) mat, 1...Se6 2.Vd4 mat, viazne na 1...J:e2! (a). Zvodník 1.Dh7? (B) hr. 2.Vg:e6(A) mat, 1...J:e2 2.Vf6 mat, viazne na 1...K:e5! (b). Rieši 1.Vf6 hr. 2.Vf4 mat, 1...K:e5 (b), J:e2 (a) 2.Vf:e6 (A), Dh7 (B) mat. Pokus o kombináciu Dombrovskisovej, Banného a čiastočne i Salazarovej témy naráža na nepresnosť pri východiskovom poli tematickej veže. V každom prípadne sa jedná o originálny úmysel.V. Ačimov, ZSSR

3. pochvalná zmienka

Hlas ľudu č. 1640, 18. 9. 1986

Mat 2. ťahom (10+11=21)


Radu Dragoescu, Rumunsko

4. pochvalná zmienka

Hlas ľudu č. 1642, 25. 9. 1986

Mat 2. ťahom (10+8=18)(Ačimov): Zdanlivé hry 1...Vf2, Df2 2.Jb3, Se5 mat. Rieši 1.J:e3 hr. 2.V:d5 mat, 1...Vf2, Df2, V:e3, D:e3 2.Jc2, Jf5, Jb3, Se5 mat. Somovova i kompletná Ruchlisova téma po skrytom priviazaní čiernych figúr je zjednotená geometricky a hrou batérie.

(Dragoescu): Zvodník 1.J:d5? hr. 2.Vb4 mat, 1...Ve4, Vb7 2.J5f4, Jb6 mat, viazne na 1...Se4! Rieši 1.V:d5 hr. 2.Je5 mat, 1...Ve4, Vb7 2.Vd4, Vc5 mat. Zámenu dvoch batériových matov po sympatickom odväzovaní zvodníkovej a úvodníkovej figúry determinuje zacláňanie bielych líniových figúr. 

Pavel Kondratev, ZSSR

5. pochvalná zmienka

Hlas ľudu č. 1626, 31. 7. 1986

Mat 2. ťahom (10+13=23)


Jevgenij Gavrilov a

Roman Fedorovič, ZSSR

6. pochvalná zmienka

Hlas ľudu č. 1643, 25. 9. 1986

Mat 2. ťahom (12+9=21)(Kondratev): Zvodník 1.Sg6? hr. 2.Kf5 mat, 1...Jb5, Jc2, Vf7 2.D:c5, D:d3, S:f7 mat, viazne na 1...Se1! Rieši 1.Kf4 hr. 2.Kg3 mat, 1...Jb5, Jc2, Vg7 2.V:c5, S:d3, Ve4 mat. Po nevšedných hrozbách z kráľovskej batérie nasleduje zámena matov na tých istých poliach s využitím zaclonenia čiernych figúr. I ďalšie varianty sú celkom zaujímavé, ale konštrukcia postráda estetické kvality.

(Gavrilov a Fedorovič): Zdanlivé hry 1...d:c6, Se4 2.Vd4, Vc5 mat. Zvodník 1.Dc2? hr. 2.Df5 mat, 1...Dd4, Dc5 2.V:d4, V:c5 mat, viazne na 1...De3! Rieši 1.Da7 hr. 2.D:d7 mat, 1...Dd4, Dc5 2.D:d4, D:c5 mat. Zámena obrán i matov v troch fázach (Z–32–44), avšak maty s braním vytvárajú drsný dojem.RNDr. Ivan Garaj, CSc., m. p., usporiadateľ

Prof. Karol Mlynka, m. p., medzinárodný rozhodca FIDEVzad <<  >> Vpred