Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan GarajDefinitívny výsledok

XXII. medzinárodného turnaja v skladaní dvojťažiek

Hlas ľudu – 1990


The Final Award

of the 22nd international composing problem tourney – twomovers

Hlas ľudu – 1990Rozhodca (The Judge): Ing. Ján Kovalič, ČSFRValentin Lukianov, ZSSR

I. cena

Hlas ľudu č. 2074, 13. 12. 1990

Mat 2. ťahom (12+7=19)


Prof. Karol Mlynka, ČSFR

II. cena

Hlas ľudu č. 1996, 1. 3. 1990

Mat 2. ťahom (9+11=20)(Lukianov): Zvodnosť 1.Sf2? hr. 2.e4 mat, 1...Dh2 (a), Vh2 (b) 2.Db5 (A), Dc4 (B) mat, viazne na 1...Ve4! Zvodnosť 1.Vd4? hr. 2.Dc4 (B) mat, 1...Dh2 (a), Vh2 (b) 2.S:b4 (C), Vc4 mat, viazne na 1...Je5! Rieši 1.Vb7 hr. 2.Db5 (A) mat, 1...Dh2 (a), Vh2 (b) 2.Vb5, S:b4 (C) mat. Výborná úloha, v ktorej dominujúca Dombrovskisova a Hanneliusova téma vo forme obrán je organicky spojená s kvalitnou trojfázovou zámenou dvoch matov.

(Mlynka): Zvodnosť 1.Ve5? (A) hr. 2.Sa6 (B) mat, 1...D:e4 (a) 2.S:e4 mat, viazne na 1...d:c3! (b). Zvodnosť 1.Vd5? (C) hr. 2.V:d4 mat, 1...D:e4 (a) 2.Sa6 (B) mat, viazne na 1...K:e4! Zvodnosť 1.V5b4? (D) hr. 2.V:d4 mat, 1...d:c3 (b) 2.Sa6 (B) mat, viazne na 1...D:e4! (a). Rieši 1.Sa6 (B) hr. 2.Ve5 (A) mat, 1...D:e4+ (a), d:c3 (b) 2.Vd5 (C), V5b4 (D) mat. Originálny koncentrát paradoxných tém. V štyroch fázach sa navzájom prelínajú témy Hoffmanna, Vladimirova, Dombrovskisa a Luukonnena, pričom je dôležité, že žiaden z tematických variantov nie je pripravený vopred.Pavel Kondratev, ZSSR

III. cena

Hlas ľudu č. 1994, 22. 2. 1990

Mat 2. ťahom (10+11=21)


Michail Chramcevič, ZSSR

1. čestné uznanie

Hlas ľudu č. 2062, 31. 10. 1990

Mat 2. ťahom (8+12=20)(Kondratev): Zdanlivé hry 1...K:d5, V:d5 2.D:b5, Jc6 mat. Zvodnosť 1.J:d6? hr. 2.Jc4 mat, 1...K:d6, S:d6 2.D:b8, Jc6 mat, viazne na 1...Vc5! Zvodnosť 1.Jf2? hr. 2.J:d3 mat, 1...K:f5, S:f5 2.Dh5, Jc6 mat, viazne na 1...V:d5! Rieši 1.J:f6 hr. 2.Jd7 mat, 1...K:f6, e:f6 2.Dh8, Jc6 mat. Pozoruhodná štvorfázová zámena obrany a variantu s označením Z–42–85. Symetriu úlohy vyvažuje zhodná škodlivá motivácia ťahov čierneho v jednotlivých fázach.

(Chramcevič): Zvodnosť 1.Vc5? (A) hr. 2.Sc4 mat, 1...Jd5 (b) 2.Dg6 (B) mat, viazne na 1...Je6! (a). Zvodnosť 1.Dg6? (B) hr. 2.V:f4 mat, 1...Je6 (a) 2.Vc5 (A) mat, viazne na 1...Jd5! (b). Rieši 1.D:b4 hr. 2.Sc4 mat, 1...Je6 (a), Jd5 (b) 2.Vf3, V:d4 mat. Konštrukčne dobre zvládnutá téma Vladimirova vo forme vyvrátení a téma Banného vo forme obrán vo zvodnostiach, na ktoré riešenie nadväzuje "len" novostrategicky.Valerij Kirilov, ZSSR

2. čestné uznanie

Hlas ľudu č. 2021, 31. 5. 1990

Mat 2. ťahom (10+6=16)


Valerij Šaňšin, ZSSR

3. čestné uznanie

Hlas ľudu č. 2016, 11. 5, 1990

Mat 2. ťahom (10+10=20)(Kirilov): Zdanlivé hry 1...Sf2, Vf2 2.Ve2, De1 mat. Zvodnosť 1.Vc4? hr. 2.Jb3 mat a 2.J:e4 mat, viazne na 1...Sf2! Zvodnosť 1.Sc4? hr. 2.Jb3 mat a 2.J:e4 mat, viazne na 1...Vf2! Rieši 1.Sf2 hr. 2.Ve2 mat a 2.De1 mat, 1...Vc4, Sc4 2.Jb3, J:e4 mat. Z estetického hľadiska mimoriadne vydarený komplex tém Grimshaw a Nowotny na priesečníkoch c4 a f2 v obidvoch farbách. Škoda, že tematické maty sú pripravené už pred úvodníkom.

(Šaňšin): Zvodnosť 1.d4? (A) hr. 2.Dd2 (B) mat, 1...S:a2 (a), D:d4 (b) 2.De3 (C), Je4 (D) mat, viazne na 1...Sd3! Zvodnosť 1.De3? (C) hr. 2.Je4 (D) mat, 1...S:a2 (a), Dd4 (b) 2.d4 (A), Dd2 (B) mat, viazne na 1...Dd5! Rieši 1.Jc6 hr. 2.Dd2 (B) mat a 2.Je4 (D) mat, 1...S:a2 (a), Dd4 (b) 2.Db4, D:d4 mat. Medzi oboma zvodnostnými fázami je realizovaný recipročný úvodníkový a recipročný hrozbový paradox. Riešenie, napriek slabému využitiu bVh3, zvodnosti dopĺňa a dáva úlohe novostrategický šat Z–32–26. 

Ing. Peter Gvozdják, ČSFR

Zvláštne čestné uznanie

Hlas ľudu č. 1981, 11. 1. 1990

Mat 2. ťahom (12+9=21)


Cornelis Groeneveld a

Johan C. van Gool, Holandsko

1. pochvalná zmienka

Hlas ľudu č. 2048, 6. 9. 1990

Mat 2. ťahom (10+10=20)(Gvozdják): Zvodnosť 1.Sa4? hr. 2.Jd7 (A) mat, 1...J~ (a), Jc6 (b) 2.b4 (B), Vb5 (C) mat, viazne na 1...Jb5! a 1...J:b3! Rieši 1.e5 hr. 2.b4 (B) mat, 1...J~ (a), Jc6 (b) 2.Vb5 (C), Jd7 (A) mat. Cyklické spracovanie zámeny funkcie primárnej hrozby, sekundárnej hrozby a variantového matu zasluhuje zvláštne ocenenie i napriek prehreškom v konvencii.

(Groeneveld a Gool): Zvodnosť 1.f3? hr. 2.e4 mat a 2.Jg3 mat, 1...V:f3, S:f3 2.e4, Jg3 mat, viazne na 1...De1! Zvodnosť 1.Se3? hr. 2.Jg3 mat, 1...Jg5+ 2.Vg5 mat, viazne na 1...S:f1! Zvodnosť 1.e3? hr. 2.Jg3 mat, 1...S:f1 2.e4 mat, viazne na 1...Jg5+! Rieši 1.De3 hr. 2.Jg3 mat, 1...S:f1, Jg5+ 2.De4, D:g5 mat. Strategicky bohatá úloha s útočnými motívmi na poli e3 v troch dejstvách.Imants Kisis, Litva

2. pochvalná zmienka

Hlas ľudu č. 2018, 17. 5. 1990

Mat 2. ťahom (10+8=18)


Ján Skubák, ČSFR

3. pochvalná zmienka

Hlas ľudu č. 2047, 6. 9. 1990

Mat 2. ťahom (9+7=16)(Kisis): Zvodnosť 1.Jf5? (A) K:f4 2.Sg3 mat, viazne na 1...e:f5! Zvodnosť 1.Sg3? (B) K:f6 2.Jd5 (C) mat, viazne na 1...h4! Zvodnosť 1.Jd5? (C) K:d4 2.Dc3 (D) mat, viazne na 1...e:d5! Rieši 1.Dc3 (D) K:d6 2.Jf5 (A) mat. Štvornásobný cyklus zámeny funkcie ťahu úvodník – variantový mat v symetrickej pozícii. Rozložená hviezda čierneho kráľa vytvára zároveň štvorfázovú zámenu variantu.

(Skubák): Zvodnosť 1.Db2? hr. 2.Df2 mat, viazne na 1..Va3! Zvodnosť 1.De5? hr. 2.De3 mat, viazne na 1...Sg7! Zvodnosť 1.Df6? hr. 2.Df2 mat, viazne na 1...Ve8! Rieši 1.Dh4 hr. 2.Df2 mat, 1...Va3, Sg7, Ve8 2.Vb5, Sd6, Vc6 mat. Jasne a sympaticky komponovaná téma pokusov.Anatolij Slesarenko, ZSSR

4. pochvalná zmienka

Hlas ľudu č. 1982, 11. 1. 1990

Mat 2. ťahom (11+10=21)

 


Ing. Peter Gvozdják, ČSFR

5. pochvalná zmienka

Hlas ľudu č. 2068, 22. 11. 1990

Mat 2. ťahom (11+7=18)

pozri riešenie(Slesarenko): Zvodnosť 1.Jc3? hr. 2.Df4 (A) mat, 1...S:d3 2.Sf2 (B) mat, viazne na 1...d:e5! Zvodnosť 1.De6? hr. 2.Sf2 (B) mat, 1...S:d3, d:e5 2.J:f3 (C), Dd7 mat, viazne na 1...Jc2!, ale aj na 1...Jc4! Rieši 1.Vd2 hr. 2.J:f3 (C) mat, 1...S:d3, d:e5 2.Df4 (A), Sf2 (B). Ukrajinská téma (zámena funkcie hrozby a matu v cykle) je v skladbe vytvorená netradične po obranách čierneho strelca, ale dvojité vyvrátenie zvodnosti a slabý úvodník tlmia jej estetickú stránku.

(Gvozdják): Pozícia A (diagram) 1.V:a4 (A) hr. 2.Sa5 (B) mat, 1...e2, Dh5 2.Jc4, J:e4 mat. Pozícia B (v pozícii A bPa4): 1.Sa5 (B) hr. 2.Vb6 (C) mat, 1...e2, Dh5 2.Jc4, J:e4 mat. Pozícia C (v pozícii A čPa4 na b6): 1.V:b6 (C) hr. 2.Da5 (D) mat, 1...e2, Dh5 2.Jc4, J:e4 mat. Pozícia D (v pozícii B bPa4 na b6): 1.Da5 (D) hr. 2.Va4 (A) mat, 1...e2, Dh5 2.Jc4, J:e4 mat. Nekonvenčný štvorprvkový príspevok do oblasti cyklického striedania prvých ťahov a hrozieb.RNDr. Ivan Garaj, CSc., usporiadateľ

Ing. Ján Kovalič, rozhodca turnajaVzad <<  >> Vpred