Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan GarajDefinitívny výsledok

III. medzinárodného tematického turnaja v skladaní dvojťažiek

Hlas ľudu – 1971


Das definitive Ergebnis

des III. internationalen Komponistenturniers der Zweizüger

Hlas ľudu – 1971Rozhodca (Der Richter): Josef Šutara (ČSSR)Ing. Juraj Brabec, ČSSR

I.–II. cena, ex aequo

Hlas ľudu č. 167, 25. 3. 1971

Mat 2. ťahom (13+9=22)

 


Ján Valuška, ČSSR

I.–II. cena, ex aequo

Hlas ľudu č. 206, 22. 12. 1971

Mat 2. ťahom (11+6=17)

3 riešenia (3 Lösungen)(Brabec): Zdanlivé hry 1...J:d6, V:d6 2.V:g5, Sf6 mat. Zvodník 1.Db2? hrozí 2.Vd5 mat, 1...J:d4, D:d4 2.V:g5, Jd3 mat, viazne na 1...Ve6! Rieši 1.De8 hrozí 2.Sf6 mat, 1...J:e7, V:e7 2.V:g5, Jd7 mat. Veľmi dobrá práca s harmonickým obsahom. Aj keď sú v nej použité pomerne známe strategické prvky a obraty, úloha nestráca na pôsobivosti, pretože tieto prvky majú nový obsah. Téma úlohy – zámena obrany v jednej a voľná zámena v druhej variante (Z–32–46) – je nesporne zaujímavým prínosom do oblasti trojfázových zámien.

(Valuška): a) 1.Dd7 tempo, 1...K:c5, e:d3, K:d3 2.Je6, V:c4, D:d5 mat. b) 1.De6 tempo, 1...K:c5, e:d3, K:d3 2.Db6, D:e3, D:d5 mat. c) 1.Df5 tempo, 1...K:c5, e:d3, K:d3 2.V:c4, Je6, D:d5 mat. Recipročne–obyčajná zámena (Z–32–24) ešte stále patrí k obtiažnym a pôsobivým témam súčasnej dvojťažky. Tu je táto téma podaná ekonomickými a pomerne originálnymi prostriedkami.Karol Mlynka, ČSSR

III. cena

Hlas ľudu č. 177, 3. 6. 1971

Mat 2. ťahom (6+8=14)

5 riešení (5 Lösungen)


Cyril Opalek, ČSSR

1. čestné uznanie

Hlas ľudu č. 182, 8. 7. 1971

Mat 2. ťahom (14+4=18)

 (Mlynka): a) 1.J:a6+, 1...D:a6, Kd7 2.Ve7, De7 mat. b) 1.Ve7+, 1...Dd7, K:d8 2.J:a6, Jb:c6 mat. c) 1.J:e6+, 1...D:e6, Kb7 2.Va7, Da7 mat. d) 1.Va7+, 1...Db7, K:b8 2.J:e6, Jd:c6 mat. e) 1.Da5+, 1...Jb6, Kd6 2.De5, Jf7 mat. Veľmi originálna úloha! Autorovi sa podarilo vytvoriť 5–fázovú voľnú zámenu, čo je, zrejme, rekord. Je známe, že taskové úlohy majú takmer vždy nejaké nedostatky. Tu sú to predovšetkým šachujúce úvodníky. Nemožno však prehliadnuť aj pozitívne stránky, ktorých má táto úloha dostatok (uvoľňovanie poľa čiernemu kráľovi vo všetkých fázach; zaujímavé otváranie línií; atď.).

(Opalek): Zvodník 1.Db3? hrozí 2.Df7 mat, 1...Ke8+, Jg6 2.De6, Vd8 mat, viazne na 1...Je6! Zvodník 1.Dd3? tempo, 1...Ke8+, Jg6, Je6 2.d7, Jc5, Db5 mat, viazne na 1...Ke6! Rieši 1.De2 tempo, 1...Ke8+, Jg6, Je6, Ke6 2.Sf5, Dg4, Db5, Sc6 mat. Najpôsobivejšia úloha z klasických trojfázových zámien (Z–32–26). Úloha zaujme predovšetkým svojou stratégiou. Vo všetkých fázach sa bráni čierny kráľ odťažným šachom a ako škodlivý motív sa ukáže priviazanie oboch čiernych figúr. V druhom variante po 1...Jg6 je vo všetkých fázach škodlivým motívom otváranie línie k tematickému poľu e8.László Apró, Maďarsko

2. čestné uznanie

Hlas ľudu č. 199, 4. 11. 1971

Mat 2. ťahom (11+12=23)

 


Zoltán Labai, ČSSR

3. čestné uznanie

Hlas ľudu č. 160, 4. 2. 1971

Mat 2. ťahom (5+2=7)

3 riešenia (3 Lösungen)(Apró): Zdanlivé hry 1...g5+, Sg5+, Jc~ 2.Kf5, K:g5, Ke3 mat. Zvodník 1.Kg3? hrozí 2.Df4 mat, 1...h4+, Sh4+, S~, b:c5 2.Kg4, K:h4, a:b8D(S), D:c5 mat, viazne na 1...g5! Rieši 1.Ke5 hrozí 2.c:b6 mat, 1...f6+, Sf6+, Je3(d4), V:b7, b:c5 2.Ke6, K:f6, Kd4, Kd5, D:c5 mat. Trojfázová zámena na šachy bielemu kráľovi. Vtipný a originálny nápad, ktorý je dobre konštruovaný.

(Labai): Zdanlivé hry 1...Kb4, Kd4 2.Db6, Dd6 mat. a) 1.Vh5+, 1...Kb4, Kd4 2.Da5, De5 mat. b) 1.Vc3+, 1...Kb4, Kd4 2.Vc4, Dg7 mat. c) 1.Ja4+, 1...Kb4, Kd4 2.Vh4, Df4 mat. Táto miniatúrka udivuje hlavne množstvom zámien a bohatým obsahom. Preto si iste zaslúžila ocenenie.Sergej Šedej, ZSSR

Zvláštne čestné uznanie

Hlas ľudu č. 157, 14. 1. 1971

Mat 2. ťahom (13+3=16)


Ladislav Hladký, ČSSR

1. pochvalná zmienka

Hlas ľudu č. 193, 23. 9. 1971

Mat 2. ťahom (12+11=23)(Šedej): Zdanlivé hry 1...Kd4, Kf2 2.Jd3, J:e4 mat. Zvodník 1.Sc7? tempo, 1...Kd4, Kf2 2.J:e4, Jd3 mat, viazne na 1...d4!. Rieši 1.Dc7 tempo, 1...Kd4, Kf2, d4 2.Jc2, Df4, Df4 mat. Výborná úloha, ale, bohužiaľ, málo originálna. Mechanizmus recipročnej zámeny je už dávno známy (napr. J. Hronec, Práca, 30. 12. 1954 – mat 2. ťahom). Ani tretia fáza nie je príliš nová (J. Tazberík, I. cena, Problemas SEPA 1965). Podobné úlohy sa veľmi ťažko porovnávajú s ostatnými. Preto som sa rozhodol tejto úlohe udeliť zvláštne čestné uznanie.

(Hladký): Zdanlivé hry 1...g:f6, g:f2 2.Sg4, Sg6 mat. Zvodník 1.J:e4? hrozí 2.Jd6 mat, 1...K:e4, S:e4 2.Sg6, D:e5 mat, viazne na 1...e:d4! Rieši 1.J:e6 hrozí 2.J:g7 mat, 1...S:e6, K:e6 2.D:e5, Sg4 mat. Pôsobivá téma, ale trochu vadia obe neekonomické biele veže a tiež aj to, že prvá fáza príliš nesúvisí s ostatným obsahom.Miklos Locker a

Michail Maranďuk, ZSSR

2. pochvalná zmienka

Hlas ľudu č. 175, 20. 5. 1971

Mat 2. ťahom (5+2=7)


 

Zoltán Labai, ČSSR

3. pochvalná zmienka

Hlas ľudu č. 171, 22. 4. 1971

Mat 2. ťahom (10+7=17)(Locker a Maranďuk): Zvodník 1.Ve4? K:f3 2.De2 mat, viazne na 1...Kg2! Zvodník 1.Va1? Kg2 2.Df1 mat, viazne na 1...K:f3! Rieši 1.Vh4 tempo, 1...K:f3, Kg2 2.Df1, De2 mat. Pozoruhodná maličkosť, ktorá názorne ukazuje, že aj v takej malej tvorčej oblasti ako sú miniatúrne dvojťažky sa dá nájsť ešte mnoho nového.

(Labai): Zdanlivé hry 1...V:d4, f6 2.Je7, Vd7 mat. Zvodník 1.Je6? hrozí 2.Jf4 mat, 1...V:d4, f:e6 2.Jc7, Vd7 mat, viazne na 1...K:e6! Rieši 1.Jg3 hrozí 2.De4 mat, 1...V:d4, f5, K:d4 2.Db5, Vd7, De4 mat. Bohužiaľ, nemôžem súhlasiť s názorom autora, že v úlohe je spracovaná téma Z–32–44. Uvedená obrana 1...f6 sa nedá považovať za zdanlivú hru, a teda ani za zámenu obrany, lebo by úplne rovnako vychádzala aj po úvodníku. Téma teda nie je spracovaná úplne. Keby nebolo tohto nedostatku, úloha by sa rozhodne dostala vyššie!Ivan Garaj, m. p., usporiadateľ

Josef Šutara, m. p., rozhodcaVzad <<  >> Vpred