Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan GarajDefinitívny výsledok

II. medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek

Hlas ľudu – 1970


Das definitive Ergebnis

des II. internationalen Komponistenturniers der Zweizüger

Hlas ľudu – 1970Rozhodca (Der Richter): Ing. Juraj Brabec (ČSSR)Jurij Gordian a

Sergej Šedej, ZSSR

I. cena

Hlas ľudu č. 146 opr., 22. 10. 1970

Mat 2. ťahom (11+5=16)

a) diagram, b) Sc4–f6

c) v A Jh2–c3


 

Josef Šutara, ČSSR

II. cena

Hlas ľudu č. 112 úpr., 5. 3. 1970

Mat 2. ťahom (7+13=20)

a) diagram, b) Db4–f4

 (Gordian a Šedej): A: 1.Vd7 tempo, 1...Sc~, Kd4, K:f4 2.Sc3, J:f3, Sd6 mat. B: 1.Vf7 tempo, 1...Sf~, Kd4, K:f4+ 2.J:f3, Sd6, Sc3 mat. C: 1.Je4 tempo, 1...S~, Kd4 2.Sd6, Sc3 mat. Jeden z vrcholov novostrategickej tematiky! Kombinácia troch najťažších cyklických tém – témy Lačného (Z–23–33), témy Z–32–23 a témy Z–32–32 – sa podarila pravdepodobne iba vďaka podmienke turnaja, ale i tak je tento výkon obdivuhodný. K úplnej dokonalosti chýba iba variant 1...Kf4 2.Jf3 mat v tretej fáze, čo by viedlo k téme Z–33–33!

(Šutara): A: 1...Jed3, Sa2, Sd3 2.D:c4, Jc3, Dd4 mat. 1.D:b6 hr. 2.D:c5 mat, 1...Jed3, J~, Jcd3! 2.D:c3, Jc3, Dd4 mat. B: 1...e3, Jc~ 2.Jc3, S:e4 mat. 1.D:f6 hr. 2.D:e5 mat, 1...Jed3!, Je~, Jcd3 2.Dd4, Jc3, De6 mat. Úloha nabitá najrôznejšími druhmi zámen. Použitý mechanizmus je pomerne známy, ale v takom bohatom prevedení ešte spracovaný nebol. Vynikajúca práca.Sergej Šedej, ZSSR

III. cena

Hlas ľudu č. 155 opr., 30. 12. 1970

Mat 2. ťahom (7+3=10)

a) diagram, b) Je3–b2

c) v B Se1–h4


Karol Mlynka, ČSSR

1. čestné uznanie

Hlas ľudu č. 143, 24. 9. 1970

Mat 2. ťahom (6+7=13)

a) diagram, b) Kb1–c2

 (Šedej): A: 1.Sc3 hr. 2.De5 a Dd4 mat, 1...Kf4, K:e4 2.De5, Dd4 mat. B: 1.e3 hr. 2.Dd4 mat, 1...K:e3, Kd5 2.De5, Dd4 mat. C: 1.J:c4 hr. 2.De5 mat, 1...Kd5, Kf4 2.De5, Dd4 mat. Opäť jedna z náročných konštrukčných tém – cyklická zámena troch obrán v troch fázach a dvoch variantoch – so vzdušnou a ekonomickou konštrukciou.

(Mlynka): A: 1.Jc2 hr. 2.Jb4 mat, 1...b4, c5, Jf5 2.Sc4, S:b7, De6 mat. B. 1.Jb1 hr. 2.Jc3 mat, 1...b4, c5, Jf5 2.Sc4, S:b7, De6 mat. Cyklická zámena obranných motívov – téma Mlynka – v autorovom podaní. Prednosťou skladby je elegantná konštrukcia a vtipné odôvodnenie dvojníkov, čiastočným nedostatkom nie je celkom jednotná obranná motivácia ťahov 1...Jf5 vo fáze po 1.Jc2! a 1...c5 vo fáze po 1.Jb1!Miklos Locker, Viktor Meľničenko

a Sergej Šedej, ZSSR

2. čestné uznanie

Hlas ľudu č. 150 opr., 19. 11. 1970

Mat 2. ťahom (8+2=10)

a) diagram, b) Pf3–a4

c) v B Kd5–e4, d) v C Kf7–h3


 

László Apró, Maďarsko

3. čestné uznanie

Hlas ľudu č. 147, 28. 10. 1970

Mat 2. ťahom (12+12=24)

a) diagram, b) –Pa7 a Sf8–a7

 (Locker, Meľničenko a Šedej): A: 1.Sa5 tempo, 1...Kc5, Kd6 2.De5, Dd4 mat. B: 1.Sc3 tempo, 1...Kc5, Kd6 2.Dd4, De5 mat. C: 1.e3 tempo, 1...K:e3, Kd5 2.De5, Dd4 mat. D: 1.Sc3 tempo, 1...Ke3, Kd5 2.Dd4, De5 mat. Objav tejto súťaže – dvojnásobná recipročná zámena a zároveň štvornásobná zámena dvoch obrán (Z–42–42). Nebyť schematického postavenia a duálu vo vedľajšej hre v postavení D (1...Kf5 2.De5 a Dg4 mat), úloha by bola vyššie.

(Apró): A: 1.Jc4? S:e7! 1.Jf5 hr. 2.Dd6 mat, 1...K:e6, K:e5, S:e7, f:g3 2.J:e3, Jh4, J:e7, J:e3 mat. B: 1.Jf5? Sb8! 1.Jc4 hr. 2.Dd6 mat, 1...Kc6, Kd4(Sb8), f:g3 2.J:e3, J:b6, J:e3 mat. Originálna myšlienka – obidva úvodníky dávajú kráľovi vždy iné dve voľné polia, čo po kráľovských ťahoch vedie k zámene Z–22–43. Vadí trochu ťažkopádna konštrukcia.Jozef Taraba, ČSSR

1. pochvalná zmienka

Hlas ľudu č. 126, 4. 6. 1970

Mat 2. ťahom (7+5=12)

a) diagram, b) Vb8–g3


Fritz Hoffmann, NDR

2. pochvalná zmienka

Hlas ľudu č. 142, 17. 9. 1970

Mat 2. ťahom (10+12=22)

a) diagram, b) Pc4–b4(Taraba): A: 1.Se5 tempo, 1...d2, Kc3, V~ 2.Vc2, D:c5, Vb4 mat. B: 1.Sg1 tempo, 1...d2, Kc3, V~ 2.Vb4, Vc2, D:c5 mat. Cyklická zámena matov so známym mechanizmom, ale elegantne konštruovaná.

(Hoffmann): A: 1.Je6? D:e6! 1.Sd5 hr. 2.Jdf3 mat, 1...K:d5, D:d5, V:d5 2.V:a5, J:g6, Jhf3 mat. B: 1.Sd5? K:d5! 1.Je6 hr. 2.Ve2 mat. Úloha s výrazným strategickým obsahom a voľnou zámenou v troch variantoch.Andrej Ančin, ČSSR

3. pochvalná zmienka

Hlas ľudu č. 124, 28. 5. 1970

Mat 2. ťahom (9+11=20)

a) diagram, b) Pb7–a2


Herbert Ahues, NSR

4. pochvalná zmienka

Hlas ľudu č. 118, 16. 4. 1970

Mat 2. ťahom (8+10=18)

a) diagram, b) Ph7–b5(Ančin): A: 1.Kd8? b5! 1.Kb6 hr. 2.Vc4 mat, 1...Vb2+, Vd2, Dg6+, D:f5 2.Vb5, Vd5, Ve6, Dg3 mat. B: 1.Kb8? a:b1D! 1.Kd8 hr. 2.Vc4 mat, 1...Dg8+, Vd2, Dg5+(h4), D:f5, f2 2.Ve8, Vd5, Ve7, Dg5, De3 mat. Sympatický výber správneho úvodníka so sériou šachov bielemu kráľovi.

(Ahues): A: 1.Sf4? b5!, 1...Jc4, Jg4 2.S:e4, Vd6 mat. 1.Sd4 hr. 2.Je3 mat, 1...Jc4, Jg4 2.Jc3, S:e4 mat. B: 1.Sd4? Dh6! 1.Sf4 hr. 2.Je3 mat, 1...Jc4, Jg4 2.Je3, S:e4 mat. Polorecipročná zámena matov (Z–22–23), strategicky výrazne spracovaná.Ivan Garaj, usporiadateľ

Ing. Juraj Brabec, rozhodcaVzad <<  >> Vpred