Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan GarajVýsledok I. medzinárodného skladateľského turnaja

okružných rubrík Hlasu ľudu a Východoslovenských novín – 1969


Das Ergebnis des I. Internationalen Komponistenturniers

Der Bezirksspalten Hlas ľudu und Východoslovenské noviny – 1969

Výsledok 1. kategórie – dvojťažky (biely na ťahu)

Das Ergebnis der 1. Kategorie – Zweizüger (Zugwechsel)

Rozhodca (Der Richter): Comins Mansfield – Anglicko (England)Leopold M. Szwedowski, Poľsko

I. cena

Hlas ľudu č. 80 opr., 5. 9. 1969

Mat 2. ťahom


Andreas Schönholzer, Švajčiarsko

II. cena

Hlas ľudu č. 58, 21. 3. 1969

Mat 2. ťahom(Szwedowski): Zdanlivé hry 1...J~, Jd3!, Kb4, Sb5 2.Df1, Dd5, Dc5, Db5 mat. Pokus 1.Dh5? viazne na 1...Kd3! Preto 1.Dc2 tempo a maty zo zdanlivých hier sa zamenia.

(Schönholzer): Biely na ťahu: 1...Jb3~ 2.V:d4 mat, 1...Jd4~ 2.De6 mat. Po úvodníku 1.Df6 tempo sa prvý mat zo zdanlivej hry zamení a pribudnú dva nové: 1...Jb3~ 2.D:d4 mat, 1...Jd4~ 2.De6 mat, 1...Kc5 2.Dc6 mat, 1...Ke4 2.Df5 mat. Dobrý úvodník, ktorý uvoľnil čiernemu kráľovi dve voľné polia.Jacques Savournin, Francúzsko

III. cena

Hlas ľudu č. 47, 4. 1. 1969

Mat 2. ťahom


Ján Valuška, ČSSR

IV. cena

Východoslov. noviny, 16. 5. 1969

Mat 2. ťahom(Savournin): Na jediné dva ťahy čierneho z pozície 1...d3, f5 sú pripravené 2.Ve1, Sg2 mat. Vyčkávacieho ťahu však nieto a preto sa oba maty zamenia po úvodníku 1.Jf3 tempo, 1...d3 2.Jd2 mat, 1...f5 2.Jg5 mat opäť s blokovaniami polí d3 a f5. Po 1...K:f3 príde 2.Sg2 mat, ktorý išiel pred úvodníkom po 1...f5 – teda zámena obrany. Zvodnosti 1.Ke1? d3! a 1.Kg2? f5! Prekrásna úloha konštruovaná v pozícii "biely na ťahu", ktorá bola dôstojným úvodom do našej medzinárodnej skladateľskej súťaže.

(Valuška): Zdanlivé hry 1...d:c4 2.D:f6 mat, 1...d:e4 2.D:f6 mat, 1...d4 2.D:a5 mat, 1.De3, 1...d:c4 2.d4 mat, 1...d:e4 2.J:e4 mat, 1...d4 2.D:d2 mat.Henryk Žuk, Poľsko

1. čestné uznanie

Hlas ľudu č. 88, 16. 10. 1969

Mat 2. ťahom


Andrej Ančin, ČSSR

2. čestné uznanie

Hlas ľudu č. 73, 11. 7. 1969

Mat 2. ťahom(Žuk): Biely na ťahu: 1...V~, Vb4! 2.Vc4, V4d3 mat. Po úvodníku 1.Sd6 tempo sa maty polorecipročne zamenia: 1...V~, Vb4! 2.V4d3, S:b4 mat.

(Ančin): Biely na ťahu: 1...Sd7(e8), V:g5, d:e5 2.Dd3, Se4, V:e5 mat. Po úvodníku 1.Df2 tempo sa prvé dva maty zamenia: 1...Sd7(e8), V:g5, Ke4, Kc5, d:e5 2.Df3, e4, Df3, e4, V:e5 mat. Zámena dvoch matov.I. I. Vuľfovič, ZSSR

1. pochvalná zmienka

Hlas ľudu č. 91, 23. 10. 1969

Mat 2. ťahom


Zacharias Fjellström, Švédsko

2. pochvalná zmienka

Hlas ľudu č. 76, 1. 8. 1969

Mat 2. ťahom(Vuľfovič): Biely na ťahu: 1...K:e6, Kg8 2.Dd5, Ke7 mat. Po úvodníku 1.Da3 tempo sa oba maty zamenia: 1...K:e6, Kg8 2.De7, Df8 mat. Miniatúrka so zámenou matov.

(Fjellström): Biely na ťahu: 1...b6, b5, f:e4, D~, J~ 2.Jg6, Jed3, Vg4, Jed3(g6), Vf3 mat. Vyčkávacieho ťahu však niet a preto po úvodníku 1.Ve3 tempo sa prvé štyri maty zamenia: 2.Je6, Jcd3, V:e4, Jcd3(e6) mat. Zámena štyroch matov.

Výsledok 2. kategórie – troj– a viacťažky (Indická alebo Herlinova téma)

Das Ergebnis der 2. Kategorie – Drei – und Mehrzüger (Inder oder Herlin)

Rozhodca (Der Richter): Dr. Werner Speckmann – NSR (BRD)Basil D. Lyris, Grécko

I. cena

Hlas ľudu č. 92, 30. 10. 1969

Mat 3. ťahom


Nikolaj Ivanovič Spodin, ZSSR

II. cena

Východoslov. noviny, 7. 11. 1969

Mat 4. ťahom(Lyris): Nejde napríklad 1.D:e1? pre 1...V:d4+! a preto úlohu rieši iba nasledujúci indický manéver: 1.Sa6 tempo, 1...f:e2 2.Vbb5! (nejde 2.Vdb5? Kd3!) Kd3 3.Vb3 mat, 1...f:g2 2.Vdb5! (nejde 2.Vbb5? K:e2!) K:e2 3.Ve5 mat. Výborná trojťažka s dvoma jednotnými indickými variantmi s antiduálovým motívom. I keď jej konštrukcia je trošku ťažkopádna a iste by ju išlo aj vylepšiť a ušetriť tak niekoľko kameňov, možno povedať, že je jedna z najlepších trojťažiek tohto turnaja.

(Spodin): 1.Vd8 1...b5 2.Sd7 Kd5 3.S:b5+ Ke4 4.Sd3 matHans Peter Rehm, NSR

III. cena

Východoslov. noviny, 31. 10. 1969

Mat 9. ťahom


Basil D. Lyris, Grécko

1. čestné uznanie

Hlas ľudu č. 98 opr., 4. 12. 1969

Mat 3. ťahom(Rehm): 1.Sg8

(Lyris): Pokus 1.Sg8? h5 2.Vf7! Ke5 3.Vf4 mat, viazne na 1...Kf3! 2.Vf7+ Ke4 3.V:g4? Kd5! Preto 1.Sa2 tempo, 1...h5 2.Vb3 Kd5 3.Vb4 mat, 1...Kf3 2.Vf7+ Ke4 3.V:g4 mat, 2...Jf6 3.V:f6 mat.Karol Mlynka, ČSSR

2. čestné uznanie

Hlas ľudu č. 57, 14. 3. 1969

Mat 3. ťahom


Hans Peter Rehm, NSR

3. čestné uznanie

Hlas ľudu č. 86 opr., 10. 10. 1969

Mat 9. ťahom(Mlynka): Tematická zvodnosť 1.Sb1? d5 2.Vc2 Ke4 3.Vc4 mat viazne na jedinú obranu 1...d5! Samozrejme nejde ani 1.Kb4? a5+ 2.Kb5 Kd5! a ani 1.Sg8? (1.b3?, 1.b7?) d5! A preto bielemu ostáva iba posledná možnosť, ako zabrániť patu čierneho po 1...d5: prerušiť vežu strelcom na c7: 1.Vc8 tempo, 1...d5 2.Sc7 Kc5 3.Se5 mat a doplnkový variant: 1...Kd5 2.Sg8+ Ke4 3.Vc4 mat. Indická téma s jedným klasickým variantom, ktorý je však aj v tematickej zvodnosti. V podstate je to čo do obsahu to isté, akoby úloha mala dva indické varianty. Veľmi dobrá úloha.

(Rehm): 1.Sa2 b3 2.c:b3 Kd5 3.b4+ Ke5 4.Sb1 Kd5 5.Sd3 Ke5 6.Sh7 Kd5 7.Sg8+ Ke5 5.Kf7 Kd5 9.Kf6 mat.Vladimir A. Bron, ZSSR

1. pochvalná zmienka

Východoslov. noviny, 31. 10. 1969

Mat 5. ťahom


Basil D. Lyris, Grécko

2. pochvalná zmienka

Východoslov. noviny, 17. 10. 1969

Mat 3. ťahom(Bron): 1.Vd4, 1...g5 2.Se8 g4 3.Vd7 K:a4 4.Vd4+ Ka3 5.Va4 mat, 4...K:a5 5.Va4 mat, 1...g6 2.Vg4 g5 3.Se4 K:a4 4.Sc6+ Ka3 5.Va4 mat, 4...K:a5 5.Va4 mat.

(Lyris): 1.Sh7, 1...a:b3 2.Vg6 Kc2 3.Vg2 mat, 2...Kd3 3.Vg2 mat, 1...a3 2.Vf5 Kc2 3.Vf2 mat, 2...Kd3 3.Vf2 matNils Adrian Bakke, Nórsko

3. pochvalná zmienka

Východoslov. noviny, 1. 8. 1969

Mat 3. ťahom(Bakke): 1.Sb1 t. 1...Jd3+ 2.V:d3 t. 3.Vf3 mat, 1...Jc2+ 2.V:c2 t. 3.Vf2 mat.Vzad <<  >> Vpred