Vzad <<  >> Vpred

ŠACHY

Vedie: I. Ivančo

(10.2.1956)Výsledok štúdiovej súťaže Života

Roku 1954 náš časopis vypísal súťaž na štúdie, ktoré mali byť v tom roku uverejnené. Bola to prvá súťaž tohto druhu na Slovensku, takže sa nemožno pozastaviť nad tým, že počet zaslaných prác bol malý a pri tom všetkom niektoré štúdie neboli ani korektné. Za rozhodcu tejto súťaže po dohode s problémovou komisiou SVTVŠ sme pozvali známeho českého skladateľa dr. J. Fritza, ktorého rozhodnutie uverejňujeme.

Po vylúčení nekorektných úloh je najlepšou prácou štúdia inž. Rudolfa Šteisa zo Žiliny (b. Kb1, Jf6, Pa4, b3, b2, d6, e3, e6, h3 – č. Kf1, Jb7, Pe5, e7, h2). Štúdia má dobrý záver, keď biely jazdec svojím odskokom štyrikrát uvoľňuje miesto pre premenu bieleho pešiaka. Jednako práca má ďaleko k štúdiám, ktoré by mohli obstáť aj v medzinárodnom turnaji. Je veľmi sporné 5.Ka2, lebo 5.Ka1 vyhráva tiež. Autor by mal túto nepresnosť odstrániť. Z hľadiska úspornosti bolo by treba preskúšať nutnosť pešiakov a4, b3. Autor by mal dbať v svojej ďalšej tvorbe, ktorá nemusí byť bez úspechu, viacej na zákon ekonómie figúr. Partiovým (všedným) dojmom pôsobí aj predohra konečného záveru.

Druhé miesto získava práca J. Mészárosa (b. Ka1, Sd2, Pa5, c4, c5, g3, g6, h5 – č. Kb3, Sf8, Pa2, a6, c6, g4, h6). Rohové patové postavenia neprinášajú prekvapujúce obraty. V tejto štúdii je zaujímavé preventívne zatvorenie dráhy čierneho strelca (1.Sg5 h:g5 2.h6 S:h6 3.g7 S:g7 pat) a v zvodnosti 1.Sc3?. ktoré prehráva 1...Sg7 2.Sb2 Sh8. Aj v tejto práci by bolo treba preskúšať ekonomičnosť pešiakov (g3, g4). Okrem toho štúdia je príliš krátka, neobsahuje predohru. Autor sa mal pokúsiť o predĺženie štúdie a tým o oddialenie konečnej pointy. Pozdáva sa, že premiestením bieleho pešiaka na e4 a čierneho strelca na e7 sa už získava ďalší ťah. Pravda, predĺženie sa môže dosiahnuť aj inou cestou a autor sa asi vráti k tejto štúdii, aby ju zdokonalil. Celkove vidieť, že autor má porozumenie pre štúdiové obraty.

Z ostatných prác musíme spomenúť, že pešiakové postavenie H. Maryšku (b. Kd4, Pb5, d5 – č. Ka8, Pc7) má duál, lebo okrem riešenia 1.Ke5 Ka7 2.Ke6 Ka8 3.Ke7 Ka7 4.Ke8 Ka8 5.b6! k výhre stačí aj 3.Kd7, lebo po 3...Kb7 4.Kd8 Kb8 vyhráva prelom 5.b6! a po 4...Kb6 5.Kc8 po výmenách biely zabezpečí premenu svojho posledného pešiaka. Postavenia s podobnou štruktúrou pešiakov boli už často rozanalyzované. Podobný prelom je napríklad v tvorbe dr. A. Mandlera z roku 1929 (b. Kh5, Pc4, e4 – č. Ka7, Pd6. Biely vyhrá.) Po 1.Kg6 čierny je prinútený k ťahu 1...Ka6, lebo ináč sa biely kráľ dostane na pole d8 a vynúti výmenu pešiakov (jednoduchá vodorovná opozícia). Podobne sú vynútené aj ostatné ťahy 2.Kg7 Ka7 3.Kg8 Ka8 4.c5! atď.

Ďakujeme s. dr. Fritzovi za posudok a prosíme súčasne autorov inž. Šteisa a J. Jančeka, aby nám láskavo udali svoje terajšie adresy.

Riešenie Šteisovej štúdie je 1.d:e7 Jd6 2.e8D J:e8 3.J:e8 h1D 4.e7 a čierna dáma nemôže zabrániť premenu pešiaka 4...De4+ 5.Ka2 Db4 6.Jd6 a pod.

Na diagrame prinášame dvojťažku s témou Novotný. Riešenie zašlite do 29. februára 1956 na adresu I. Ivančo, Bratislava, Biebrovovo nám. 4.

Mesačne päť správnych riešiteľov odmeníme knižnou cenou.


6. Thomas R. Dawson

La liberté 1927

Biely na ťahu dáva mat druhým ťahomVzad <<  >> Vpred