Vzad <<  >> Vpred

ŠACHY

Vedie: I. Ivančo

(27.1.1956)Centrálni pešiaci

Postup centrálnych pešiakov môže byť v mnohých prípadoch veľmi nebezpečný. V prvej partii zápasu Bronštejn-Boleslavskij biely za takýto postup obetoval pešiaka. 1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 d5 4.c:d5 J:d5 5.e4 J:c3 6.b:c3 c5 7.Sc4 Sg7 8.Je2 0-0 9.0-0 c:d4 10.c:d4 Jc6 11.Se3 Sg4 12.f3 Ja5 13.Sd3 Se6 14.d5 S:a1 15.D:a1 f6 16.Sh6 Db6+? (Podľa teórie rozhodujúca chyba, odporúča sa hrať Ve8.) 17.Kh1 Vfd8? (Lepšie bolo vrátiť kvalitu ťahom Sf7.) 18.Vb1 Dc5 19.Sd2! (Správne pokračovanie útoku.) 19...b6 20.Sb4 Dc7 21.Vc1 Db7 22.Db1! Vab8 (Čierny takto stráca figúru. Sc8 bolo vynútené.) 23.d:e6 Jc6 24.Sc3 Je5 25.Sb5 Vbc8 26.S:e5 V:c1+ 27.D:c1 f:e5 28.Sd7 Da6 29.Jg3 D:a2 30.h4 Vf8 31.Dg5 Vf6 32.D:f6 a čierny sa vzdal, lebo po 32...e:f6 33.e7 biely pešiak sa premení na dámu.

Postup pešiakov rozhodol aj o našej druhej partii Golombek-Brown 1.e4 Jf6 2.e5 Jd5 3.Jc3 J:c3 4.b:c3 d5 5.f4 e6 6.Jf3 c5 7.d4 b6 8.Sd3 Sa6 9.0-0 S:d3 10.D:d3 c4 11.De2 g6 12.g4 h5 13.f5 h:g4 (Biely poučne využije nepriaznivé postavenie čierneho kráľa.) 14.f:e6 g:f3 15.D:f3 f5 16.e:f6 e.p. Sd6 17.Sg5 Dc7 (Nestačilo na obranu ani 17...S:h2+ 18.Kg2 Dc7 19.f7+ Kf8 20.e7+ atď.) 18.f7+ Kf8 19.Df6 S:h2+ 20.Kh1 Se5+ (Ani tento odkrytý šach nezachráni už čierneho.) 21.D:h8+ S:h8 22.e7+ a čierny sa vzdal.

Riešenie úloh, uverejnených v posledných minuloročných číslach nášho časopisu:

č. 47 (Strerath) b. Ka8, De7, Ve2, Ve4, Sf5, Sh6, Ja3 – č. Kd3, Se5, Jb3, Jf4, Pd6. 1.Dh4! (Hrozí Dg3 mat.) Jf4 ľub. 2.Ve3 mat, 1...J:e2 2.Vc4. V pôvodnom postavení Vc4 mat by vyšiel ľubovoľný odťah strelca a po 1...Sd4 by nasledoval 2.Ve3 mat. Táto téma sa nazýva zámenou matov.

č. 48 (Ahues a Volkmann) b. Ke3, Vd1, Sd5, Se7, Jb4, Jg7 – č. Ke5, Vb5, Vc8, Jc5, Jh7. Mat druhým ťahom sa dosiahne iba po 1.Sc4. Ostatné ťahy strelcom dávajú čiernemu možnosť obrany, napr.: 1.Sa2? Jb3!, 1.Sa8? Jb7! 1.Sg8? Je6! 1.Sh1? Je4!.

č. 49 (Latzel) b. Kh7, Vb1, Vg8, Sa8, Sh8, Jc4, Jh1 – č. Kh2, Sa1, Ja2, Pc7, h3. Úvodníkom je 1.Jb2.

č. 50 (Carpenter) b. Ke6, Df3, Vc2 – č. Kd4. Riešenie 1.Dh3 po Ke4 berie čiernemu kráľovi pole f5.

č. 51 (Orlimont) b. Ke1, Dh1, Sg5, Jb4 – č. Kg3, Pe3, g4, h2, h3. Veľmi ťažká štvorťažka. Zlyhajú mnohé pokusy, napr.: 1.Jc2 e2 2.Kd2 e1D+ 3.J:e1 Kf2 4.Sh4+ g3! Riešenie 1.Ja2!! (Jazdec sa vzďaľuje!) 1...e2 2.Se7 Kf4 (Kráľa bolo treba vypustiť na voľný priestor!) 3.Jc3 a 4.De4, alebo J:e2 mat. Jazdec na c3 sa nemôže dostať cez d5, lebo po 1.Jd5 e2 2.Se7 čierny by bol pat.

Za správne riešenie (obvyklých mesačných 5 knižných odmien) sme zaslali odmenu týmto lúštiteľom: František Kotas, Křenov, okr. Mor. Třebová; Anton Kniebügel, Nitra, ŠŠD, Vysokoškolská 3; Rudolf Čimbura, Banská Štiavnica, Strelecká 233/II; Michal Dimmer, Bardejov, Priemyselná škola strojnícka; Michal Cmorej, Spišské Vlachy, Stalinova 45.

Riešenie štúdie z vedľajšieho diagramu zašlite na adresu našej redakcie s označením "Šachy" do konca februára 1956. Prezradíme, že biely využije nepriaznivé postavenie čierneho jazdca na okraji šachovnice.


4. Thomas R. Dawson

28. říjen, 21 Nov 1925

Biely na ťahu vyhráVzad <<  >> Vpred