Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(23. 12. 1967)


Úloha č. 47

Stanislav Vokál, Prešov

Originál pre VN

Mat 5. ťahom (8–8)Kontrolná notácia: b. Kf7, Vc7, Vh2, Sh6, Je1, Jf6, Pd4, e6 (8), č. Kf5, Dh1, Va2, Vc1, Sb8, Pc5, f2, h3 (8). Prinášame dnes autorom opravenú úlohu a dúfame, že sa bude každému páčiť a že nateraz proti jej korektnosti nebude námietok.


Stav súťaže po 10. kole (bez úlohy č. 45)

M. Kriško (Vyš. Orlík) a L. Zvada (Biele Vody) po 19 bodov. J. Fábry (Medzev), M. Jaklovský (Šaca) a M. Kižik (Košice) po 16 bodov. I. Sukovský (Prešov) 14 bodov. Ing. J. Karel (Praha) 12 bodov. A. Heinrich st. (Jasov), L. Kočík (Košice) a J. Majerčák (Levoča) po 11 bodov. Dr. A. Novotný (Prešov) 9 bodov. Š. Burkuš (Veľká Tŕňa) 8 bodov. E. Cuperová (Bardejov), J. Kerteš (Bystré n/T.), J. Köteleš (Košice), L. Lešňanský (Bystré nad Topľou), J. Hroblak (Sp. Hrušov) a K. Suchár (Prešov) po 7 bodov. T. Horváth (Valaliky) 6 bodov. J. Čurlík (Hanušovce), M. Murajda (Drienov) a M. Tančak (Košice) po 2 body.


Odkaz redakcie

V úlohe č. 45 "Pomocný mat 3. ťahom" sa stala nemilá chyba. Jednak na poli g6 má stáť nie čierny, ale biely pešiak, jednak začína nie biely, ale čierny. V dôsledku tejto opravy termín na riešenie tejto úlohy sa predlžuje o 2 týždne.

S. Vokál: Vo vašej opravenej úlohe musel som vzhľadom na nedostatok času z vlastnej iniciatívy pridať čierneho pešiaka na poli h3, lebo tak bolo možné celkom prozaické 1.Vh2:h1 s nekryteľným matom na 2.Vh1-h5 mat. Predpokladám, že s mojím postupom súhlasíte.


Vzad <<  >> Vpred