Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(16. 12. 1967)


Úloha č. 46

Stanislav Vokál, Prešov

Originál pre VN

Mat 4. ťahom (5–6)Kontrolná notácia: b. Kb8, Se8, Jc4, Je1, Pa4 (5), č. Ka6, Vf3, Sh1, Sh6, Jc7, Pc3 (6). Táto úloha je typickou ukážkou tzv. novonemeckej logickej školy. Jej podstata spočíva v tom, že biely má určitý strategický plán, ale čierny má proti tomu jedinú účinnú obranu. Aby táto obrana sa stala neúčinnou, vytvára biely ďalší – pomocný plán zase jedinou obranou proti tomu pomocnému plánu pokazí si čierny pozíciu tak, že biely môže presadiť svoj pôvodný plán.


Riešenie problému č. 44: 1.f5-f6 Kb2-b1 2.Vf3-f1+ Kb1-b2 3.Se2-d1 Kb2-b1 4.Sd1-g4+ Kb1-b2 5.Vf1-f3 Kb2-b1 6.Sg4-f5+ Kb1-b2 7.e3-e4 Kb2-b1 8.e4-e5 Kb1-b2 9.Vf3-d3 Kb2-b1 10.Vd3:b3 mat. Žiaľ aj táto, inak pekne myslená úloha má niekoľko vedľajších riešení a v jednom prípade, ako ukázal S. Vokál, môže biely matovať už 8. ťahom. Preto sme nútení aj túto úlohu zo súťaže vylúčiť. Budeme sa snažiť, aby sa to v budúcnosti už neopakovalo.


Stav súťaže po 9. kole

M. Kriško (Vyš. Orlík) 19 bodov. J. Fábry (Medzev), M. Jaklovský (Šaca) a M. Kižik (Košice) po 16 bodov. I. Sukovský (Prešov) 14 bodov. Ing. J. Karel (Praha) a L. Zvada (B. Vody) po 12 bodov. A. Heinrich st. (Jasov), L. Kočík (Košice) a J. Majerčák (Levoča) po 11 bodov. Dr. A. Novotný (Prešov) 9 bodov. Š. Burkuš (Veľká Tŕňa) 8 bodov. F. Cuperová (Bardejov), J. Kerteš (Bystré n/T.), J. Köteleš (Košice), L. Lešňanský (Bystré nad Topľou), J. Hroblak (Sp. Hrušov) a K. Suchár (Prešov) po 7 bodov. T. Horváth (Valaliky) 6 bodov. J. Čurlík (Hanušovce), M. Murajda (Drienov) a M. Tančak (Košice) po 2 body.


Odkaz redakcie

Na dotazy niektorých riešiteľov, čo príde v úlohe č. 42 po 1...Kg3-f4 2.Kc2-d1 a biely dokonca vyhrá.

S. Vokál: Vaša ponúka je samozrejme vítaná. Adresa vedúceho šachovej rubriky je Košice, Šmeralova 17.


Vzad <<  >> Vpred