Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(27. 3. 1990)


Problém č. 695

Peter Gvozdják

3. čestné uznanie

Probleemblad C 1. 4. 1989

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kg6 Dd1 Va8 Vb1 Sc8 Sd8 Pf6 (7), č. Kh8 Ve2 Sc2 Sd2 Pa4 a5 f2 f4 f5 g7 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie: Prvým zvodníkom je 1.Sb6? s hrozbou 2.Se6 mat, čo vedie k variantu 1...Se4 2.Sb7 mat, ale nevychádza pre 1...Sb4!, pravda, ani opačné poradie nemá úspech: 1.Se6? hrozí 2.Sb6 mat, 1...Sb4 2.Sb6 mat, 1...Se4! Preto biely skúsi 1.Sb7? s hrozbou 2.Se7 mat, ale opäť sa nájde vyvrátenie 1...Sb3! Takže k cieľu vedie jediné 1.Se7 hrozí 2.Sb7 mat, pekný je variant 1...Sb3 2.Se6 mat a doplnkové 1...Vb8, Ve7 2.Dh1, Dh5 mat. Jednoduchému, ale nesporne vtipnému mechanizmu trochu chýba variant 1.Sb7? Se3 2.Sb6 mat, ktorý by išiel, keby biela veža mohla stáť o pole vľavo... Celkove sa na turnaji zúčastnilo 126 skladieb a prvé štyri ceny získali známi autori U. Degener (NDR), A. Grinblat (Izrael), J. Retter (Izrael) a G. Maleika (SRN).

V kompozičnom svete sú stále populárne tematické skladateľské súťaže. Pravidelne ich usporadúva aj známy holandský časopis Probleemblad: v poradí už 149. jeho tematický turnaj bol venovaný klasickému námetu z oblasti zámeny funkcie ťahov, tzv. výmene prvého ťahu a hrozby. Účasť našich autorov nebola veľká, ale Peter Gvozdják si pripísal opäť jeden medzinárodný úspech.


Vzad <<  >> Vpred