Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 4. 12. 1973)


Problém č. 41

Bengt Giöbel

Aftonbladet 9. 1. 1972

RV Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kf5 Dh1 Pd5 d6 f6 (5 kameňov), čierny Ke8 Va8 Pa7 e5 (4), biely začne a dá mat druhým ťahom. Skratka RV znamená, že ide o tzv. retrovarianty, čo je nový názov pre čiastkové riešenie. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu Technických novín, Hviezdoslavovo nám. 11, 801 00 Bratislava. Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Riešenie problému č. 38 (Fröberg): Je zrejmé, že veža musí odtiahnuť, ale kam? 1.Vf7? nejde pre Kg8!, 1.Vd7? Je7!, ďalej ani 1.Vg6? Kh7!, ale ani 1.Vg5? Kh7 2.b:c8D+ Kh6! Skutočne tematické sú však až pokusy 1.Vg4?, 1.Vg3? a 1.Vg2?, v ktorých veža prerušuje líniu budúcej dáme: 1...Jc7!, 1...Jb6!, 1...Jd6!, čím znemožní maty dámou na h3, h2, h1. Rieši teda len 1.Vg1!! Nesporne jedna z najkrajších miniatúrnych trojťažiek všetkých čias.

Škoda, že nepoznáme mená autorov dvoch zaujímavých šachových pravidiel o rošáde a braní en passant. Museli to byť rozhodne dôvtipní muži. Predovšetkým im vďačí celý kompozičný svet za veľký rozvoj duchaplného odvetvia kompozičného šachu, nazývaného retrográdnou analýzou. Dnes možno povedať, že uvedené pravidlá dobyli ďalšie víťazstvo: Stála komisia FIDE pre kompozičný šach na svojom poslednom zasadaní totiž "rehabilitovala" problémy s čiastkovými riešeniami. O čo v nich ide? V podstate o dve alebo viac alternatívnych riešení, vyplývajúcich z rozličných možností čierneho v predchádzajúcom ťahu. Pravdepodobne prvým problémom na túto tému s požitím rošády a brania en passant je


Vzad <<  >> Vpred