Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Max Ujtelky a Bedrich Formánek

(25. 6. 1966)


Problém č. 408 – originál

Ján Gáfrik, Prievidza

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom (5+3)Kontrolná notácia: b. Kf4, Db7, Ve6, Pc7, h3 (5), č. Kh5, Pf6, h7 (3), biely začne a dá mat 2. ťahom. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie. Troch správnych riešiteľov odmeníme knižnou cenou.


Smena 1965

Predbežný výsledok minuloročného skladateľského turnaja:

Oddelenie úloh: I. cena J. Valuška (č. 368), II. c. Š. Sovík (oprava 371), III. c. O. Jančík (378), 1. čestné uznanie J. Pittich (364), 2. č. u. Š. Sovík (oprava 363), 3. č. u. M. Nemček (373), pochvalná zmienka P. Luliak (381), p. z. O. Strýček (361), p. z. J. Tazberík (379). Rozhodca ing. J. Brabec.

Oddelenie štúdií: I. c. J. Tazberík (oprava 395): 1. č. u. G. Papp (397), 1. p. z. O. Strýček (396), 2. p. z. J. Valuška (394). Rozhodca M. Sečkár.

Úplný výsledok turnajov Smena 1964 a 1965 vyjde v 11.–12. čísle Šachového bulletinu koncom t. r.


Vzad <<  >> Vpred