Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Max Ujtelky a Bedrich Formánek

( 7. 5. 1966)


Problém č. 407 – originál

Štefan Vývoda, Jablonové

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom (6+7)Kontrolná notácia: b. Kb7, Da6, Je2, Je7, Pg2, g4 (6), č. Ke4, Jb2, Jh7, Pb4, e3, e5, e6 (7), biely začne a dá mat 2. ťahom. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie. Troch správnych riešiteľov odmeníme knižnou cenou.


100 prvotín v Smene

Pozajtra oslávi šachová rubrika v našom denníku 7. výročie svojho trvania. Dnes máme jubileum ešte radostnejšie: uverejňujeme práve stú prvotinu. Takýmto náborovým výsledkom sa nemôže pochváliť asi nijaký časopis v histórii na území Československa. 100 nových šachových skladateľov dokumentuje predovšetkým záujem našej mládeže o problémový šach, ale zároveň aj správnosť myšlienky propagovať toto odvetvie umenia v našom denníku. Veríme, že v druhej "sedemročnici" pribudne v Smene ešte aspoň ďalšia stovka nových autorov!


Vzad <<  >> Vpred