Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(26.11.2005)


Skladba č. 316Živko Janevski

Orbit 2000

Pomocný mat 3. ťahom

2 riešenia (4–11)Predposlednou zo siedmich tém 8. svetovej súťaže je téma samomatov tretím ťahom, definovaná takto: Biely kameň A a biely alebo čierny líniový kameň B stoja na línii x (buď v základnom postavení skladby, alebo neskôr, prípadne aj v rôznom čase). Čierny kameň C v prvom ťahu vezme kameň A a v druhom ťahu z daného poľa odtiahne tak, aby uvoľnil líniu x pre pôsobenie B po tejto línii (či už pre ťah, napadnutie, viazanie, šach, mat, antiduál atď.). Neprípustné je však vytvorenie priamej čiernej batérie, kde B je odkrytý kameň a iný kameň D ako odkrývajúci kameň, ktorého ťahom sa dáva mat. Príklad sme uviedli pred týždňom a dnes ho opakujeme na malom diagrame s pripojeným riešením. – K definícii témy pomocných matov, ktorú sme uverejnili 22. októbra, ešte dopĺňame dôležitú zmenu: za tematickú čiernu figúru, ktorá opúšťa neskoršie matové pole, sa nepokladá ani kráľ (okrem pešiaka). Navyše uvádzame na dnešnom diagrame ešte jeden príklad na túto tému. – Náš seriál o témach 8. svetovej súťaže v kompozičnom šachu uzavrieme v nasledujúcej rubrike.

Kontrolná notácia: b. Kh1 Vd2 Sa8 Pb4 (4), č. Kd5 Vc6 Vc8 Sd3 Sd8 Jc7 Pe2 e6 e7 f4 g4 (11), čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr tretím ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 315 (Zabunov – samomat tretím ťahom): 1.Sa1! hrozí 2.Vb2+ K:e5 3.Vb4+ Sd4 mat, 1...J:d6 2.Vb6+ Jc4 3.c7+ S:b6 mat, 1...J:e5 2.Ve3+ Jc4 3.Sf3+ S:e3 mat. Kameňom A je pešiak d6(e5), kameňom B biela veža b3, líniou x b6-e6 (e3-e6), kameňom C jazdec f7. Formami pôsobenia po líniách x sú odťažné šachy vežou v tretích ťahoch. (ff)


Vzad <<  >> Vpred