Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(31. 12. 1994)


Posledná (súkromná) šachová rubrika ŠACH–MAT–PAT zaniknutého Slovenského denníka (neskôr len Denníka)


Vážený šachový priateľ a účastník poslednej dlhodobej riešiteľskej súťaže v Slovenskom denníku a Denníku!


Ako už viete, zanikol Denník dňom 17. 12. 1994. Našťastie sa mi podarilo čiastočne zachrániť peniaze sponzora (ktorému som tak veľmi vďačný za spoluprácu). Súkromne rozosielam aspoň výsledok dlhodobej riešiteľskej súťaže, pričom pán riaditeľ Bielik prisľúbil, že všetky ceny budú do konca roka 1994 vyplatené. V súťaži konkurovalo 35 skladieb (č. 186 až 200) a maximálne bolo možné získať 95 bodov, z toho za nekorektnosti iba 3 (vedľajšie riešenie v Gavrilovovej trojťažke č. 197). Poradie riešiteľov je nasledujúce: I.–II. cena ex aequo 95 bodov: Imrich Bandžuch, Spišská Nová Ves a MUDr. A. Brídzik, Humenné (každý vyhráva 700 Sk), III.–IV. cena ex aequo 92 bodov: Ján Brndiar, Horné Rakovce a Anton Kalita, Bratislava (každý vyhráva 350 Sk), V. cena 91 bodov: Josef Kolář, Bratislava (200 Sk), VI. cena 90 bodov: Ing. Jaroslav Karel, Praha (100 Sk), VII.–X. cena ex aequo 89 bodov: Ing. Alfréd Baroška, Kalná nad Hronom, Peter Hatala, Bratislava, Ing. Alex Ivančo, Banská Bystrica a František Vítek, Považská Bystrica (každý vyhráva 100 Sk).

Z riešiteľov, ktorí získali aspoň 38 bodov (40 % z 95) vyhrávajú 50 Sk nasledujúci: J. Tomanička (Dubnica nad Váhom), Imrich Tóth (Nové Zámky), Ing. M. Šumný (Zlaté Moravce), A. Ostrochovský (Kotešová), M. Ondruš (Žilina), A. Nandráži (Prešov), P. Mojš (Žilina), Ing. J. Lupták (Nová Dubnica), J. Kulik (Bratislava) a Jozef Hlinka (Valašská Belá).

Výhercom čo najsrdečnejšie blahoželám a verím, že peňažné ceny sa k ním dostanú. Mne bolo prisľúbené, že ceny budú vyplatené. Ostatným riešiteľom želám veľa úspechov v iných riešiteľských súťažiach, ktoré sa mi podaria zorganizovať.

Poradie ostatných riešiteľov. 88 b: M. Svrček, 87 b: M. Červenka a B. Moravčík, 86 b: Šachový klub YMCA–ŽSR Nitra, 83 b: J. Kulik a O. Ralík, 81 b: M. Ondruš, 78 b: A. Nandráži, 76 b: Ing. J. Lupták, 74 b: A. Ostrochovský, 73 b: P. Mojš a Ing. M. Šumný, 65 b: J. Hlinka a J. Tomanička, 52 b: Ing. J. Tóth, 35 b: Š. Fabiny, atď.

Jedna dobrá správa. Už 5. januára 1995 výjde prvé číslo týždenníka s názvom FAKTY. Asi tam bude aj šachová rubrika, ktorá by sa mala volať ŠACHOVÝ KÚTIK. Ak môžete, podporte ju, riešiteľov je málo. Ak sa podarí zohnať sponzora, bude aj dlhodobá riešiteľská súťaž a aj medzinárodný skladateľský turnaj aspoň dvojťažiek. Skutočne peňazí je pre šachistov čoraz menej a inak ako cez sponzora to už nepôjde.

Všetkých riešiteľov pozdravuje a Šťastlivý Nový Rok zo srdca želá Váš (ij)

Ivan Garaj, Sokolíkova 23, 841 01 Bratislava


Vzad <<  >> Vpred