Pravda

<<  2023  >>

Vyberte si číslo
.
.
.
.
4450
4451 4452 4453 4454 4455
4456 4457 4458 4459 4460
4461 4462 4463 4464 4465
4466 4467 4468 4469 4470
4471 4472 4473 4474 4475
4476 4477 4478 4479 4480
4481 4482 4483 4484 4485
4486 4487 4488 4489
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 

číslo - originál
číslo - prvotina
číslo - oprava  

Krúžok kompozičného
šachu v Bratislave
Dom kultúry Ružinov
klubovňa - č.d. 214
v čase 18:00-21:00 hod.

Najbližšie stretnutie

Ďalšie stretnutia

Vitaní sú všetci záujemcovia
o kompozičný šach

Animované riešenia
priamo na diagrame
môžete spustiť
kliknutím na
"zobraziť riešenia"
atď.