PREHĽAD ŠACHOVÝCH RUBRÍK NA SLOVENSKU

Šachové rubriky v periodikách zohrávajú významnú úlohu v rozvoji kompozičného šachu. Skladateľom umožňujú publikovať svoje diela, riešiteľom dávajú často prvý podnet, aby sa oboznámili s podstatou a krásami kompozičného šachu, a verejnosť informujú o tom, čo sa v tejto oblasti deje. Na Slovensku bola v dávnejšej minulosti rubriková situácia zlá a podstatne sa zlepšila až v roku 1946, keď štartovala rubrika v denníku Práca. Po nej prevzala štafetu r. 1959 Smena a r. 1965 Pravda. Popri týchto základných rubrikách fungovali desiatky ďalších rubrík, niekedy celoslovenského, inokedy lokálneho zamerania. Niektoré z rubrík mali aj medzinárodný význam, keďže usporadúvali medzinárodné skladateľské súťaže: okrem Práce tu treba menovať najmä Hlas ľudu.

Na tejto webovej stránke postupne uverejníme viaceré významné slovenské rubriky, ale predovšetkým tie, ktoré pravidelne publikovali originálne skladby. Naším cieľom je poskytnúť materiál pre historickú evidenciu, ale aj inšpirovať začínajúcich autorov k tvorbe. Okrem toho príležitostne uverejníme aj niektoré iné materiály z kompozičného šachu, či už historické alebo aktuálne.

Ak by si túto stránku otvoril aj nebodaj nešachista, nemusí zúfať: pre neho tu máme pravidlá šachu tak, ako ich svojho času publikoval denník Pravda.

P.S. Ak sa v rubrikách vyskytli tlačové chyby, opravili sme ich bez osobitného upozornenia. V prípade nekorektných skladieb sme zachovali pôvodný stav, ibaže pri publikácii riešenia upozorňujeme na uverejnenie opravy. Tak isto sme neopravili prípadnú zastaranú odbornú alebo všeobecnú terminológiu, aby rubrika pôsobila čo najautentickejšie.  ŠACHOVÉ RUBRIKY
Spolu: 18.254 diagramov

 

ukážka

Československý šport ukončené (171 diagramov)

ukážka

Šport ukončené (624 diagramov)

ukážka

Elektra ukončené (16 diagramov)

ukážka

Fakty ukončené (201 diagramov)

ukážka

Hlas ľudu ukončené (3068 diagramov)
  Čítanie o SSSR ukončené (10 diagramov)

ukážka

Horizont ukončené (141 diagramov)

ukážka

Ľud spracovávané (456 diagramov)

ukážka

Národná obroda ukončené (222 diagramov)  NEW 

ukážka

Národná osveta spracované (138 diagramov)  NEW 

ukážka

Obrana ľudu ukončené (237 diagramov)

ukážka

Obzor ukončené (199 diagramov)

ukážka

Pionierske noviny ukončené (28 diagramov)

ukážka

Plameň ukončené (58 diagramov)

ukážka

Poddukelské noviny ukončené (124 diagramov)

ukážka

Podpoliansky strojár ukončené (28 diagramov)

ukážka

Podtatranské noviny ukončené (37 diagramov)

ukážka

Práca aktualizovaný r. 1947 (2358 diagramov)

ukážka

Pravda 19. 07. 2024 No.4532 (5253 diagramov)

ukážka

Príroda a spoločnosť ukončené (88 diagramov)

ukážka

Slovenský denník ukončené (276 diagramov)

ukážka

Slovenský národ spracované (19 diagramov)

ukážka

Slovenská republika spracované (237 diagramov)  NEW 

ukážka

SME 19. 07. 2024 No.1259 (1258 diagramov)

ukážka

Smena ukončené (418 diagramov)

ukážka

Smer spracované (173 diagramov)

ukážka

Spišské hlasy ukončené (15 diagramov)

ukážka

Svet socializmu spracovávané (55 diagramov)  NEW 

ukážka

Športový spravodaj, Bardejov spracované (38 diagramov)

ukážka

Štart spracované (24 diagramov)

ukážka

Technické noviny ukončené (748 diagramov)

ukážka

Večerník ukončené (86 diagramov)

ukážka

Východoslovenské noviny ukončené (1375 diagramov)

ukážka

Žilinský večerník ukončené (24 diagramov)

ukážka

Život spracované (53 diagramov)
 
 
  Kompletný index skladateľov  
 
 
  Šachové žarty / Chess Jokes  


Zmeny za posledný týždeň:


22. 07. 2024 Pravda r. 2024 č. 4533
22. 07. 2024 SME r. 2024 č. 1260Select your language to translate these webpages
© Ivan Jarolín 2001 – 2024
Posledná zmena 22. 7. 2024 10:35