Bedrich FORMÁNEK (*6.6.1933 - †19.11.2023)19.11.2023 vo veku 90 rokov nás navždy opustil dlhoročný predseda Slovenskej organizácie kompozičného šachu a zároveň jej čestný predseda,
bývalý prezident svetovej komisie pre kompozičný šach PCCC a zároveň čestný prezident Svetovej organizácie pre kompozičný šach WFCC,
člen Siene slávy SOKŠ, šachový skladateľ, rozhodca, lektor, organizátor, autor niekoľkých kníh o kompozičnom šachu a jeho neúnavný propagátor,
autor 7475 šachových rubrík v časopisoch, šachový krstný otec mnohých slovenských šachových skladateľov,
ale predovšetkým dobrý priateľ a človek, Bedrich Formánek.

K jeho práci, životu a tvorbe sa určite budeme ešte veľmi dlho vracať.


Beďo, česť Tvojej pamiatke!

Výkonná rada Slovenskej organizácie kompozičného šachu
Prehľad šachových rubrík na Slovensku


Šachové rubriky v periodikách zohrávajú významnú úlohu v rozvoji kompozičného šachu. Skladateľom umožňujú publikovať svoje diela, riešiteľom dávajú často prvý podnet, aby sa oboznámili s podstatou a krásami kompozičného šachu, a verejnosť informujú o tom, čo sa v tejto oblasti deje. Na Slovensku bola v dávnejšej minulosti rubriková situácia zlá a podstatne sa zlepšila až v roku 1946, keď štartovala rubrika v denníku Práca. Po nej prevzala štafetu r. 1959 Smena a r. 1965 Pravda. Popri týchto základných rubrikách fungovali desiatky ďalších rubrík, niekedy celoslovenského, inokedy lokálneho zamerania. Niektoré z rubrík mali aj medzinárodný význam, keďže usporadúvali medzinárodné skladateľské súťaže: okrem Práce tu treba menovať najmä Hlas ľudu.

Na tejto webovej stránke postupne uverejníme viaceré významné slovenské rubriky, ale predovšetkým tie, ktoré pravidelne publikovali originálne skladby. Naším cieľom je poskytnúť materiál pre historickú evidenciu, ale aj inšpirovať začínajúcich autorov k tvorbe. Okrem toho príležitostne uverejníme aj niektoré iné materiály z kompozičného šachu, či už historické alebo aktuálne.

Ak by si túto stránku otvoril aj nebodaj nešachista, nemusí zúfať: pre neho tu máme pravidlá šachu tak, ako ich svojho času publikoval denník Pravda.

P.S. Ak sa v rubrikách vyskytli tlačové chyby, opravili sme ich bez osobitného upozornenia. V prípade nekorektných skladieb sme zachovali pôvodný stav, ibaže pri publikácii riešenia upozorňujeme na uverejnenie opravy. Tak isto sme neopravili prípadnú zastaranú odbornú alebo všeobecnú terminológiu, aby rubrika pôsobila čo najautentickejšie.  Šachové rubriky
Spolu: 17.383 diagramov

 

ukážka

Československý šport ukončené (171 diagramov)

ukážka

Šport ukončené (624 diagramov)

ukážka

Elektra ukončené (16 diagramov)

ukážka

Fakty ukončené (201 diagramov)

ukážka

Hlas ľudu ukončené (3068 diagramov)
  Čítanie o SSSR ukončené (10 diagramov)

ukážka

Horizont ukončené (141 diagramov)

ukážka

Ľud ukončené (334 diagramov)

ukážka

Obrana ľudu ukončené (237 diagramov)

ukážka

Obzor ukončené (199 diagramov)

ukážka

Pionierske noviny ukončené (28 diagramov)

ukážka

Plameň ukončené (58 diagramov)

ukážka

Poddukelské noviny ukončené (124 diagramov)

ukážka

Podpoliansky strojár ukončené (28 diagramov)

ukážka

Podtatranské noviny ukončené (37 diagramov)

ukážka

Práca ukončené (2327 diagramov)

ukážka

Pravda 24.11.2023 No.4497 (5217 diagramov)

ukážka

Príroda a spoločnosť ukončené (88 diagramov)

ukážka

Slovenský denník ukončené (276 diagramov)

ukážka

Slovenský národ spracované (19 diagramov)

ukážka

SME 24.11.2023 No.1225 (1224 diagramov)

ukážka

Smena ukončené (418 diagramov)

ukážka

Smer spracované (173 diagramov)

ukážka

Spišské hlasy ukončené (15 diagramov)

ukážka

Športový spravodaj, Bardejov spracované (38 diagramov)

ukážka

Štart spracované (24 diagramov)

ukážka

Technické noviny ukončené (748 diagramov)

ukážka

Večerník ukončené (86 diagramov)

ukážka

Východoslovenské noviny ukončené (1375 diagramov)

ukážka

Žilinský večerník ukončené (24 diagramov)

ukážka

Život spracované (53 diagramov)
 
 
  Kompletný index skladateľov  
 
 
  Šachové žarty / Chess Jokes  


Zmeny za posledný týždeň:


27.11.2023 Pravda r.2023 č. 4498
27.11.2023 SME r.2023 č. 1226Select your language to translate these webpages
© Ivan Jarolín 2001 – 2023
Posledná zmena 27. 11. 2023 10:58