Vzad <<  >> Vpred

Vzad << Výsledky >> Vpred

Pravda 2008-2009

Definitívny výsledok skladateľskej súťaže pre slovenských autorovNa tradičnej súťaži bratislavského denníka Pravda sa zúčastnilo 87 originálnych skladieb uverejnených v rokoch 2008 a 2009. Z toho bolo 23 dvojťažiek, 8 trojťažiek, 13 mnohoťažiek, 4 štúdie a 39 ostatných skladieb. Zo súťaže rozhodcovia vylúčili dvojťažku 3702 pre predchodcu, štúdiu 3729 pre vedľajšie riešenie a pomocné maty 3751 a 3756 pre predchodcov.

Vzhľadom na počet a úroveň jednotlivých druhov skladieb bola súťaž rozdelená na 5 oddelení. Osobitne sa hodnotili skladby začínajúcich autorov (uverejnené do troch rokov od dátumu prvotiny). Komentáre k jednotlivým vyznamenaným skladbám napísali rozhodcovia.Dvojťažky   Trojťažky   Mnohoťažky   Štúdie   Ostatné skladby
A. DVOJŤAŽKY

Rozhodca: Juraj Brabec (Bratislava)Na skladateľskej súťaži dvojťažiek Pravda 2008-2009 sa zúčastnilo 23 skladieb, z ktorých jedna mala predchodcu a v súťaži sa nehodnotila (Stanislav Hudák, 3702 Pravda, 30.10.2008, predchodca Paul Bobrow, LaPresse 1898, b. Kf1 Vd6 Sc3 Sg4 Pf2 f6, č. Ke4 Pg5, mat 2. ťahom, riešenie 1.Vc6). Zvyšné možno podľa kvality rozdeliť na dve skupiny – veľmi dobré a začiatočnícke. Je prirodzené, že do tej prvej skupiny patrili naši významní skladatelia so skladbami so zaujímavými novostrategickými témami, ale tiež, v niektorých prípadoch, s nedôsledným prístupom ku konštrukcii. Napriek tomu ale priemerná úroveň súťaže bola vysoká. Skladby som ohodnotil v tomto poradí:Ľudovít Lačný

I. cena

Pravda 2008-2009

Mat 2. ťahom (12–10)


Zoltán Labai

II.-III. cena ex aequo

Pravda 2008-2009

Mat 2. ťahom (8–10)I. cena (Ľ. Lačný, Žiar nad Hronom, 3712, 22.1.2009). 1.Jd4? hrozí 2.V:e4#, 1...Je4~ a 2.Dc5# A, 1...Jd6! b 2.e:f7# B, 1...Vg6!, 1.Jd6? hrozí 2.V:e4#, 1...Je4~ a 2.e:f7# B, 1...Jg5! c 2.J:g4# C, 1...Jc5!, 1.Jg7! hrozí 2.V:e4#, 1...Je4~ a 2.J:g4# C, 1...Jf2! d 2.Dc5# A.

Veľmi náročná novostrategická téma. Každá dvojica fáz vytvára medzi sebou tzv. recipročnovoľnú zámenu, t. j. zámenu jedného matu a zámenu jedného variantu (voľnú zámenu), pričom jeden z matov sa opakuje v oboch fázach po rôznych obranách a ďalšie dva v tretej fáze, čiže (RVm)-(RVm)-(RVm) – Z-32-43. Túto zriedkavú cyklickú zámenu dosiahol autor pomocou predĺženej obrany v harmonickom súzvuku útočných motívov prvých ťahov bieleho a škodlivých motívov predĺžených obrán čierneho jazdca. Téma sa autorovi natoľko zapáčila, že na Medzinárodnom festivale kompozičného šachu v Marianke 2009 prezentoval celý "seriál" dvojťažiek s týmto mechanizmom. Výborný výkon, až na to, že preložením Ka1 na c2 mohol ušetriť Pa2.


 

 

a

b

c

d

 

 

A

B

 

 

 

 

B

 

C

 

 

 

C

 

 

A

II.-III. cena e.a. (Z. Labai, Veľký Kýr, 3694, 28.8.2009). 1...S:d5 a 2.Df4# A, 1...Jd4 b 2.Ve5# B, 1...Jd6 c 2.Jc5# C, 1...g:f2+ d 2.Jd:f2# D, 1...g:h3 e 2.Df3# E, 1.Jdf4! hrozí 2.D:g6#, 1...S:d5 a 2.D:d5# F, 1...Jd4 b 2.Ve3# G, 1...Jd6 c 2.D:e7# H, 1...g:f2+ d 2.Jh:f2# I, 1...g:h3 e 2.f3# J.

Dvojfázová zámena piatich matov MMMMM, Z-25-5.10, s dobrým úvodníkom a pestrou motiváciou čiernych obrán. Pri takom bohatom obsahu vynikne novostrategická náročnosť úvodníka, ktorý okrem vytvorenia hrozby musí zrušiť opakovanie variantov zdanlivej hry a pripraviť varianty skutočnej fázy. Oceňujem aj peknú vzdušnú konštrukciu.


 

 

a

b

c

d

e

 

 

A

B

C

D

E

 

 

F

G

H

I

JJán Valuška

II.-III. cena ex aequo

Pravda 2008-2009

Mat 2. ťahom (11–8)


Jozef Havran

IV. cena

Pravda 2008-2009

Mat 2. ťahom (11–7)II.-III. cena e.a. (J. Valuška, Zvolen, 3740, 13.8.2009).1...Jb4~ a 2.Ja6# A, 1.d6? B hrozí 2.Sb6#, 1...Jb4~ a 2.De5# C, 1...Jc6! b 2.Ja6# A, 1...Jd5! c 2.Vc4# D, 1...Jd3! d 2.Dc2# E, 1...J:a5!, 1.De5! C hrozí 2.Sb6#, 1...Jb4~ a 2.d6# B, 1...Jc6! b 2.d:c6# F, 1...Jd5! c 2.D:d5# G, 1...Jd3! d 2.Ja6# H.

Dvojfázová zámena štyroch matov s variantovým opakovaním matu 2.Ja6# – (RM)MM, obohatená o recipročnú zámenu funkcie prvého a matujúceho ťahu bieleho (v žargóne "Salazar"). Navyše, ťah 2.Ja6# vychádza pred úvodníkom po ľubovoľnej obrane čierneho jazdca a v zdanlivej a skutočnej fáze po jeho rôznych predĺžených obranách. Ale tiež malý konštrukčný nedostatok – po preložení Kh4 na a8 je Ph5 zbytočný.


 

 

a

b

c

d

 

 

A

 

 

 

B

 

C

A

D

E

C

 

B

F

G

H

IV. cena (J. Havran, Šaľa, 3746, 24.9.2009). 1.Sg8? hrozí 2.Sd5#, 1…Db3!, 1.De6? hr. 2.Se4#, 1…De3! a, 1.Dd7? hr. 2.Se4#, 1…Dd3! b, 1.Dg5? hr. 2.Se4#, 1…S:f2! c, 1.Dc8! hr. 2.Se4#, 1…De3 a 2.V:e3#, 1…Dd3 b 2.V:d3#, 1…S:f2 c 2.Jg5#.

Jednotný útočný motív troch prvých ťahov bieleho (umožnenie ťahu odclonením) sa vo dvoch fázach kombinuje s jeho antipódnym zoslabujúcim motívom (znemožnenie ťahu zaclonením), kým v tretej fáze je forma zaclonenia nahradená blokovaním. Dobrým doplnkom je aj pokus 1.Sg8?, ktorý má síce odlišnú motiváciu, ale jeho vyvrátenie dobre korešponduje s vyvráteniami ďalších dvoch fáz.
Ján Valuška

1. čestné uznanie

Pravda 2008-2009

Mat 2. ťahom (8–4)


Jozef Havran

2.-3. čestné uznanie ex aequo

Pravda 2008-2009

Mat 2. ťahom (12–12)1. čestné uznanie (J. Valuška, Zvolen, 3757, 10.12.2009). 1.Vh4? hrozí 2.D:c5# A, 2.De4# B, 1…Kc6! a, 1.Kf3? hr. 2.D:c5# A, 2.De4# B, 1…Kc4! b, 1.Sa5? t., 1…Kc6 a 2.D:c5# A, 1…Kc4 b 2.De4# B, 1…c4!, 1.Ke2! t., 1…Kc6 a 2.De4# B, 1…Kc4 b 2.D:c5# A.

Štvorfázová kombinácia zámeny hier so zámenou funkcie ťahov, v ktorej tie isté dva ťahy bieleho vystupujú vo dvoch fázach vo funkcii dvojitej hrozby a v ďalších dvoch fázach ako recipročne zamenené variantové maty. Vďaka tomu je v skladbe spracovaná dvojnásobná Hanneliusova i Dombrovskisova téma (štyri trojfázové kombinácie štyroch hrozbových prvkov D a H). Tiež pekná konštrukcia.


 

 

a

b

 

AB

!

 

 

AB

 

!

 

 

A

B

 

 

B

A

2.-3. čestné uznanie e.a. (J. Havran, Šaľa, 3713, 29.1.2009). 1.Db4? A hrozí 2.Jc2# B, 1…f:e3 a 2.Jd6# C, 1…S:b4 b 2.V:e4# D, 1…d1D!, 1.Jd6! C hrozí 2.V:e4# D, 1…f:e3 a 2.Db4# A, 1…f3 c 2.Jc2# B.


 

 

a

b

c

A

B

C

D

 

C

D

A

 

BEmil Klemanič

2.-3. čestné uznanie ex aequo

Pravda 2008-2009

Mat 2. ťahom (8-7)


Ľudovít Lačný

4. čestné uznanie

Pravda 2008-2009

Mat 2. ťahom (9-11)2.-3. čestné uznanie e.a. (E. Klemanič, Pezinok, 3705, 20.11.2009). 1…b4 a 2.De5# A, 1…f3 b 2.Se5# B, 1…b:c4 c 2.Jf5# C, 1…d2 d 2.D:d2# D, 1.Db4? F hrozí 2.Jf5# C, 1…b:c4! c, 1.Jd2! t., 1…b4 a 2.Dc5# E, 1…f3 b 2.Jf5# C, 1…f:e3 e 2.Db4# F, 1…K:e3 f 2.Sg1# G, 1…Ke5 g 2.Dc3# H.

Dve skladby s totožným mechanizmom, s výborným úvodníkom, ale s rozdielnym obsahom. V Havranovej je z pohľadu zámeny hier spracovaná metavoľná zámena (zámena matu a voľná zámena) MV, Z-22-34, z pohľadu zámeny funkcie ťahov kombinácia "Salazara" (recipročná zámena prvého a matujúceho ťahu bieleho po tej istej obrane) s "pseudo-le Grandom" (recipročná zámena hrozbového a matujúceho ťahu bieleho po dvoch rôznych obranách). V Klemaničovej medzi zdanlivou a skutočnou fázou nájdeme recipročnovoľnú zámenu, zámenu matu a voľnú zámenu s jedným voľne pridaným variantom (RmV)MV/V, Z-(4,5)-67, pričom medzi matmi je aj zvodník a hrozba zvodnostnej fázy. Tak je k zámene hier pridaný ešte jeden hrozbový paradox a jeden úvodníkový antiparadox.


 

 

a

b

c

d

e

f

g

 

 

A

B

C

D

 

 

 

F

C

 

 

!

 

 

 

 

 

 

E

C

 

 

F

G

H

4. čestné uznanie (Ľ. Lačný, Žiar nad Hronom, 3707, 29.1.2009). 1.Jd4? hrozí 2.Dc7#, 1…Jf4~ a 2.Je6# A, 1…Jd3! b 2.J:b3# B, 1…Dd3!, 1.Jge5! hr. 2.V:c4#, 1…Jf4~ a 2.Jd3# C, 1…Je6! c 2.Jd7# D.

Iba dve fázy a zámena jedného matu a variantu po ľubovoľnom ťahu a predĺženej obrane (metavoľná zámena, MV, Z-22-34), ale koľko harmónie v motivačnej náplni bielych i čiernych ťahov! Biely prvými ťahmi paradoxne odcláňa čiernu dámu k poliam, na ktorých bude v druhom ťahu matovať (sekundárny zoslabujúci motív), čierny na revanš dámu v predĺžených obranách opäť k týmto poliam zacloní (škodlivý motív). Pritom forma obranných motívov v ľubovoľných ťahoch čierneho jazdca je zasa odclonenie. Pravda, úvodník, ktorý privádza do hry nehrajúceho jazdca, nie je práve najlepší a Pa6 je iba na ozdobu.


 

 

a

b

c

 

 

A

B

 

 

 

C

 

DZoltán Labai

1. pochvalná zmienka

Pravda 2008-2009

Mat 2. ťahom (11-9)


Stanislav Hudák

2. pochvalná zmienka

Pravda 2008-2009

Mat 2. ťahom (6-1)1. pochvalná zmienka (Z. Labai, Veľký Kýr, 3738, 30.7.2009). 1…Jdb2 a 2.Se4# A, 1…Jd:e5 b 2.Se4# A, 1.Vd1? B hrozí 2.V:d3#, 1…Jcb2 c 2.Va5# C, 1…Jc:e5 d 2.Sa2# D, 1…V:f4 e 2.J:f4# E, 1…Jd2!, 1.Sa2! D hr. 2.S:c4#, 1…Jdb2 a 2.Va5# C, 1…Jd:e5 d 2.Vd1# B, 1…V:f4 e 2.J:e3# F.

Skladba so zámenou jedného matu, obrany a variantu - MOV, Z-23-55, rozšírená o "pseudo-Salazara" (recipročná zámena funkcie úvodníka a matu po rôznych obranách) a doplnená dvoma zdanlivými hrami s rovnakými matmi. Mechanizmus zámeny je však pomerne známy.


 

 

a

b

c

d

e

 

 

A

A

 

 

 

B

 

 

 

C

D

E

D

 

C

B

 

 

F

2. pochvalná zmienka (S. Hudák, Topoľovka, 3731, 11.6.2009). 1.Va6? t., 1…Kb5 a 2.Jd6# A, 1…Kb3 b 2.Sd5# B, 1…Kd4! c, 1.Jec5! t., 1…Kb5 a 2.Sa6# C, 1…Kd4 c 2.Ve4# D.

Sympatická miniatúrka s metavoľnou zámenou po ťahoch kráľa.


 

 

a

b

c

 

 

A

B

!

 

 

C

 

DĽudovít Lačný

3. pochvalná zmienka

Pravda 2008-2009

Mat 2. ťahom (10-9)

 


Milan Nemček

4. pochvalná zmienka

Pravda 2008-2009

Mat 2. ťahom (9-4)

b) Vg3→c73. pochvalná zmienka (Ľ. Lačný, Žiar nad Hronom, 3686, 3.7.2008). 1.D:c4? hrozí 2.Sg2# A, 1…d3 a 2.Vf5# B, 1…Je3 b 2.Jd2# C, 1…h3!, 1.Sh6? hr. 2.Jd2# C, 1…J:e4 c 2.Vf5# B, 1…c:b3 d 2.Sg2# A, 1…Jb1!, 1.Da8! hr. 2.Vf5# B, 1…Je2 e 2.Sg2# A, 1…Je3 b 2.Jd2# C.

Keby ťah 2.Jd2# C v riešení nevyšiel po obrane 1…Je3 b, ale po novej tematickej obrane (f), a keby sa ďalšie tematické varianty (1…Je2 e 2.Sg2# A, 1…J:e4 c 2.Vf5# B) neopakovali bezo zmeny v ďalších fázach aj v prípade, keď ťahy čierneho v nich nie sú obranami proti hrozbe, skladba by obsahovala jednu z "hviezdnych tém" - trojfázovú cyklickú zámenu funkcie hrozby a dvoch matov po rôznych obranách, alebo tiež dvojnásobnú pseudo-ukrajinskú tému. Takto, žiaľ, iba odmena za odvahu dotknúť sa hviezd.


 

 

a

b

c

d

e

 

A

B

C

 

 

 

 

C

 

 

B

A

 

 

B

 

C

 

 

A

4. pochvalná zmienka (M. Nemček, Martin, 3690, 31.7.2008). a) 1.Df1! hrozí 2.Jf3~#, b) 1.Da6! hr. 2.Jc6~#.

Téma poloobrán (Fleckova téma) v oboch dvojníkových fázach, v symetrickej pozícii a v známom a často používanom mechanizme.


B. TROJŤAŽKY

Rozhodca: Bedrich Formánek (Bratislava)Súťažilo iba 8 skladieb, ale 5 z nich si rozhodne zaslúži vyznamenania.Peter Gvozdják

I.-II. cena ex aequo

Pravda 2008-2009

Mat 3. ťahom (14-8)


Ján Valuška

I.-II. cena ex aequo

Pravda 2008-2009

Mat 3. ťahom (8-8)I.-II. cena e.a. (P. Gvozdják, Bratislava, 3718, 5.3.2009). 1.Da1? hrozí 2.Vc:d4+, 1...Jed5 2.Ve:d4, 1...Jcd5 2.D:d4 (1...J:c4, J:e4 2.J:c4+, D:d4+) atď., 1...J:b5!, 1.Dg1 hr. 2.Ve:d4+, 1...Jed5 2.D:d4,1...Jcd5 2.Vc:d4 (1...J:c4, J:e4, Se5 2.D:d4+, J:e4+, K:f7) atď.

Druhé ťahy v hrozbe a variantoch 1...Jcd5, Jed5 vo zvodnosti a riešení vytvárajú hrozbovú cyklickú zámenu (či Šedejov cyklus), pričom náročné a zaujímavé sú motivačné "doplnky" aj s využitím tempa.

I.-II. cena e.a. (J. Valuška, Zvolen, 3748, 8.10.2009). 1.V4e1 hrozí 2.Se4+ Ke5 3.Sa8 až S:f3 mat, 1...Vc6+ 2.V:c6 hr. 3.Sc4A mat, 2...Jc5 3.Vd6B mat, 2...Je5 3.Se4C mat, 1...Ve6 2.V:e6 hr. 3.Se4C mat, 2...Jc5 3.Sc4A mat, 2...Je5 3.Vd6B mat.

Hrozbová cyklická zámena matov pretransformovaná z fáz dvojťažky do variantov trojťažky. Motivačne menej bohatá ako 3718, ale spracovaná veľmi elegantne.Zoltán Labai

III. cena

Pravda 2008-2009

Mat 3. ťahom (13-9)


Zoltán Labai

Čestné uznanie

Pravda 2008-2009

Mat 3. ťahom (7-3)III. cena (Z. Labai, Veľký Kýr, 3733, 25.6.2009). 1.Vh4 hrozí 2.V:e4 S:e4 3.f4 mat, 1...d:c6 2.V:e7+ K:d5 3.Jf4 mat, 1...Vf1 2.d4+ J:d4 3.Sf4 mat (2...e:d3 e.p. 3.Ve4 mat), 1...J:g5 2.Jc4+ K:f5 3.Vf4 mat.

Pri takej náročnej formálnej téme ako sú maty štyrmi kameňmi na tom istom poli, ťažko možno očakávať bohatú a jednotnú stratégiu.

Čestné uznanie (Z. Labai, Veľký Kýr, 3704, 13.11.2008). 1...Sd3+ 2.J:d3 b6 3.Vef2 mat, 1...Sh3 2.J:h3 b6 3.Vgf2 mat, 1.Kb6! hrozí 2.Jh5 a 3.Jg3 mat, 1...Sd3 2.Jh3 a 3.Vgf2 mat, 2...S:e2 3.Vg1 mat, 1...Sh3 2.Jd3 a 3.Vef2 mat, 2...S:g2 3.Ve1 mat.

Už dávno známa recipročná zámena druhých ťahov bieleho: dúfam, že podvarianty s blokovaním polí strelcom ju zachránia pred predchodcami.Stanislav Vokál

Pochvalná zmienka

Pravda 2008-2009

Mat 3. ťahom (7-3)Pochvalná zmienka (S. Vokál, Košice, 3687, 10.7.2008). 1.Vb4! tempo 1...Kc7 2.Ke7 Kc8 3.Vfc4 mat, 1...Kc5(Ke5) 2.Kd7 K:d5 3.Vb5 mat, 1...K:d5 2.Kd7 Kc5(Ke5) 3.Vb5 mat.

Jednoduchý obsah s dvoma modelovými matmi po nečakane dobrom úvodníku.

C. MNOHOŤAŽKY

Rozhodca: Bedrich Formánek (Bratislava)Je zaujímavé, že mnohoťažky v tomto turnaji predčili trojťažky, a to nielen pokiaľ ide o kvantitu (13), ale aj priemernú kvalitu vyznamenaných skladieb.Štefan Sovík

I. cena

Pravda 2008-2009

Mat 5. ťahom (13-13)


Pavol Jankovič

II. cena

Pravda 2008-2009

Mat 4. ťahom (5-13)I. cena (Š. Sovík, Nitra, 3683, 12.6.2008). 1.Kb6? hrozí 2.Sc6+ K:e6 3.d5+ Kf5 4.Vf4+ K:e5 5.V~ po stĺpci f mat (ale po 1...Se1 ide presne 5.Vf2 mat), 1...J:d4 2.Jgf4+ Ke4 3.Jd3+ Kd5 4.J:b4+ S:b4 5.V:d4 mat, 1...S:d4+ 2.V:d4+ J:d4 3.Jgf4+ Ke4 4.Jd3+ Kd5 5.J:b4 mat, 1...V:b3!, 1.Kb5 s hrozbou ako vo zvodnosti, 1...J:d4+ 2.V:d4+ S:d4 3.Jgf4+ Ke4 4.Jd3+ Kd5 5.J:b4 mat, 1...S:d4 2.Jgf4+ Ke4 3.Jd3+ Kd5 4.J:b4+ J:b4 5.V:d4 mat.

Medzi zvodnosťou a riešením ide o recipročnú zámenu druhých ťahov bieleho s ďalšími zámenami v nasledujúcich ťahoch, a v rámci variantov jednotlivých fáz aj o "rotáciu" ťahov bieleho (A-B-C-D, resp. D-A-B-C). Trochu pripomína staršie skladby, ale ako celok bude, dúfam, originálna.

II. cena (P. Jankovič, Kociha, 3727, 14.5.2009). 1.Df6 hrozí 2.Se6+ K:e4 3.Df5+ Kd4 4.Dd5 mat, 1...e2 2.J:d2! hr. 3.Se6+ Kd6 4.Je4 mat, 3...Kc5 4.Je4 mat, 2...Se5 3.Se4+ Kd4 4.Df2 mat, 1...Vf1 2.Dd8+ Ke5 3.Dd6+ K:f5 4.J:g3 mat (1...Sf4 2.Dc6+, 1...Kc4 2.Dc6+ atď.).

Štyri pestré modelové maty (navyše jeden takmer ekvivalentný) so zaujímavou motivačnou náplňou najmä v rozvetvenom tichom variante 1...e2.Zoltán Labai

III.-IV. cena ex aequo

Pravda 2008-2009

Mat 4. ťahom (12-13)


Štefan Sovík

III.-IV. cena ex aequo

Pravda 2008-2009

Mat 4. ťahom (8-11)III.-IV. cena e.a. (Z. Labai, Veľký Kýr, 3716, 19.2.2009). 1.Sg6 hrozí 2.J:f5+ Kd5 3.Je7+ Kd4 4.De4 mat, 1...V:f6 2.D:c4+ Ke5 3.Sc3+ Jd4 4.De2 mat, 1...c:b5 2.Sc3+ K:c5 3.De5+ Jd5 4.Sb4 mat (1...D:c5 2.Sc3 mat).

V hrozbe a obidvoch variantoch (po blokovaní vzdialených polí) sa biele figúry (postupne jazdec, dáma, strelec) vracajú na svoje pôvodné polia (čo bola téma 8. svetovej súťaže).

III.-IV. cena e.a. (Š. Sovík, Nitra, 3759, 23.12.2009). 1.Vab4 hrozí 2.Vd4+ K:c5 3.Vdc4+ Kd5 4.Sc6 mat, 1...Vc1 2.J:f4+ K:e5 3.Jg6+ Kd5 4.D:d2 mat, 1...Sf2 2.J:e7+ K:e5 3.Jg6+ Kd5 4.Dd8 mat.

Esteticky pôsobivé návraty bielych figúr v spojení s "čistením" línií c4-c6, g5-d2, g5-d8 pomocou brania pešiaka (raz bieleho, dvakrát čierneho).Marián Šemrinec

Čestné uznanie

Pravda 2008-2009

Mat 6,5. ťahom (7-5)

 


Karol Mlynka

Čestné uznanie

Pravda 2008-2009

Mat 4. ťahom (10-4)

a) diagram b) bez Ph6Čestné uznanie (M. Šemrinec, Krompachy, 3689, 24.7.2008). Zdanlivé hry 1.Vh5 Kg1 2.Ke2 K:g2 3.Vg5+ Kh3 4.Kf2 Kh4 5.V:e5 Kh3 6.Vh5 mat, 1...K:g2 2.Ke2 Kg1 3.Vg5+ Kh1 4.Jh2 K:h2 5.Kf2 K~ 6.Vh5 mat, riešenie 0...Kg1 1.Sh1! K:f1 2.Ve2 Kg1 3.Ke1 K:h1 4.Kf2 Kh2 5.Ve1 Kh3 6.Vh1 mat.

Nekonvenčná výzva je spojená s nečakanou zámenou s matom z druhej strany.

Čestné uznanie (K. Mlynka, Bratislava, 3709, 18.12.2008). a) 1.g:h6? f6 2.Va8 f5 3.Vg8, 1...f5!, 1.g4? h5 2.Va4 f5(f6) 3.g:f6, 1...f5(f6) 2.g:f6 h5 3.Va4 atď., 1...h:g5!, 1.Va4! tempo 1...h5 2.g4 f5(f6) 3.g:f6 h:g4 4.V:g4 mat, 1...f6(f5) 2.g:f6 h5 3.g4 h:g4 4.V:g4 mat, 1...h:g5 2.h:g5 3.Vh4 4.Vh1 mat; b) 1.Sf3? f5 2.Jh2 K:h2 3.Kf2, 2...f4 3.Jg4, 1...f6!, 1.Va4? f6 2.Vf4 f5 3.g4, 2...f:g5 3.Vg4, 1...f5!, 1.g6? f6 2.g7 f5 3.g8D, 1...f:g6 2.Va4 g5 3.Vg4 atď., 1...f5!, 1.Jh2! hrozí 2.Jg4 3.0-0-0 mat, 1...K:h2 2.Kf2 Kh3 3.Sf3 4.Vh1 mat, 1...f5 2.Sf3 K:h2 3.Kf2 4.Vh1 mat, 2...f4 3.Jg4 4.0-0-0 mat.

Spojenie brania mimochodom, rošády a premeny pešiaka ("téma Valladão"), ako aj rozličné zámeny funkcií ťahov.Ján Kozinka

Čestné uznanie

Pravda 2008-2009

Mat 7. ťahom (11-9)


Tibor Djablik

Čestné uznanie

Pravda 2008-2009

Mat 11. ťahom (11-12)Čestné uznanie (J. Kozinka, Modranka, 3721, 2.4.2009). 1.Sb2! hrozí 2.J:g1 a 3.Jf3 mat, 1...Sg1~ 2.Jg1! S:g1 3.Je2 hr. 4.J:g1, 3...Sg1~ 4.Jg1! S:g1 5.Sc1 Se3 6.S:e3 g1D 7.Sg5 mat.

Populárna sedemťažka s pôsobivým postupným vzájomným uvoľňovaním polí bielych figúr Je2-g1, Jc1-e2, Sb2-c1 a obeťami oboch jazdcov.

Čestné uznanie (T. Djablik, Kysucké Nové Mesto, 3730, 4.6.2009). 1.Sf6 (hrozí 2.V:e5 mat) 1...c:d6 2.Vh4 (3.e4 mat) 2...Ve1 3.V:c4 (4.g4 mat) 3...Vg1 4.Vh4 Vc1+ 5.Kd8 Ve1 6.V:b4 Vg1 7.Vh4 Ve1 8.Vf4+! K:f4 9.Va4+ Sd4 10.V:d4+ Kf5 11.g4 mat.

Zaujímavý kyvadlový pohyb veže d4, ktorá vyčistením štvrtého radu od čiernych pešiakov a vlastnou obeťou pripraví rozhodujúci nástup druhej veže.Karol Mlynka

Pochvalná zmienka

Pravda 2008-2009

Mat 6. ťahom (4-7)

a) diagram b) Pd4→h4


Marián Šemrinec

Pochvalná zmienka

Pravda 2008-2009

Mat 5. ťahom (5-1)

 Čestné uznanie (K. Mlynka, Bratislava, 3668, 14.2.2008). a) 1.Vh4? Kg1!, 1.V:d4 hrozí 2.Vd1 mat, 1...Kg1 2.Vh4 f4 3.Vh3 f5 4.Vh4 f6 5.Vh3 Kf1 6.Vh1 mat, 1...Ke1 2.Vd3 3.Vd4 4.Vd3 5.Vd4 Kf1 6.Vd1 mat, b) 1.Vd4? Ke1!, 1.V:h4 hrozí 2.Vh1 mat, 1...Kg1 2.Vh3 3.Vh4 4.Vh3 5.Vh4 Kf1 6.Vh1 mat, 1...Ke1 2.Vd4 3.Vd3 4.Vd4 5.Vd3 Kf1 6.Vd1 mat.

Symetriu a menej náročný námet osviežujú opakované tempové pohyby veže v obmedzenom priestore.

Pochvalná zmienka (M. Šemrinec, Krompachy, 3723, 16.4.2009). 1.Sh8+? Kf8 2.Je4 Kg8 3.Vd7 Kf8 4.Sg7+ K~ 5.Jf6 mat, 3...K:h8 4.Jg5 Kg8 5.Vd8 mat, 1...Kg6!, 1.Sf8+? K:f8 2.Je4 Kg8 3.Va-c7 Kf8 4.h7 Ke8 5.h8D mat, 3...Kh8 4.Jg5 Kg8 5.Va-c8 mat, 1...K:f6!, 1.Ke5 tempo 1...Ke7 2.Vh8 Kf7 3.Kf5 Ke7 4.Vc8 Kd6/Kf7 5.Sf8/Vc7 mat, 1...Kg6 2.Sf8 Kg5 3.Vg7+ Kh4 4.h7 Kh3 5.h8D mat.

Miniatúrna päťťažka so sériou rôznorodých matov v troch fázach na rozličných miestach šachovnice.Stanislav Vokál

Pochvalná zmienka

Pravda 2008-2009

Mat 4. ťahom (5-5)Pochvalná zmienka (S. Vokál, Košice, 3755, 26.11.2009). 1.Sb7/Sc6/Sd5/Se4/Sf3? nevychádza pre 1...Se2!, 1.Sd4! tempo 1...Sf1~ 2.0-0-0+ Sf1 3.V:f1 mat, 1...Se2 2.Kd2+! Sd1+ 3.Ke3! Kg1 4.V:d1 mat, 2...Sf1+ 3.Sf2! g:f2 4.V:f1 mat.

Jemná kombinácia s rošádou, predĺženou obranou strelca f1 (1...Se2) a skrytým odôvodnením úvodníka.

D. ŠTÚDIE

Rozhodca: Michal Hlinka (Košice)Na posúdenie som dostal iba 4 štúdie, jedna z nich č. 3729 má vedľajšie riešenie (okrem 3.Kh2 ide aj 3.Kf1! a biely tiež vyhrá). Napriek malému počtu štúdií, dve z nich som sa rozhodol vyznamenať, a to č. 3701, ktorá po úprave (bez pridania materiálu) bola obohatená o dva pekné polťahy a č. 3695, skladbu začínajúceho autora, ktorá je zároveň aj jeho prvotinou. Autor pôvodne ani nezamýšľal zložiť novú štúdiu, ale pri riešení štúdie O. Důrasa a L. Prokeša objavil vedľajšie riešenie. Aj to je jeden zo spôsobov, ako sa inšpirovať k tvorbe. Tu štúdia oproti pôvodnej verzii dostala nový a krajší ideový náboj.Ľuboš Kekely

Čestné uznanie

Pravda 2008-2009

Biely vyhrá (4-5)Čestné uznanie (Ľ. Kekely, Snežnica, úprava 3701, 16.10.2008): 1.Sd6+! (1.Vc2+? Kb7! 2.V:e2 J:h7 remíza, pretože je napadnutý biely strelec, 1.V:e2? J:h7 r., po 1.Sb4? napr. e1J r.) 1...Kc6! (1...Kb7 2.V:e2 J:h7 3.Vh2 Jg5 4.V:h8 Jf7 5.Vb8+ b. vyhrá) 2.Sg3 J:h7 (2...Je4 3.Vc2+ Kd5 4.Se1 b. v.) 3.Vd6+ Pekne pôsobí, že strelec a veža sa vystriedajú na poli d6. 3...Kc5 (po 3...Kb5 nevychádza 4.Vh6? pre Se5!, ale biely hrá 4.Vd5+! a 5.Vh5 b. v.) 4.Vh6 Se5! 5.Vh5! S úmyslom znehybniť strelca, aby po 6.Sf2+ už nemal obranu Sd4 (5.S:e5? e1D! č. v., 5.Sf2+? Sd4! r.) 5...d6 6.Sf2+ Už to ide! (6.S:e5? d:e5! 7.V:e5+ Kd4 8.V:e2 Jf6 r. podľa databázy koncoviek) 6...Kc6/d5 7.V:h7 Sd4 8.Se1 (8.Sh4, resp. Sg3 je po 8...Sf6, resp. Se5 len strata času) a vyhrá. Pozícia štúdie je ako z partie, kde remíza visí na vlásku (1.V:e2? J:h7!). Avšak biely odloží branie pešiaka a svojím manévrom najprv nepriamo pokryje posledného pešiaka.Ivan Novák

Zvláštna pochvalná zmienka pre začínajúceho autora

Pravda 2008-2009

Biely vyhrá (5-7)Zvláštna pochvalná zmienka pre začínajúceho autora (I. Novák, Bratislava, 3695, 4.9.2008): 1.f4+ (1.D:d3? Df5! č. vyhrá) 1...Kg4 (1...Kh4? 2.Dg3+ Kh5 3.Dg5 mat) 2.Dg3+ Kf5 3.Dg5+ Ke4 4.D:e5+ Kf3 5.De3+ Kg4 6.Dg3+ Kf5 7.D:d3+! Kg4 8.Dg3+ Kf5 9.Dh3+! Ke4 10.De3+ Kf5 (alebo 9...Kf6 10.Dc3+ Kf5 11.De5+ Kg4 12.Dg5+ Kf3 13.Dg2+ K:f4 14.Dg3+ Ke4 15.De3+ Kf5 16.Df3+ b. vyhrá, po 15...K:d5 16.Db3+ b. vyhrá) a teraz opačným smerom 11.De5+ Kg4 12.Dg5+ Kf3 13.Dg2+! K:f4 14.Dg3+ Ke4 15.De3+ K:d5/Kf5 16.Db3+/Df3+ a biely získa čiernu dámu (priebeh by urýchlilo 9...K:f4 10.Dg3+ atď.). Obiehanie bielej dámy okolo čierneho kráľa vo dvoch smeroch je efektné. (Pôvodná štúdia – Oldřich Důras a Ladislav Prokeš, 283 Časopis československých šachistů 8-9.1921 – má oproti Novákovi navyše čierneho Pd7, autorské riešenie 1.f4+ Kg4 2.Dg3+ Kf5 3.Dg5+ Ke4 4.D:e5+ Kf3 5.De3+ Kg4 6.Dg3+ Kf5 7.f3 D:d5 8.Dg5+ Ke6 9.D:g6 mat, ale aj vedľajšie riešenie 7.D:d3+.)

E. OSTATNÉ SKLADBY

Rozhodca: Ladislav Packa (Galanta)Na posúdenie som dostal 39 skladieb veľmi rozdielnej úrovne. Z nich prevažnú väčšinu tvorili pomocné maty rôznych dĺžok (19 dvojťahových, 10 trojťahových, 4 viacťahové), 4 samomaty, 1 sériovoťahový a 1 hybridný problém. Z úloh ašpirujúcich na vyznamenanie som pre predchodcov vylúčil č. 3751. Z predbežného výsledku som na základe oprávnenej námietky vylúčil pre predchodcu (Z. Gavrilovski, H143 Probleemblad, január 1999) aj č.3756. Celková úroveň skladieb nebola príliš vysoká, no aj tak sa v súťaži objavilo niekoľko veľmi dobrých kompozícií. Napriek tomu, že bolo treba navzájom porovnávať úroveň skladieb rôznych žánrov, nemal som nijaké vážnejšie pochybnosti pri priradení vyznamenaní nasledujúcim skladbám: 

Bedrich Formánek

I. cena

Pravda 2008-2009

Pomocný mat 3. ťahom

2 riešenia (6-9)


Ľudovít Lačný, Štefan Sovík,

Ladislav Salai, Peter Gvozdják

II. cena

Pravda 2008-2009

Samomat 3. ťahom (11-8)

 I. cena (B. Formánek, Bratislava, 3758, 17.12.2009). I. 1.Vg6 h4 2.Df4 Je5 3.Sf6 Jd6 mat, II. 1.Sg5 h3 2.Ve4 Se5 3.Vf6 J8e7 mat.

Výborný pomocný mat na tému poslednej svetovej súťaže. Dej je určovaný presnou reguláciou premávky na križovatkách f6 a e5. Výborná analógia medzi fázami v každom ťahu, elegantná konštrukcia, dôkaz toho, že trojťahové skladby oprávnene zvyknú mávať prívlastok kráľovské. Zaslúžená prvá cena.

II. cena (Lačný, Žiar nad Hronom, Sovík, Nitra, Salai, Martin, Gvozdják, Bratislava, 3703, 6.11.2008). 1.Dg6 tempo 1...e:d6 2.V:e5+ d:e5(d5) 3.Db6+ a:b6 mat, 1...d:e6 2.Vd5+ e:d5 3.Db6+ a:b6 mat, 1...J:d2 2.Jce4+ J:e4 3.Sb4+ S:b4 mat, 1...J:c3 2.Jde4+ J:e4 3.Sb4+ S:b4 mat, 1...e4 2.Jd:b1! e:d6 3.V:d6 Sb4 mat, 2...d:e6 3.V:e6 Sb4 mat.

Štvorica mien nad diagramom by mohla zvádzať k domnienke, že samotný diagram už ani nič obsahovať nemusí... Nie je to tak, aj obsah tohto samomatu nás vie presvedčiť, že svoje beztak vysokánske renomé dokážu autori posilňovať každou skladbou. Táto kompozícia je výnimkou potvrdzujúcou pravidlo, ktoré tvrdí, že pomocníky so samomatmi sa porovnávajú len veľmi ťažko. Strategická čistota jej zámeru je totiž takmer rovnaká, ako pri kooperatívnych úlohách. Výborná analógia hry po diagonále a ortogonále, analogické čistenie línií a konštrukcia, nad ktorou budú mnohí krútiť hlavou – akoby stačilo len naskicovať mechanizmus. Tak ako v prípade prvej ceny, spracovanie témy svetovej súťaže.Daniel Novomeský

III. cena

Pravda 2008-2009

Pomocný mat 4,5. ťahom

3 riešenia (3-3)


Emil Klemanič

1. čestné uznanie

Pravda 2008-2009

Pomocný mat 2. ťahom

2 riešenia (11-8)III. cena (D. Novomeský, Bratislava, 3675, 3.4.2008). I. 1...Jh4 2.Dc4+ Kd2 3.Kd4 Kd1 4.Ke3 Ke1 5.Dd4 Jg2 mat, II. 1...e3 2.Db3 Kd2 3.Ve5 Ke1 4.Ke4 Ke2 5.Dd5 Jg3 mat, III. 1...Jh6 2.Da6 Kd2 3.Ve6 e4+ 4.Ke5 Ke3 5.Dd6 Jg4 mat.

Kopa prívlastkov: Trojnásobné modelové farebné poschodové echo ideálneho matu. Strojovo presná hra v posledných troch ťahoch. Drobným kazom je trojnásobné opakovanie ťahu Kd2. Nepochybujem o tom, že na adresu tohto pomocného matu môžu zaznieť poznámky o využívaní počítačov. K nim iba toľko: počítač je iba nástroj. Nástroj, ktorý je dnes prístupný každému. A taký počítač, ktorý by skladal úplne sám, doposiaľ nik nevymyslel. - Dobrovoľne a bez mučenia priznávam, že pomocné maty s modelovými matmi nie sú mojou srdcovou záležitosťou. Pri takomto pohľade na vec je ocenenie podobnej úlohy pre rozhodcu rizikom: buď nechá voľný priechod svojim prioritám a skladbu zakope dakde na koniec poradia, alebo ju práve kvôli vedomému riziku nedocenenia zaradí príliš vysoko. Dúfam, že dilemu sa mi podarilo vyriešiť uspokojivo.

1. čestné uznanie (E. Klemanič, Pezinok, 3717, 26.2.2009). I. 1.Vh2 g:h4 2.Kf4 Jd3 mat, II. 1.Sb1 c5 2.Kd5 Je3 mat.

Autor si požičal tému (odchod kráľa z línie priamej batérie) z rýchleho skladateľského turnaja v Marianke 2008 – a jej spracovanie zvládol elegantne. Diagonálno-ortogonálna analógia je dokonalá, zvládnutá s ľahkosťou pre autora typickou. A nedá mi, aby som trochu nezarýpal – typická je aj pozícia s nadpriemerným počtom bielych pešiakov :-)Marian Červenka

2. čestné uznanie

Pravda 2008-2009

Pomocný mat 2. ťahom

a) diagram b) Sa7 c) Sa6

d) Sa5 e) Sa4 f) Sa3 (3-3)


Marian Červenka

2. čestné uznanie

Pravda 2008-2009

Pomocný mat 2. ťahom

a) diagram b) Jg3→c6

po 2 riešenia (3-3)2. čestné uznanie (M. Červenka, Bratislava, 3734, 2.7.2009 a 3749, 15.10.2009). 3734: a) 1.Ke6 Kd4 2.d6 Sd5 mat, b) 1.Ke5 Vf6 2.d5 Sd4 mat, c) 1.Ke5 Sc8 2.d6 Vf5 mat, d) 1.Kc6 Kc4 2.d6 Vc7 mat, e) 1.Kc5 Vf6 2.d5 Vc6 mat, f) 1.Kc7 Sd6+ 2.Kd8 Vf8 mat; 3749: a) 1.Kf6 Ke4 2.e6 Jh5 mat, 1.Ke5 Je4 2.e6 Vg5 mat, b) 1.Kf5 Vg6 2.e5 Je7 mat, 1.Kd7 Je5+ 2.Ke8 Vg8 mat.

Vyznamenanie udeľujem malej sérii úloh – je zjavné, že ide o dva výstupy z jedinej "materiálovej štúdie". Jednoduchosť matových obrazcov je prirodzenou daňou použitému miniatúrnemu materiálu a je viac ako dostatočne kompenzovaná širokým fázovým rozšírením obsahu. Ja osobne by som vôbec nepovažoval za konštrukčný ústupok, keby autor dokázal pridať v úlohe 3734 ešte dve riešenia s postavením strelca na a2 a a1 – aj keby to malo byť za cenu viacerých dvojníkových zmien v pozícii.Zoltán Labai

1.-2. zvláštne čestné uznanie

Pravda 2008-2009

Pomocný mat 2. ťahom (5-8)

a) Jb6→a8 b) Vc8↔Ve4


Jozef Ložek

1.-2. zvláštne čestné uznanie

Pravda 2008-2009

Pomocný mat 2. ťahom

3 riešenia (10-13)1.-2. zvláštne čestné uznanie (Z. Labai, Veľký Kýr, 3726, 7.5.2009). a) 1.f5 V:c7 2.Ve6 c5 mat, b) 1.c5 f5 2.Vc7 Ve6 mat.

Skladba, ktorá si vyžaduje vysvetľovanie. Len málokto si všimne jej tému – cyklický (bielo-čierny) posun ťahov zapísaných krátkou notáciou. Ide o akýsi psudocyklus, alebo formálny či grafický cyklus, nazvime to ako chceme. Úloha dostáva ocenenie za novátorstvo, za snahu o propagáciu nových tém. Spravodlivosti zadosť – treba spomenúť konštrukčné nedostatky (nulová pozícia) i absenciu výraznejšej analógie. Dokonca ani téma nie je až taká úplne nová, nejaké pokusy na tento námet sa vyskytli v 70. rokoch. Ale ako sa hovorí – nové je všetko, čo je dobre zabudnuté.

1.-2. zvláštne čestné uznanie (J. Ložek, Lukáčovce, 3671, 6.3.2008). I. 1.Jd7 D:b7 2.Vc:d4 Da6 mat, II. 1.g5 S:e6 2.Ve:d4 Sf5 mat, III. 1.g3 V:f2 2.S:d4 Vf3 mat.

Technicky náročná téma trojnásobného návratu matujúcej figúry po trojnásobnom priviazaní rozličných čiernych kameňov na tom istom poli. Medzi zvláštne ocenenia posúva úlohu skutočnosť, že jej konštrukcia si vyžiadala materiál, ktorý je pre ekonómiu pomocných matov predsa len trochu priťažký...Peter Zavacký

Cena pre začínajúceho autora

Pravda 2008-2009

Samomat 2. ťahom (11-10)

 


Stanislav Hudák

Pochvalná zmienka

Pravda 2008-2009

Pomocný mat 2. ťahom

2 riešenia (5-5)Cena pre začínajúceho autora (P. Zavacký, Košice, 3732, 18.6.2009). 1.Ja7! hrozí 2.Vc3+ Jc5 mat, 1...Jd7~ 2.Jb5+ S:b5 mat, 1...e:d3 2.Dc4+ Jc5 mat, 1...e2 2.Dc1+ Jc5 mat.

Trojnásobný zásah bielych figúr po línii c, raz v hrozbe a dvakrát po odclonení čiernym pešiakom. Škoda, že mat Jc5 sa objavuje príliš často, no napriek tomu veľmi sympatický prísľub do budúcnosti.

Pochvalná zmienka (S. Hudák, Topoľovka, 3669, 21.2.2008). I. 1.K:b1 Sd4 2.Sc1 Sc2 mat, II. 1.K:d1 Se3 2.Ve1 Jc3 mat.

Recipročný Zilahi, modelové maty, analógia v blokovaniach, ale pomerne jednoduchá stratégia.Karol Mlynka

Pochvalná zmienka

Pravda 2008-2009

Pomocný mat 2. ťahom (4-5)

b) b. Se5, po 2 riešenia


Emil Klemanič a Ján Kovalič

Pochvalná zmienka

Pravda 2008-2009

Pomocný mat 3. ťahom (8-7)

 Pochvalná zmienka (K. Mlynka, Bratislava, 3679, 15.5.2008). a) 1.Jf7 d8D 2.Kh6 Dh4 mat, 1.Jf6 g8S+ 2.Kh8 Jg6 mat, b) 1.Je7 g8V 2.Vg6 Vh8 mat, 1.Vf6+ Ke8 2.Vf8+ g:f8J mat.

Allumwandlung, analógia nie je stopercentná. Náznak antiduálových motívov sa dá nájsť i v prvej dvojici riešení – možno by stálo za pokus k úlohe sa ešte vrátiť.

Pochvalná zmienka (E. Klemanič, Pezinok, J. Kovalič, Spišská Nová Ves, 3697, 18.9.2008). 1.c1S 0-0 2.Sg5 c4+ 3.e5 d:e6 e.p. mat.

Dvojica matadorov predviedla tzv. Valladãov task, teda spracovanie všetkých "nezvyčajných ťahov" (premena, rošáda, branie en passant) v jednej skladbe.Ján Valuška

Pochvalná zmienka

Pravda 2008-2009

Pomocný mat 2. ťahom

2 riešenia (6-8)


Jozef Ložek

Pochvalná zmienka

Pravda 2008-2009

Pomocný mat 2. ťahom

4 riešenia (4-11)Pochvalná zmienka (J. Valuška, Zvolen, 3753, 12.11.2009). I. 1.Se4 V:g3 2.Sd6+ S:d6 mat, II. 1.Ve4 S:d4 2.Sf6+ V:f6 mat.

Máme tu aj tému z rýchleho skladateľského turnaja v Marianke 2009 – aktívna viacnásobná obeť čiernej figúry. Tému dopĺňa grimshawovské prerušovanie s blokovaním a šachujúci druhý ťah čierneho.

Pochvalná zmienka (J. Ložek, Lukáčovce, 3739, 6.8.2009). I. 1.Kc5 Sd7 2.Dd4 Vc8 mat, II. 1.Kc4 Ve5 2.d4 Sa6 mat, III. 1.Kd3 Sh3 2.Vd4 Sf1 mat, IV. 1.Ve5 Sb6+ 2.Ke4 Sf5 mat.

Trojica analogických matov s blokovaním poľa d4 tromi rôznymi kameňmi. Štvrté riešenie však s obsahom neladí, menej by i v tomto prípade bolo viac. Smola je, že harmóniu ruší práve najkrajší mat...Marián Šemrinec

Pochvalná zmienka

Pravda 2008-2009

Pomocný mat 2. ťahom

4 riešenia (4-11)Pochvalná zmienka (M. Šemrinec, Krompachy, 3708, 11.12.2008). I. 1.Sf3 Vd6 2.Ke4 Jc6 3.Vf5 Vd4 mat, II. 1.Sd5 Vc3 2.Ke4 f3+ 3.Kd4 Jb5 mat, III. 1.g5 h:g5 2.Vd5 Vf6+ 3.Ke5 Jc6 mat.

Trojica modelových matov s opakovaním ťahu Ke4. A ešte Grimshaw na d5. Ani táto skladba by neutrpela, keby bola chudobnejšia o fázu s matom Vd4.Vzad << Výsledky >> Vpred

Vzad <<  >> Vpred