Vzad << >> Vpred

ŠACH

(23.2.2006)


Skladba č. 3569 – originál

Tibor Djablik, Kysucké Nové Mesto

Mat 6. ťahom (3–4)Strelec proti jazdcom

Sympatická miniatúrna šesťťažka so sólom bieleho strelca iste nedá riešiteľom veľa práce. – Kontrolná notácia diagramu: b. Kc6 Sc2 Pc7 (3), č. Kc8 Je4 Jg5 Pg6 (4), biely začne a dá mat najneskôr šiestym ťahom. Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na operator@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3565 (Dobrescu): Zdanlivé hry 1...Se3~, Sd2 2.De2, De4 mat (1...Kc4 2.Dd5 mat), riešenie 1.c4! tempo 1...Se3~, Sd4 2.De4, De2 mat, 1...Kd4(K:c4) 2.Dd5 mat. Po ľubovoľnej obrane strelca a jeho (rozličných) predĺžených obranách sa pri porovnaní zdanlivých a skutočných variantov navzájom vymenia maty. Za zmienku stojí aj veľmi dobrý úvodník. – Vypísanú odmenu vyhráva Rastislav Čičmanec, Ružová 23, 971 01 Prievidza 5.

* Originálne šachové skladby autorov s trvalým bydliskom na Slovensku, ktoré uverejníme v našej rubrike v rokoch 2006-2007, budú zaradené do skladateľskej súťaže. Členenie súťaže podľa druhov (napr. dvojťažky, trojťažky, mnohoťažky, pomocné maty atď.) bude závisieť od počtu a kvality príspevkov. Osobitne oceníme skladby začínajúcich autorov (do troch rokov od dátumu prvotiny). Víťazní autori vyhrajú ceny, minimálne v podobe kníh a časopisov, ale pokúsime sa zabezpečiť aj niečo lukratívnejšie. – Dnešná šesťťažka je treťou skladbou do tejto súťaže.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o kompozičný šach bude zajtra (v piatok 24. februára) od 18. do 21. hod. v Dome kultúry Ružinov. (kh)


Vzad << >> Vpred