Vzad << >> Vpred

ŠACH

(16.2.2006)


Skladba č. 3568 – originál

Stanislav Juříček, Vsetín

Mat 2. ťahom (11–10)Malá zvodnosť

Náš moravský prispievateľ (píšuci perfektne po slovensky!) nám poslal ďalšiu dvojťažku, ktorá obsahuje zvodnosť 1.Dc5? s hrozbami 2.Dd4, De3 mat a s variantom 1...D:c3 2.J:c3 mat. Čo sa zmení po úvodníku? – Kontrolná notácia diagramu: b. Kg2 Dc6 Vf1 Vf6 Sc4 Sd2 Jd7 Je2 Pc2 c3 g3 (11), č. Ke4 Da5 Ve5 Vg5 Sa6 Sh8 Jc7 Jf2 Pd5 f5 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na operator@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT. Nezabudnite uviesť svoju poštovú adresu!

Riešenie skladby č. 3564 (Piľčenko): Zvodnosti 1.Ve6? tempo 1...Ka4 2.Sc6 mat, 1...Kc4!, 1.Ve4? tempo 1...Kc6 2.Vb4 mat, 1...Ka6!, 1.Ve7? tempo 1...Ka6, Ka4 2.Sf1, Sc6 mat, 1...Kc4!, 1.Ve3? tempo 1...Kc4, Ka4 2.Sf1, Sc6 mat, 1...Ka6!, riešenie 1.Sf1! tempo 1...Ka4, Kc6, Ka6, Kc4 2.Ve4, Ve6, Ve7, Ve3 mat. Zvodníky sa v riešení premenia na matujúce ťahy: ide o jednu z foriem zámeny funkcie ťahov. – Vypísanú odmenu vyhráva Alojz Köszeghy, Hurbanova 50, 911 01 Trenčín.

* V januárovej stovke najlepších veľmajstrov praktického šachu sú zastúpení príslušníci 36 štátov, z toho 21 (!) Rusov, 9 Ukrajincov, 6 Francúzov, 5 Američanov, po štyria Bulhari, Izraelčania, Holanďania a po traja Arméni, Azerbajdžanci, Číňania, Indovia, Maďari a Poliaci. Jediný reprezentant Slovenska (Sergej Movsesian) je na 80. mieste, jediná žena (Maďarka Judit Polgárová) na štrnástom. O 99.-101. miesto sa delí Filipínec Mark Paragua s ratingom 2618... (kh)


Vzad << >> Vpred