Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(1.6.1979)


Problém č. 1079G. Jönsson

Schackvärlden 1942

Mat 2. ťahom


Problém č. 1080L. Valve

Suomen Shakki 1950

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 1079: b. Kf1 Da6 Vd8 Vh5 Sd5 Sf4 Jd3 Pb4 c5 d2 e2 e5 (12), č. Kd4 Dd7 Ja5 Je7 Ph3 (5), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1080: b. Kf7 Dg8 Vc6 Sd5 Sh8 Jc1 Je7 Pb2 c2 d6 e5 (11), č. Kd4 Ve3 Ve4 Sb1 Sc5 Pf4 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom. Dnes uverejňujeme dve síce staršie, ale historicky významné dvojťažky od severských autorov. Švéd Gustav Jönsson bol jedným z najdôvtipnejších kompozičných "vynálezcov" a už pred 37 rokmi objavil recipročnú zámenu motívov, pravda, nie obranných, ale antiduálových. Jeho dvojťažka obsahuje zdanlivé hry 1...Db5 2.Se3 mat (e3?), 1...Df5 2.e3 mat (Se3?) – po úvodníku zdanlivo nenastanú, ale v skutočnosti predsa nastanú isté zmeny. Fín Leo Valve sa už pred 29 rokmi zaoberal možnosťami zámeny obranných motívov, a to vo forme vyvrátenia pokusov, všimnite si, ako sa čierny ubráni po 1.Ke6, Ke8, Kf6, c4, Se6? proti tej istej hrozbe. Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1069 (Golha) z 20. apríla: a) 1.V:f6 hrozí 2.V:e6 mat, 1...V:f3 (priviazanie) 2.S:f3 mat, 1...Je5+ (šach) 2.D:e5 mat, 1...S:f6 (branie hrozbovej figúry) 2.S:c7 mat, b) 1.Ve5 hrozí 2.V:e6 mat a rovnaké varianty s cyklickou zámenou obranných motívov. Osobitne hodnotné je opakovanie hrozby.

Riešenie problému č. 1070 (Reiprich) z 20. apríla: 1.Da5 hrozí 2.d8D+ V:d8 3.De1 mat, 1...V:a5 2.g:f8D+ K:f8 3.d8D mat, 1...c3 2.D:c3 Kd8 3.g:f8D mat, 1...d5 2.Dc7 Vd8 3.Dc5 mat. Slabší úvod je kompenzovaný pestrou a zaujímavou hrou.

Knihy za riešenie problémov č. 1069 a 1070 vyhrávajú: Jozef Bronček, Školská 5, 010 04 Žilina-Závodie, Milan Mareček, Vodáreň bl. 5/3, 917 00 Trnava a Ľubomír Sidor, Rázusova 7/42, 036 01 Martin-Košúty.


Vzad <<  >> Vpred