Vzad << >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(19. 4. 1997)


Problém č. 1616

Milan Ondruš, Slovensko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (7+8)


Problém č. 1617

Vladimir Jerochin, Rusko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (13+7)Kontrolná notácia: 1616: b. Kd2, Dh6, Vh5, Je1, Je4, Pa5, d3 (7), č. Kd4, Sa4, Sb8, Ja7, Jd5, Pe7, f4, g4 (8) – mat 2. ťahom, 1617: b. Kb8, De6, Va4, Vd2, Sg8, Jc4, Je2, Pc2, e3, e5, f5, g2, g4 (13), č. Ke4, Sd4, Jf1, Pc5, c6, d6, d7 (7) – mat 2. ťahom.

Náš pravidelný riešiteľ – Milan Ondruš zo Žiliny – pracuje v pôvodnej dvojťažke č. 1616 so zdanlivými hrami 1...Sd7 a 1...Jc7. Po správnom úvodníku sa maty zo zdanlivých hier recipročne zamenia. Vladimir Jerochin zo Sankt Peterburgu získal v albumoch FIDE už 26 bodov. V dvojťažke č. 1617 sa mu podarilo spracovať vo forme zdanlivých hier, tematickej zvodnosti a riešenia trojfázovú zámenu matov typu Z–32–24 po tematických obranách 1...S:e3 a 1...S:e5 v každej fáze.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava, s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 1607 (Vovnejko) z 15. marca 1997. 1.Kc1 hr. 2.Sb4+ Ka4 3.Dd1 mat (modelový) a ešte dva takéto maty: 1...J:b6 2.Dc5+ Ka4 3.Db4 mat, 1...Ka4 2.V:a6+ Kb5 3.Df1 mat (2...Kb3 3.Dg8 mat, 1...Jc5 2.D:c5+ Ka4 3.Db4 mat). Tri modelové maty po jednoduchom priebehu s absenciou výrazných strategických prvkov (B. Moravčík, Banská Bystrica). V úspornej trojťažke z českej kuchyne s troma modelovými matmi je využitá priestorová pohyblivosť bielej dámy (A. Kalita, Bratislava). Tri rôzne modelové maty, škoda toho štvrtého po 2...Kb3 3.Dg8 mat – pole a2 je kryté vežou a aj dámou. Tri diaľkové maty dámou po diagonále sú riešiteľsky veľmi efektné (J. Karel, Praha). Výborný úvodník, vyraďujúci z hry čierneho strelca (O. Jančík a J. Minarovič, Trnava). Maximálne bolo možné získať 3 body.

Riešenie problému č. 1608 (Bannyj) z 22. marca 1997. Zvodnosť 1.Vd5? hr. 2.Jf4 (A) mat, viazne na 1...f4! (a). Zvodnosť 1.f4? hr. 2.Dd5 (B) mat, viazne na 1...d5! (b). Rieši 1.Dg5 hr. 2.De3 mat, 1...f4 (a), d5 (b) 2.Dd5 (B), Jf4 (A) mat. Tematicky bohatý obsah. Otázky vyvoláva fakt pasivity (alebo minizapojenia) viacerých figúr oboch strán (B. Moravčík, Banská Bystrica). Skladba s vysokou športovou a umeleckou hodnotou – v krasokorčuliarskej terminológii by som ju hodnotil známkou "šesť" (A. Kalita, Bratislava). Zvodnosti sú jednovariantné, čo vyplýva z témy – problém, ktorý je šachovým zážitkom (O. Jančík a J. Minarovič, Trnava). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred