Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ PROBLÉMY

Vedie Ivan GarajDefinitívny výsledok

XXXV. medzinárodného turnaja v skladaní dvojťažiek

Práca 1993


The Final Award

of the 35th international composing problem tourney – twomovers

Práca 1993Rozhodca (The Judge): Peter Gvozdják, rozhodca turnaja 

Emil Klemanič, Slovensko

I. cena, Práca

23. 10. 1993, č. 1254

Mat 2. ťahom (13+10)


Jevgenij Gavrilov, Ukrajina a

Ivan Garaj, Slovensko

II. cena, Práca

31. 7. 1993, č. 1230

Mat 2. ťahom (11+12)(Klemanič): 1.e:d7? hr. 2.Jd3 mat (A), Sd4 mat (B), Vd5 mat (C), 1...D:f5 (a) 2.Jd3? (A), 1...D:f4 (b) 2.Sd4? (B), 1...D:f3 (c) 2.Vd5? (C), 1...Jf7!, 1.e4 hr. 2.Jd3 mat (A), Sd4 mat (B), Vd5 mat (C), 1...D:f5 (a) 2.Jd4? (B), 1...D:f4 (b) 2.Vd5? (C), 1...D:f3 (c) 2.Jd3? (A). Riešiteľsky ťažko odhaliteľná, zato však super-originálna a super-náročná téma: v každej z dvoch fáz hrozia rovnaké tri maty a každá z troch tematických obrán vylučuje jeden z nich, ale tak, že v jednej fáze obrana 1...a znemožní mat 2.A a v druhej znemožní mat 2.B. To sa deje s každou obranou a s každým matom, čiže výsledkom je cyklický posun "nie matov" oproti "nie obranám". Autor použil meno Anti-Lačný (čo považujem skôr za ilustratívny názov). Avšak toto zatiaľ jediné spracovanie opísanej témy je výborne homogénne (spojenie líniových motívov s obranami jedinou figúrou) a radí úlohu do extra-triedy.

(Gavrilov a Garaj): 1.Jd7? hr. 2.f:g7 mat, 1...D:d7, Dd4, De3 2.Vg1, J:d4, J:e3 mat, 1...Jc6!, 1.Je3? hr. 2.Vg1 mat, 1...D:e3, Dd7 2.f:g7, J:d7 mat, 1...Va4!, 1.Jd4 hr. 2.Vg1 mat, 1...D:d4, D:d7 2.f:g7, J:d7 mat. Cyklické prepojenie štyroch prvkov: úvodník, hrozba, dva maty. Prototyp tejto témy pochádza od Ľ. Lačného (I. cena, Brabec-50, 1988). V tejto úlohe sa podarilo autorom všetko zdvojiť! (najprv medzi oboma zvodnosťami po obranách 1...Dd7, De3, a potom medzi prvou zvodnosťou a riešením – po obranách 1...Dd7, Dd4). Jediná škoda, že fáza 1.Jd7? nie je riešením. 

Zoltán Labai, Slovensko

III. cena, Práca

4. 12. 1993, č. 1266

Mat 2. ťahom (9+10)


Alexandr Močalkin a

Sergej Šedej, Ukrajina

1. čestné uznanie, Práca

20. 3. 1993, č. 1196

Mat 2. ťahom (13+9)(Labai): 1.V:g5? hr. 2.V:e4 mat (A), 1...S:d5, Kf4 2.V:f5 (B), D:d6 mat (C), 1...e3!, 1.V:f6 hr. 2.V:f5 mat, 1...S:d5, Kf4 2.D:d6 (C), V:e4 mat (A). Lačného hrozbová téma s tematickými obranami kráľom a strelcom, čo je novinka. Celá schéma je úplne pôvodná a úloha vynikajúca, žiaľ, zapadla do silného turnaja, kde boli ešte dve bohatšie.

(Močalkin a Šedej): 1.Jf3? (A) hr. 2.Sd5 mat, 1...Jc5, J:e3 2.Vb4, J:d2 mat, 1...h:g4!, 1.Dh6? hr. 2.Jd6 mat (B), 1...Jc5, J:e3 2.Df4, D:e3 mat, 1...Sg5!, 1.Db4 hr. 2.J:e6 mat, 1...Jc5, J:e3 2.Jf3 (A), Jd6 mat (B). Jeden úvodníkový paradox, ale i jeden úvodníkový antiparadox a jeden hrozbový antiparadox (podľa autorov "Vladimirov, Dombrovskis, Bannyj, Hannelius", no s tým nemôžem súhlasiť, keďže každá z týchto tém pozostáva aspoň z dvoch spomenutých prvkov). Celok je napriek všetkej rôznorodosti pôsobivý a hlavne zjednotený trojfázovou zámenou dvoch matov (čomu sa zvykne hovoriť Zagorujko).Grigorij Gamza, Rusko

2. čestné uznanie, Práca

13. 2. 1993, č. 1187

Mat 2. ťahom (8+9)


Alessandro Cuppini, Taliansko

3. čestné uznanie, Práca

29. 5. 1993, č. 1212

Mat 2. ťahom (10+9)(Gamza): 1.Dh6? hr. 2.Je7 mat (A), 1...Kc6 2.Se4 mat (B), 1...Jg6!, 1.Dc2? hr. 2.Se4 mat (B), 1...Kc6 2.Jb4 mat (C), 1...h1D!, 1.Da5 hr. 2.Jb4 mat (C), 1...Kc6 2.Je7 mat (A). V úlohe je spracovaný cyklus hrozby a matu po rovnakej obrane – cyklický hrozbový paradox (cyklický leGrand alebo Ukrajinská téma). Tematicky nič nové a veľakrát zvládnuté (a po ťahu kráľa dosť jednoduché), no v tejto úlohe perfektne jednotné (čo všetko dokáže jedna dáma!).

(Cuppini): 1.Sb4? hr. 2.D:a3 mat (A), 1...Sb6 2.S:a3 mat (B), 1...J:e3!, 1.Db3 hr. 2.S:a3 mat (B), 1...Sb6 2.D:a3 mat (A). Recipročný hrozbový paradox (čiže leGrand), opäť v krásnom, harmonickom podaní.Alexandr Močalkin, Ukrajina

a Valerij Šaňšin, Kirgizsko

Pochvalná zmienka, Práca

6. 3. 1993, č. 1192

Mat 2. ťahom (9+6)


 

Emil Klemanič, Slovensko

Pochvalná zmienka, Práca

oprava 17. 7. 1993, č. 1226

Mat 2. ťahom (11+9)(Močalkin a Šaňšin): 1.Dh4? (A1) hr. 2.Jf6 mat (B1), 1...V:e6 (a) 2.Jge3 mat (C1), 1...D:e6! (b), 1.Db4? (A2) hr. 2.Jd6 mat (B2), 1...D:e6 (b) 2.Jce3 (C2), 1...V:e6! (a), 1.Jge3? (C1) hr. 2.Sf5 mat, 1...V:e6 (a), D:e6 (b) 2.Dh4 (A1), Jd6 mat (B2), 1...Vg3!, 1.Jce3 (C2) hr. 2.Sf5 mat, 1...V:e6 (a), D:e6 (b) 2.Jf6 (B1), Db4 mat (A2). Bohatý obsah v symetrickej pozícii: dvakrát D-paradox a dvakrát výmena prvého a druhého ťahu.

(Klemanič): 1.Jf5? hr. 2.Jf6 mat, 2.Da8 mat, 2.Dg8 mat, 2.Dh1 mat, 1...a:b4!, 1.Jc6? hr. 2.Jf6 mat, 2.Dg8 mat, 2.Dh1 mat, 2.Dh5 mat, 1...V:b1!, 1.Je6? hr. 2.Jf6 mat, 2.Da8 mat, 2.Dh1 mat, 2.Dh5 mat, 1...V:b3!, 1.Jf3? hr. 2.Da8 mat, 2.Dg8 mat, 2.Dh5 mat, 2.Jf6 mat, 1...Vc2!, 1.S:e3 hr. 2.Da8 mat, 2.Dg8 mat, 2.Dh5 mat, 2.Dh1 mat, 1...V:b1, V:b3, a:b4, Vc2 2.Da8, Dg8, Dh5, Dh1 mat. Klasická "pokusovka" s neklasickým vylučovaním jedného z piatich matov a s riešením, kde organicky vystupujú vyvrátenia pokusov.Jevgenij Vaulin, Rusko

Pochvalná zmienka, Práca

21. 8. 1993, č. 1236

Mat 2. ťahom (11+8)


Efrén Petite, Španielsko

Pochvalná zmienka, Práca

25. 9. 1993, č. 1246

Mat 2. ťahom (9+9)(Vaulin): 1.Dd8? hr. 2.J:e6 mat (A) a 2.Jf3 mat (B), 1...K:e5 2.Sb2 mat (C), 1...Jf4!, 1.Kb6? hr. 2.Sb2 mat (C), 1...K:e5 2.Jf3 mat (B), 1...S:c4!, 1.Dc8 hr. 2.Sb2 mat (C), 1...K:e5, S:c4, Sc6 2.J:e6 (A), Dc5, J:e6 mat. Dvakrát leGrand dosiahnutý dnes už zaužívaným spôsobom: v jednej z troch fáz hrozia oba maty.

(Petite): 1...a5, d:e5 2.Jb6 (A), Jc5 mat (B). 1.V:d5 hr. 2.Da6 mat, 1...a5, d:e5, Vc4, Je2 2.Jc5 (B), Jb6 (A), D:c4, Dd1 mat. Presvedčivá recipročná zámena, so slabším (ale nutným) bielym Sf8.Ján Valuška, Slovensko

Pochvalná zmienka, Práca

4. 12. 1993, č. 1267

Mat 2. ťahom (10+5)

b) bJd3-d5


Givi Mosiašvili, Gruzínsko

Pochvalná zmienka, Práca

22. 12. 1993, č. 1270

Mat 2. ťahom (9+6)

 (Valuška): a) 1.De2 (A) tempo, 1...S~, f4, Kd5, b4 2.De6 (B), Jd2 (C), Jb4, Jf4 mat. b) 1.De6 (B) tempo, 1...S~, f4, Kd3, b4 2.Jd2 (C), De2 (A), Jb4, Jf4 mat. Kissova téma (cyklus úvodníka a dvoch matov) vo všetko zjednodušujúcom dvojníku.

(Mosiašvili): 1...Dd3, S:c3 2.Dg7, Vd7 mat. 1.Ve3 hr. 2.Jb5 mat a 2.Je2 mat, 1...Dd3, S:c3, Se6, e6 2.D:d3, Db6, Dg7, Vd7 mat. Zámena dvoch matov a dvoch obrán (Ruchlis) s jednotnou hrou na e6.Ivan Garaj, usporiadateľ turnaja

Peter Gvozdják, rozhodca turnaja


Definitívny výsledok

XXXVI. medzinárodného turnaja v skladaní trojťažiek

Práca 1993


The Final Award

of the 36th international composing problem tourney – threemovers

Práca 1993Rozhodca (The Judge): Zoltán Labai, rozhodca turnajaEmil Klemanič, Slovensko

I. cena, Práca

17. 7. 1993, č. 1227

Mat 3. ťahom (12+13)


Karol Mlynka, Slovensko

II. cena, Práca

3. 7. 1993, č. 1222

Mat 3. ťahom (10+6)(Klemanič): 1.Vd1? (A) hr. 2.e:d5+ Jfe4(Kd5) 3.D:d4(Dd6) mat, 1...d:e4 (a) 2.Sg1 (B) a 3.D:e4 mat, 1...Jf:e4 (b) 2.Vd8 (C) a 3.D:e4 mat, 1...Jd3!, 1.Vd8? (C) hr. 2.Jf5+ a 2.V:d5+, 1...Jf:e4 (b) 2.Vd1 (A) a 3.D:e4 mat, 1...Jd:e4 (c) 2.Sg1 (B) a 3.D:e4 mat, 1...S:g4!, 1.Sg1 (B) hr. 2.e:d5+ Jfe4(K:d5) 3.J:e6(Dd6) mat, 1...Jd:e4 (c) 2.Vd8 (C) a 3.D:e4 mat, 1...d:e4 (a) 2.Vd1 (A) a 3.D:e4 mat. Mimoriadne obsažná skladba, v ktorej je spracovaná kolotočová zámena v troch fázach pri použití nového mechanizmu. Celý boj sa sústreďuje okolo poľa e4, ktoré bránia obaja čierny jazdci a pešiak d5. Biely v prvom ťahu jeden z týchto kameňov priviaže, zvyšné dva kamene postupne berú bPe4, alebo sú priviazané tichým druhým ťahom bieleho, čo sa cyklicky vystrieda v troch fázach. Zdá sa, že je to veľmi originálna myšlienka.

(Mlynka): 1.g3? (A) hr. 2.e5 S:e5(g3) 3.Vb8 mat, 1...Se5 2.Vb8 (B) a 3.e5 mat (C), 1...S:g3 2.e5 (C) a 3.Vb8 mat (B), 1...e5!, 1.Vb8? (B) tempo, 1...Se5 2.g3 (A) a 3.e5 mat (C), 1...Sg3 2.e5 (C) a 3.g3 mat (A), 1...S:c7!, 1.e5 (C) tempo, 1...S:e5 2.g3 (A) a 3.Vb8 mat (B), 1...Sg3 2.Vb8 (B) a 3.g3 mat (A). Rotácia troch prvých, druhých a tiež tretích ťahov bieleho z tretinovej batérie po dvoch tematických obranách prezentuje namiesto tradičnej kolotočovej zámeny prekvapujúco Zagorujkovu tému, a to striedavo v druhých a tretích ťahoch (jeden tematický variant je síce zhodný s hrozbou zvodnosti, avšak táto hrozba vyjde len a len po tejto obrane, v dôsledku čoho sa stáva prakticky len vizuálnou). Značnú statickosť v hre sa snaží autor oživiť pomerne dynamicky doplnkovými variantmi, ako napríklad 1.Vb8? e5 2.Vf8! tempo.Vladimir Timonin, Rusko

III. cena, Práca

9. 1. 1993, č. 1177

Mat 3. ťahom (10+7)


Alexandr Močalkin, Ukrajina

IV. cena, Práca

20. 3. 1993, č. 1197

Mat 3. ťahom (10+8)(Timonin): 1.Db1 tempo, 1...Ke6 (a) 2.Vb6+ (A) Kf5 (b) 3.Vf2 mat (B), 1...Kf5 (b) 2.Vf2+ (B) Ke6 (a) 3.Vb6 (A), 1...Kf7 (c) 2.Vf3+ (C) Kg6 (d) 3.Vc6 (D), 1...Kg6 (d) 2.Vc6+ (D) Kf7 (c) 3.Vf3 mat (C). V základnom postavení má čierny kráľ štyri voľné polia. Po úvodníku v tempovej pozícii sa po odťahu kráľa obidve biele batérie rozohrajú, pričom sa dosiahne dvojnásobná recipročná zámena druhých a tretích ťahov.

(Močalkin): 1.Kf6 hr. 2.De8+ K:d5 3.Dc6 mat, 1...f:g3+ 2.Sf5+ Kf3 3.Se4 mat, 1...d:e3+ 2.Jc3+ Kd4 3.Jb5 mat, 1...f:e3+ 2.Jf4+ Sd5 3.D:d5 mat. Prekrásny úvodník umožní tri precízne analogické varianty so šachujúcimi obrannými ťahmi. Žiaľ, veľmi slabo sú využité biele veže, ktoré hrajú iba v hrozbe. 

Nikolaj Kuligin, Ukrajina

1. čestné uznanie, Práca

30. 1. 1993, č. 1183

Mat 3. ťahom (9+7)


Karel Sobek a

Jaroslav Karel, Česko

2. čestné uznanie, Práca

19. 6. 1993, č. 1219

Mat 3. ťahom (8+12)(Kuligin): 1.Ja4 hr. 2.Jf6+ V:f6 3.J:c3 mat, 2...S:f6 3.Vf4 mat, 1...Dd4 2.J:c3+ (A) D:c3 3.Vf:e3 mat (B), 1...Sd4 2.Vf:e3+ (B) S:e3 3.J:c3 (A), 1...Vff5 2.Sd5+ (C) V:d5 3.Vf4 mat (D), 1...Vhf5 2.Vf4+ (D) V:f4 3.Sd5 mat (C). Ďalšia trojťažka s dvojnásobnou vzájomnou výmenou druhých a tretích ťahov bieleho. Na poliach d4 a f5 je spracovaná Plachuttova téma doplnená témou Nowotného v hrozbe.

(Sobek a Karel): 1.Jd3 hr. 2.De4+ K:e4 3.Jc3 mat, 1...Kc4 2.Ja3+ Kd5 3.Dh1 mat, 1...Kc6 2.Jd4+ Kd5 3.Se6 mat, 1...g6 2.Df7+ Kc6 3.Jd4 mat. Štyri modelové maty s dobrým úvodníkom, ktorý je úzko spojený s celým obsahom.Giorgio Mirri, Taliansko

3. čestné uznanie, Práca

11. 12. 1993, č. 1269

Mat 3. ťahom (12+13)


Karel Sobek, Česko

4. čestné uznanie, Práca

10. 4. 1993, č. 1203

Mat 3. ťahom (7+10)(Mirri): 1.Dd7 hr. 2.Jb3+ S:b3 3.Dg7 mat, 1...Ve3 2.Db5! hr. 3.J:c2 mat, 2...Vd3 3.De5 mat, 1...Ve2 2.Dc6! hr. 3.D:c3 mat, 2...Vd2 3.De4 mat. Dva tematické varianty, vytvárajú autorovu tému. Dobre pôsobia tiché hrozby v druhom ťahu a najmä vynútené návraty čiernych veží.

(Sobek): 1.Dc2 hr. 2.D:d1+ Ke4 3.f3 mat, 1...Kd5 2.Dd3+ Sd4 3.Df3 mat, 1...J:f2 2.D:c3+ Ke4 3.J:f6 mat, 1...Je3 2.f:e3+ Kd5 3.Dg2 mat. Typická úloha od nestora českých skladateľov. 

Ion Murárasu, Rumunsko

1. pochvalná zmienka, Práca

28. 8. 1993, č. 1239

Mat 3. ťahom (13+12)


Ivan Garaj, Slovensko

a Karel Sobek, Česko

2. pochvalná zmienka, Práca

22. 12. 1993, č. 1271

Mat 3. ťahom (7+11)(Murárasu): 1.Sd6 hr. 2.h6 a 3.f:e7 mat, 2...e:d6 3.e7 mat, 1...Jd4 2.Kg2 hr. 3.S:e7 mat, 2...e:d6 3.e7 mat, 1...Je3 2.Kh3! e:d6 3.e7 mat, 1...Je1 2.Kh1 e:d6 3.e7 mat. Zaujímavá strategická myšlienka, keď si čierny jazdec v obranách škodí predbežným začlenením čiernej veže, čo biely kráľ využije na antiduálové odväzovanie vlastného strelca.

(Sobek a Garaj): 1.De2 hr. 2.Db2+ Kc5 3.Da3 mat, 1...Vb8 2.D:e7+ Kb3 3.Sa4 mat, 1...Kc5 2.D:f2+ Kd6 3.d:e8J mat. Tri modelové maty s jednou premenou bieleho pešiaka na slabšiu figúru.Abdelaziz Onkoud, Maroko

3. pochvalná zmienka, Práca

22. 5. 1993, č. 1211

Mat 3. ťahom (9+11)


Alexander Fica, Česko

4. pochvalná zmienka, Práca

24. 7. 1993, č. 1229

Mat 3. ťahom (6+9)(Onkoud): 1.Dd2 hr. 2.Ve5+ d:e5 3.Vd8 mat, 1...Vd3 2.V:f5+ (A) De5 3.S:f3 mat (B), 1...Sd3 2.S:f3+ (B) Se4 3.V:f5 mat (A). Dobrá kombinácia vrcholí priväzovaním brániacich figúr.

(Fica): 1.Dc8 hr. 2.Jg4+, 1...V:c1 2.Jg4+ Kf4 3.Jh3 mat, 1...V:e3 2.Sb2+ Kf4 3.Jh3 mat, 1...V:g5 2.Sb2+ Kf4 3.Jg2 mat, 1...Kf4 2.Jg4+ V:c1 3.Jh3 mat. Štyri modelové, takmer identické maty, z toho trikrát po braní vždy inej bielej figúry v pozícii bez bielych pešiakov.Ivan Garaj, usporiadateľ turnaja

Zoltán Labai, rozhodca turnajaVzad <<  >> Vpred