Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ PROBLÉMY

Vedie Ivan GarajDefinitívny výsledok

XXXIII. medzinárodného turnaja v skladaní dvojťažiek

Práca 1991/92


The Final Award

of the 33th international composing problem tourney – twomovers

Práca 1991/92Rozhodca (The Judge): Juraj Brabec, medzinárodný rozhodca FIDE 

Peter Gvozdják, Slovensko

I. cena, Práca

23. 10. 1991, č. 1064

Mat 2. ťahom (12+3)


Ivan Garaj, Slovensko a

Valerij Šaňšin, Kirgizsko

II. cena, Práca

22. 9. 1992, č. 1154

Mat 2. ťahom (12+12)(Gvozdják): 1.Se4? hr. 2.Vg3 mat (A), 1...Kd4 2.Vg4 mat (B), 1...K:b3!, 1.Jb4? hr. 2.Vg4 mat (B), 1...Kd4 2.Vc7 mat (C), 1...K:b4!, 1.c:b6? hr. 2.Vc7 mat (C), 1...Kd4 2.Vd7 mat (D), 1...K:c2!, 1.Je3 hr. 2.Vd7 mat (D), 1...Kd4, Kd2 2.Vg3 (A), De1 mat. V každej zo štyroch fáz má čierny kráľ okrem poľa d4 voľné ešte jedno pole, ale vždy iné. Po vstupe kráľa na d4 dochádza k cyklickej zámene hrozbového a variantového matu v 4 fázach, vstup na druhé voľné pole je vždy vyvrátením (až na skutočnú fázu, v ktorej nasleduje nový mat jediným využitím bielej dámy). Trochu schematický, ale originálny mechanizmus cyklického hrozbového paradoxu.

(Garaj a Šaňšin): 1.Dc7? hr. 2.Vf:e3 mat (A) a 2.g7 mat (B), 1...K:d3, D:d3 2.Dc2, De5 mat, 1...Vd6! 1.J:e6? hr. 2.Vf:e3 mat (A), 1...K:d3, D:d3 2.g7 (B), Jc5 mat, 1...Sg5!, 1.Jc4 hr. 2.g7 mat, 1...K:d3, D:d3 2.V:e3 (A), Jd6 mat. Zaujímavý komplex novostrategických tém: trojfázová zámena dvoch matov, le Grandova téma a vďaka dvojitej hrozbe vo fáze 1.Dc7? ešte dva hrozbové paradoxy D. Škoda, že v riešení prichádza do hry biely jazdec z takej veľkej diaľky.Anatolij Sarkic, Ukrajina

III. cena, Práca

31. 7. 1991, č. 1040

Mat 2. ťahom (9+7)


Emil Klemanič, Slovensko

IV. cena, Práca

28. 8. 1991, č. 1048

Mat 2. ťahom (11+11)(Sarkic): 1.Df2? tempo, 1...Dd6+, Vb5, Kb5 2.Dd4, De1, D:c5 mat, 1...Jc8!, 1.Df4? tempo, 1...Dd6+, Vb5, Kb5, Jb5 2.Dd2, Dd2, Db8, S:c5 mat, 1...Jc8!, 1.Df7 hr. 2.Dc4 mat, 1...Dd6+, Vb5, Kb5 2.Jd3, V:a4, Db7 mat. Trojfázová zámena troch matov po šachovaní bieleho kráľa s odclonením, blokovaním a vstupe čierneho kráľa na voľné pole. Skutočnosť, že vo fáze 1.Df4? vychádza v dvoch variantoch rovnaký mat, označil autor poznámkou "s Ruchlisom", čím chcel naznačiť, že ide o zámenu obrán. Toto malé "huncútstvo" som autorovi, samozrejme, neakceptoval, ale ináč je obsah skladby veľmi dobrý.

(Klemanič): 1.V:d7? hr. 2.Sg7 mat (A), 1...Kd4 2.De4 mat (B), 1...Dc8!, 1.V:c5? hr. 2.De4 mat (B), 1...Kd4 2.Df4 mat (C), 1...e:d2!, 1.Jg2? hr. 2.Df4 mat (C), 1...Kd4 2.D:e3 mat (D), 1...Jg6!, 1.Sc2 hr. 2.D:e3 mat (D), 1...Kd4 2.Sg7 mat (A). Opäť cyklický hrozbový paradox v štyroch fázach, ale tiež ťažkopádnejšia konštrukcia a príliš veľa nehrajúcich kameňov a jedno hrubé vyvrátenie. Napriek tomu si táto náročná téma zaslúži ocenenie.Valerij Žebenev, Ukrajina

1. čestné uznanie, Práca

24. 7. 1991, č. 1039

Mat 2. ťahom (8+8)


Zoltán Labai, Slovensko

2. čestné uznanie, Práca

6. 10. 1992, č. 1158

Mat 2. ťahom (13+9)(Žebenev): "Biely na ťahu" (White to play): 1...b3, Jb~, Jc6!, Jf~, g6 2.c4, Da8, De6, Vd4, Jf6 mat. 1.Db5 tempo, 1...b3, Jb~, Jc6!, Jf~, g6 2.Jc3, Db7, Dc4, Ve5, Jf6 mat. Zámena štyroch matov, z toho dvoch v predĺženej obrane. Niektoré prvky použitého mechanizmu sú známe, ale ich skĺbenie do jedného celku je pôsobivé. Veľmi dobrý je úvodník, ktorý dáva čiernemu kráľovi voľné pole.

(Labai): 1.Je6? hr. 2.Sc6 mat (A), 1...Je5 2.Jf6 mat (B), 1...Ke4!, 1.f:e3? hr. 2.Jf6 mat (B), 1...Je4 2.Je7 mat (C), 1...Jh5!, 1.f3 hr. 2.Je7 mat (C), 1...S:c5 2.Sc6 mat (A). Cyklický hrozbový paradox do tretice všetkého dobrého, ale tentoraz len v troch fázach a bez využitia ťahov čierneho kráľa (čo je konštrukčne náročnejšie). Veľmi dobre pôsobí motivačná príbuznosť všetkých druhov tematických ťahov.Vladimir Jerochin, Rusko

3. čestné uznanie, Práca

16. 10. 1991, č. 1063

Mat 2. ťahom (10+11)

b) Dh7-d1 c) Je2-g2


Alexandr Pankratiev, Kazachstan

4. čestné uznanie, Práca

29. 1. 1992, č. 1086

Mat 2. ťahom (7+11)

 (Jerochin): A. 1.Je5 hr. 2.Vc6 mat, 1...Jd7, J:e6 2.f8D (A), Vd7 mat (B). B. 1.D:d5 hr. 2.Vc6 mat, 1...J:d7, J:e6 2.V:d7 (B), V:e6 mat (C). C. 1.Jd4 hr. 2.V:d5 mat, 1...J:d7, Je6, Vc2 2.Ve6 (C), f8D (A), J:f5 mat. Náročná téma cyklického striedania troch obrán vo dvoch variantoch a troch fázach. Mechanizmus zámeny i strategický obsah je nový. Škoda, že na dosiahnutie tejto idey autor musel použiť trojníkovú pozíciu.

(Pankratiev): 1.S:b6? Sg5!, 1.S:e3? Vf5!, 1.Sc3? Jg5!, 1.Sb2? Vg5!, 1.Sa1 hr. 2.Vd4 mat, 1...Sg5, Vf5, Jg5, Vg5 2.J:b6, J:e3, Jc3, Da2 mat. Téma pokusov s jednotnou motiváciou zoslabujúcich i obranných motívov.Cornelis Groeneveld

Holandsko

1. pochvalná zmienka, Práca

4. 8. 1992, č. 1140

Mat 2. ťahom (9+11)


Slawomir Woszczynski, Poľsko

a Ivan Garaj, Slovensko

2. pochvalná zmienka, Práca

19. 12. 1992, č. 1174

Mat 2. ťahom (9+8)(Groeneveld): 1.Sf7? hr. 2.Jd6 mat (A), 1...V:f5, Jc4 2.De3 (C), D:d3 mat, 1...Vd5!, 1.S:h5? hr. 2.Jg3 mat (B), 1...V:f5, Vg1 2.De3 (C), Jf2 mat, 1...Vf3!, 1.Sg6 hr. 2.De3 mat (C), 1...Vd5, Vf3, Vc4, V:c3, Ve1 2.Jd6 (A), Jg3 (B), D:d3, J:c3, Jf2 mat. Dombrovskisova téma vo forme vyvrátení, docielená kombináciou útočných motívov uzavretia matovej siete napadnutím (v hrozbe) so škodlivými motívmi blokovania (vo variantoch skutočnej fázy), a obranných motívov krytia napadnutím (vo zvodnostných fázach) s útočným motívom dvojitého šachu v riešení. Mechanizmus je ale známy.

(Woszczynski a Garaj): 1.Sd5? hr. 2.Jd6 mat, 2.Ve5 mat, 2.Vf7 mat, 1...Dd4, Vb6, V:d5 2.Jd6, Ve5, Vf7 mat, 1...D:d5!, 1.S:f3? hr. 2.Sg4 mat, 1...De2, Vb4, Sd1 2.Jd6, Ve5, Vf7 mat, 1...Dd4!, 1.Se8 hr. 2.S:g6 mat, 1...Dd6, Vb6, Sf7 2.J:d6, Ve5, V:f7 mat. Téma poloobrán vo fáze 1.Sd5? spojená ďalšími dvoma fázami akoby zámenou obrán. Slovom "akoby" chcem vyjadriť, že k zámene obrán v skutočnosti nedochádza, pretože tematické maty vychádzajú v oboch fázach po tematických obranách z druhej fázy nezmenené. 

György Bakcsi, Maďarsko

3. pochvalná zmienka, Práca

20. 11. 1991, č. 1072

Mat 2. ťahom (9+6)


Jevgenij Markov a

Jurij Lichomanov, Rusko

4. pochvalná zmienka, Práca

5. 12. 1992, č. 1170

Mat 2. ťahom (11+10)(Bakcsi): 1.Dh3? (A) hr. 2.V:e5 mat (B), 1...K:e4, f3 2.Dd3, D:g4 mat, 1...J:f6! 1.f3 hr. 2.f:g4 mat, 1...Jg~, Jg:f6!, Jd6+ 2.V:e5 (B), Dh3 (A), J:d6 mat. Zaujímavý príspevok do oblasti zámeny funkcie ťahu, ale tiež voľná zámena dvoch variantov, pričom tematické obrany vychádzajú v oboch fázach po tematických obranách z druhej fázy nezmenené.

(Markov a Lichomanov): 1.Dd2? tempo, 1...Jc~, Jh~, Jf5!, Vg5 2.S:e7, Df4, Ve6, D:g5 mat, 1...b2!, 1.J:e7 tempo, 1...Jc~, J:e7!, Jh~, Vg5, K:e5 2.Jc6, Vc6, Vf5, Ve6, Vc4 mat. Zámena štyroch variantov, v ktorej sa uplatní 5 rôznych obrán a 7 rôznych matov. Naviac v každej fáze je iná dvojica variantov s predĺženou obranou.Ivan Garaj, usporiadateľ turnaja

Juraj Brabec, medzinárodný rozhodca FIDE


Definitívny výsledok

XXXIV. medzinárodného turnaja v skladaní trojťažiek

Práca 1991/92


The Final Award

of the 34th international composing problem tourney – threemovers

Práca 1991/92Rozhodca (The Judge): Karol Mlynka, medzinárodný rozhodca FIDEZoltán Labai a

Peter Gvozdják, Slovensko

I. cena, Práca

29. 1. 1992, č. 1087

Mat 3. ťahom (12+10)


 

Vladimir Timonin, Rusko

II. cena, Práca

4. 9. 1991, č. 1051

Mat 3. ťahom (11+13)(Labai a Gvozdják): 1...J:d4 2.Vc3+ (A) J:c3 3.d3 mat (B), 1...S:d4 2.V:b4+ (C) a:b4 3.Sb5 mat, 2...K:b4 3.Db5 mat. 1.De4 hr. 2.J:e6+ Sd4 3.D:d4 mat, 1...J:d4 2.d3+ (B) Kc3 3.De1 mat, 2...K:c5 3.d7 mat, 1...S:d4 2.D:e6+ (D) K:c5 3.d7 mat, 1...D:c5 2.Vc3+ (A) J:c3 3.d3 mat (B), 1...J:c5 2.V:b4+ (C) a:b4 3.Sb5 mat, 2...K:b4 3.Jc6 mat, 1...K:c5 2.J:e6+ S:e6 3.d7 mat. Postupné blokovanie pri zámene obrán z virtuálneho obsahu vytvára kompletnú Ruchlisovu tému, čo je pomerne komplikovaná syntéza (škoda, že mat 3.d7 je trochu "inflačný", hoci na druhej strane by skladba ako celok bola napríklad v Lotyšsku veľmi cennou devízou).

(Timonin): 1.d:c3? c5!, 1.d:e3? e5!, 1.d4? Jd1!, 1.d3? f1D!, 1.Vh2 hr. 2.Vh5+ e5 3.J:e3 mat, 1...Vh8 2.d:c3! c5 3.Jb6 mat, 2...e5 3.J:e3 mat, 2...J:a4 3.D:c4 mat, 1...g:f6 2.d:e3! e5 3.J:f6 mat, 2...c5 3.J:c3 mat, 1...f1J 2.d4! Jd1 3.Dg2 mat. Dvojťahové zdanlivé hry v trojťažke – ako svetoznáma novinka posledných rokov – síce pramálo vyhovujú vkusu rozhodcu, no keby v riešení vychádzal i štvrtý tematický pokus ako variant (2.d3), bolo by "albino" úplne potvrdené a sotva kritizovateľné. Nakoniec z toho aj tak vznikla pôvabná "novostrategická logika".Alexandr Grin a

Viačeslav Kopajev, Rusko

III. cena, Práca

4. 12. 1991, č. 1077

Mat 3. ťahom (11+10)


Ján Valuška a

Štefan Blunár, Slovensko

IV. cena, Práca

4. 8. 1992, č. 1141

Mat 3. ťahom (8+4)(Grin a Kopajev): 1 S:f4? V:b4! 2.Sf3? Jf5!, 1.Db5 hr. 2.Je4+ S:e4 3.Dc5 mat, 1...Sf5 2.Sf8+! K:e5 3.Jd7 mat, 1...Vf5 2.Je4+! K:e5 3.f4 mat, 1...Jf5 2.Jb7+! K:e5 3.Sg7 mat, 2...J:b7 3.Ve6 mat, 1...Ja:c6 2.D:c6+ J:c6 3.Ve6 mat. Krásne modelové maty po priviazaní čiernych figúr jednotne na poli f5, keď sa uvoľňuje e5 zaclonením, a predsa s čiastočne devalvovanou hrozbou, ktorej druhý ťah sa opakuje vo variante 1...Vf5.

(Valuška a Blunár): 1...V:d2+ 2.V:d2+ (A) J:d2 3.V:e1 mat (B), 1...J:d2 2.V:e1+ (B) V:e1 3.V:d2 mat (A). 1.Kb1 hr. 2.Jb2 mat, 1...V:d2 2.V:e1+ (B) J:e1 3.V:d2 mat (A), 1...J:d2 2.V:d2+ (A) V:d2 3.V:e1 mat (B),1...V:e3 2.J:e3+ Ke2 3.Jf4 mat, 1...V:f2 2.Jb2+ Ke2 3.V:f2 mat. Turova téma v mereditke s výrazne ornamentálnym "magickým štvorcom". Len či takáto estetizujúca ekonomizácia dokáže ospravedlniť krátku hrozbu?Nikolaj Kuligin, Ukrajina

1. čestné uznanie, Práca

28. 7. 1992, č. 1139

Mat 3. ťahom (8+8)


Oto Mihalčo, Slovensko

2. čestné uznanie, Práca

15. 1. 1992, č. 1083

Mat 3. ťahom (6+8)17 (Kuligin): 1.Ve7 hr. 2.e4+ K:d4 3.D:a7 mat, 1...Jf2+ 2.Jf3+ Vd3 3.Ve5 mat, 1...Jf4+ 2.Jb3+ Sd3 3.e4 mat. Výborný úvodník rozohrá čierne i biele batérie s modelovomatovým zakončením ako vyvrcholením strategického obsahu.

18 (Mihalčo): 1.Jf4 b6 hr. 2.Df7! a 3.Jg6 mat, 1...Va1 2.Db1 g6 3.Db2 mat, 1...Va2 2.Dc2 g6 3.Dc3 mat, 1...Va4 2.De4 g6 3.De5 mat, 1...Va5 2.Df5 g6 3.Df6 mat, 1...Jd7 2.Jh5 a 3.D:g7 mat. Štvornásobné spracovanie témy B2 zo 4. WCCT (ktorú naše družstvo neobsadilo) vyznieva akosi schematicky, ale napriek tomu zaujme.Jurij Lisakov, Ukrajina

3. čestné uznanie, Práca

26. 2. 1992, č. 1095

Mat 3. ťahom (7+4)


Anatolij Agarkov, Ukrajina

4. čestné uznanie, Práca

8. 4. 1992, č. 1107

Mat 3. ťahom (9+10)(Lisakov): 1...d5 2.De6+ Kf4 3.Je4 mat, 1...Jg4(d3) 2.De4+ Kf6 3.Jh7 mat. 1.Jf7 hr. 2.Dg5+, 2.Df4+ a 2.Sg5, 1...d5 2.Sg5! (A) Kg4(Jg4,Je4) 3.Df3 mat (B) (Jd6 mat (C), Dh3 mat (D)), 1...Kg4(Jg4,Jd3) 2.Df3+ (B) (Jd6+ (C), D:h3 (D)) a 3.Sg5 mat (A). Zámena útoku v poltreťa tematických variantoch vytvára iba pozadie pre zvláštny experiment s opakovacími efektami, keď maty z rozvetveného variantu "rotujú" okolo ťahu 2.Sg5, resp. 3.Sg5 mat, pričom sú však matové obrazce zakaždým odlišné (pravda, jednotnosť narúša skutočnosť, že dve obrany – pri porovnaní 2. a 1. ťahov čierneho – sú zhodné a tretia je iná).

(Agarkov): 1...Jd3 2.Db8+ d6 3.Jc6 mat, 2...Vd6 3.D:d6 mat, 1...g:f5 2.e:f5 hr. 3.De4 mat, 2...Jd3 3.Ve4 mat, 1.Dg1 hr. 2.Dh2+ Sg3 3.D:g3 mat, 1...Jd3 2.Dd4+! c:d4 3.c:d4 mat, 1...g:f5 2.Dg7+ Vf6(Sf6) 3.Jg6 mat. Jednoduchá zámena útoku zo zdanlivých hier je zladená odclánaním bielych figúr.Fiodor Kapustin, Ukrajina

Pochvala, Práca

22. 1. 1992, č. 1085

Mat 3. ťahom (8+5)


Vladimír Kos, Česko

Pochvala, Práca

28. 8. 1991, č. 1049

Mat 3. ťahom (6+7)(Kapustin): 1.S:g4 hr. 2.Sd1! D:h4 3.c3 mat, 1...D:c5 2.Sd7+ Db4 3.b6 mat, 1...Db3+ 2.Se6+ Db4(c4) 3.Sb3 mat, 1...Dc4+ 2.V:c4+ K:b5 3.Ja3 mat. Z batérie do batérie a s návratmi k väzbovým modelovým matom.

(Kos): 1.V:d5 hr. 2.Vd1+, 2.D:c1, 1...D:e1 2.Vd1+ De6 3.S:e6 mat, 1...Kb1 2.De4+ Dc2 3.Vd1 mat, 1...Sg8 2.Va5+ Kb1 3.S:g6 mat. Čisté maty s využitím priviazania čiernej dámy, žiaľ, v jednom variante s braním oboch dám.Viktor Ustjancev a

Elisej Lebedkin, ZSSR

Pochvala, Práca

31. 7. 1991, č. 1041

Mat 3. ťahom (14+8)


Nikolaj Žarkov a

Viktor Nikolajev, Ukrajina

Pochvala, Práca

7. 7. 1992, č. 1133

Mat 3. ťahom (5+10)(Ustjancev a Lebedkin): 1.Sc3? d5!, 1.Sb4? Je5!, 1.Kc4 hr. 2.Kb5+ d5 3.S:d5 mat, 1...Je5+ 2.Kd4+ Jc4+ 3.De5 mat, 1...Jd6+ 2.Kc5+ Jc4+ 3.Dd6 mat, 1...d5+ 2.e:d5+ Kf5 3.Df4 mat. Paradoxná téma "bielo-čierno-bieleho" prenasledovania trpí symetrickým zdvojením, no samotná idea si zaslúži pochválenie.

(Žarkov a Nikolajev): 1.Df5 hr. 2.Dd7+ Ke5 3.Sb8 mat, 1...Sc3 2.Jb3++ Kd3+ 3.Jf6 mat, 1...Vd2 2.Ja4+ Kd3+ 3.Jec3 mat, 1...c3 2.Jd6 c2 3.Ja4 mat. Krížne šachy z dvoch bielych a jednej čiernej batérie s blokovaním. Pekné, ale nie dosť originálne.Ivan Garaj, usporiadateľ turnaja

Karol Mlynka, medzinárodný rozhodca FIDEVzad <<  >> Vpred