Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Dr. Eugen Büchler

( 1. 7. 1949)


Rozsudok vo IV. medzinárodnom úlohovom turnaji časopisu "Práca" za II. polrok 1948

(Pokračovanie)Vratislav Miltner, Praha

1. pochvalná zmienka

(152, Práca, 25. VII. 1948)

Mat 2. ťahom (12+8), 1.Vd8


Alexander Pituk, Banská Štiavnica

2. pochvalná zmienka

(174, Práca, 10. X. 1948)

Mat 2. ťahom (6+9), 1.De6Jozef Linder, Hájniky

3. pochvalná zmienka

(190, Práca, 19. XII. 1948)

Mat 2. ťahom (9+7), 1.Ve5Kontrolná notácia: b. Kd1, Dh8, Va6, Vg8, Sb5, Jc8, Jg6, Pb4, c3, d3, d6, f5 (12), č. Kd5, Db6, Sa8, Sg1, Jd7, Jf3, Pf6, g5 (8), mat 2. ťahom, b. Ke1, Df5, Se5, Sg6, Jd5, Pc6 (6), č. Ke8, Df7, Va8, Vh8, Sh6, Ja6, Jd7, Pe7, Pg5 (9), mat 2. ťahom, b. Ka3, Dg1, Va4, Vb5, Sb8, Jh4, Pc4, d3, g5 (9), č. Kf4, Sc8, Sf8, Pd6, f3, f7, g7 (7), mat 2. ťahom.

I. cena: Vladimír Pachman (Praha) č. 148. Dobre prepracovaná moderná dvojťažka, obsahujúca 2 komplexy: "Novotný" a "Grimshaw", pričom je tu originalita ešte i v tom, že biely obetný kameň na f7 môže byť troma čiernymi figúrami vybitý, vždy s iným pokračovaním, teda "trojitý Novotný" antiduálového rázu. V dvoch variantoch hlavnej tematiky (1.Df7 D:f7 2.Vd4 mat a 1...S:f7 2.Jf6 mat) aktívne sa zúčastňujú hry 2 biele figúry, ktoré majú dôležitú úlohu aj v druhej tematike (Grimshaw na d2), čo dostatočne ilustruje organickú súvislosť oboch komplexov, pričom aj v tretej hre (1...V:f7 2.Ve6 mat) je potrebnosť Vd1 nesporná. Zaujímavosť druhého komplexu (Grimshaw) záleží v tom, že v oboch tematických variantoch, jemne determinovaných, nasleduje mat ťahom rozličných kameňov na to isté pole. (1...Vd2 2.Jc3 mat a 1...Sd2 2.c3 mat).

II. cena: Alexander Pituk (Banská Štiavnica) č. 192. Nie menej zaujímavá tematika s výborným úvodníkom, uvoľňujúcim pole čiernemu kráľovi. Aj táto skladba je spojeným komplexom. Autor tu kombinuje 3 námety: 1. v priamej obrane (proti hrozbe 2.Df4) čierny bije na d5 troma rozličnými figúrami a podľa toho determinuje 3 rozličné maty (teda 1...Jed5 2.Sf5 mat, 1...Jfd5 2.d3 mat a 1...Vd5 2.Jf6 mat); 2. sebaviazanie týchto troch tematických čiernych figúr v hre 1...K:e5! s prekvapujúcim pokračovaním: 2.Jd5:f6! mat; 3. predĺžená obrana jedinej z tematických figúr: 1...Jf4~ 2.d3 mat, 1...Jf4–d3! 2.c:d3 mat.

1. čestné uznanie: Andrej Ančin (Komárno) č. 146. Dobrý a skrytý úvodník a tematická jednotnosť charakterizujú túto jednoduchú, ale peknú skladbu. Tematický obsah tvoria tu 4 obranné ťahy voľnej čiernej dámy, ktoré určujú 4 antiduálové odťažné maty bielym jazdcom. Z týchto štyroch tematických matov sú 2 určené podobným poškodením bieleho (1.Ve2! Dd3! zastavuje linku Df3, preto 2.Ja4! mat; 1...De4! zastavuje linku Ve2, preto 2.Jd7! mat) a 2 echové hry (1...Df5+ 2.Je6! mat a 1...D:b3 2.Jb3! mat), rovnako dobre determinované.

(Pokračovanie najbližšie)


Vzad <<  >> Vpred