Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Dr. Eugen Büchler

(24. 6. 1949)


Rozsudok vo IV. medzinárodnom úlohovom turnaji časopisu "Práca" za II. polrok 1948

V II. polroku 1948 bolo v šachovej rubrike "Práca" uverejnených 48 pôvodných šachových úloh, číslovaných poradovými číslami 145–192. Z týchto bolo 24 trojťahových a 24 dvojťahových priamych matových problémov. Skladatelia dvojťahových úloh boli: Ančin (146), Dr. Büchler (164), Fulla (166), Kögel (180), Kročian (184), Linder (190), Miltner (152), Pachman (148), Petrášek (160), Pituk (168, 174, 188, 192), Reiprich (150, 162), Sečkár (170, 172, 178, 182) Svoboda (154, 156, 158, 176, 186). Autori trojťahových úloh boli: Fulla (173), Kögel (149, 151), Maryško (145, 155, 161), Miltner (163, 165, 187, 189), Pachman (179), Dr. Palkoska (169), Pekár (181), Petrášek (183), Richter (153), Sečkár (175, 191), Svoboda (147, 159, 167, 171, 177) a Zobelová (157, 185).

Zo súťaže dvojťažiek som vylúčil č. 154 a 184 pre nekorektnosť a č. 164 ako vlastnú skladbu, z trojťažiek č. 161, 165, 167, 187 a 191 pre vedľajšie riešenie, č. 183 pre neriešiteľnosť, takže v súťaži ostalo 39 prác. Úroveň súťaže uspokojila.

Turnaj som rozhodol takto:

V oddelení A) dvojťahových úloh:Vladimír Pachman, Praha

I. cena

(148, Práca, 11. VII. 1948)

Mat 2. ťahom (11+11), 1.Df7


Alexander Pituk, Banská Štiavnica

II. cena

(192, "Práca", 24. 12. 1948)

Mat 2. ťahom (14+10), 1.Jd5Kontrolná notácia: b. Ka2, Db7, Vd1, Vd6, Sb1, Sc1, Jc6, Jd5, Pc2, f2, g4 (11), č. Ke4, Da7, Ve2, Vf8, Se1, Sg8, Jc8, Jh4, Pa6, c4, f3 (11), mat 2. ťahom, b. Ka8, Dg3, Vc5, Ve8, Sb8, Sc8, Je3, Jh7, Pb3, c2, c3, d2, e5, g4 (14), č. Ke4, Da4, Vd6, Ve2, Sd8, Je7, Jf4, Pa6, b7, f6 (10), mat 2. ťahom.

(Pokračovanie nabudúce.)


Vzad <<  >> Vpred