Vzad <<  >> Vpred

Šachistom

Vedie Ladislav Salai, st.

(1962)


Úloha č. 30

Mat 3. ťahom (5+3)Dnes by sme chceli upozorniť milovníkov šachových úloh a štúdií na jednu z najväčších šachových skladateľských súťaží. Redakcia časopisu Smena, Československý šport a Pionierske noviny vypísali pre rok 1962 súťaž v skladaní šachových úloh a štúdií pre všetkých československých šachistov s výnimkou tých, ktorí už splnili normu kandidáta majstra športu v skladaní šachových úloh.

Do súťaže sa budú počítať originálne úlohy, uverejnené v menovaných časopisoch. Kolektív rozhodcov rozdelí 10 cien (vecných, resp. peňažných) v priemernej hodnote 200 Kčs, ako aj 10 čestných uznaní s knižnými odmenami. Osobitné vyznamenania budú udelené začínajúcim autorom.

To je jedinečná príležitosť aj pre našich šachistov, ktorí sa zaujímali o riešenie šachových úloh v Podpolianskom strojári. Súťaž im odporúčame.

Pre nedeľňajšiu pohodu uverejňujeme jednoduchú, ale vtipnú úlohu. Skontrolujte si postavenie na diagrame: b. Ke6, Dh8, Se5, Pa7, Pf5 (5), č. Ka8, Je8, Pb7 (3).

Medzi riešiteľmi, ktorí do 6 dní odovzdajú v redakcii Podpolianskeho strojára správne riešenie, vylosujeme hodnotnú knižnú cenu.

Riešenie šachovej úlohy z minulého čísla: 1.g7! (hr. 2.Jg6 mat) 1...J~ 2.d4 mat, 1...Jd4 2.Sd6 mat, 1...Je7 2.Df6 mat. Vedie L. Salai.


Vzad <<  >> Vpred