Vzad <<  >> Vpred

Šachistom

Vedie Ladislav Salai, st.

(1962)


Úloha č. 28

Mat 3. ťahom (3+4)Šachová úloha, v ktorej je najviac 7 kameňov (figúr) sa nazýva miniatúrkou. U riešiteľov nachádza najväčšiu obľubu zvlášť preto, že nie je tak náročná na riešenie a má jednoduchý obsah. Dnešná úloha tomuto tvrdeniu možno bude protirečiť. Skúste splniť podmienku biely na ťahu dá mat najneskoršie v treťom ťahu, nech by sa čierny bránil akokoľvek! Uvidíte, že len jeden jediný ťah vedie k splneniu danej podmienky. Ktorý?

Kontrolná notácia: b. Kf1, Dd2, Sc1 (3 kamene), č. Ka8, Pb5, Pb6, b7 (4 kamene). Medzi riešiteľmi, ktorí do 6 dní odovzdajú v redakcii Podpolianskeho strojára správne vyriešenie dnešnej úlohy, vylosujeme hodnotnú knižnú cenu.

Riešenie šachovej úlohy z 9. čísla Podpolianskeho strojára: 1.Df3! (tempo) 1...Je~ 2.Sd7 mat, 1...Jf6 2.Ve7 mat, 1...Jf~ 2.Ve7 mat, 1...Jd5 2.Sd7 mat. Žiaľ, vychádza aj nežiadúce 1.Db7! s hrozbou 2.Sd7 mat a 2.Dc8 mat. Vedľajšie riešenie odstráni pridanie bieleho pešiaka na "b5". Salai


Vzad <<  >> Vpred