Vzad <<  >> Vpred

Šachistom

Vedie Ladislav Salai, st.

( 3. 3.1962)


Úloha č. 26

Ladislav Salai, originál

Mat 2. ťahom (6+7)Dnešnú úlohu venuje autor všetkým účastníkom semifinálových skupín I. ročníka šachového preboru PPS Detva. Hoci do ukončenia týchto skupín zostáva dohrať len niekoľko partií, istými účastníkmi turnaja "najlepších ôsmich" zatiaľ možno označiť len s. Angyla, súdruha Gömöriho a s. Salaia.

Kontrolná notácia: b. Kf8, Db3, Vf7, Sc6, Jc4, Pg4 (6), č. Ke6, Je4, Jf4, Pc5, Pc7, Pg5, Pg6 (7).

Táto úloha je prvým originálom pre Podpolianskeho strojára. Očakávame, že čoskoro budeme môcť uverejniť pôvodné úlohy aj od ostatných šachistov. Podmienka dnešnej úlohy znie: Biely na ťahu matuje najneskoršie v druhom ťahu, nech by sa čierny bránil akokoľvek. Medzi riešiteľmi, ktorí do 6 dní odovzdajú správne riešenie dnešnej úlohy, vylosujeme hodnotné knižné ceny.

Riešenie šachovej úlohy z 8. čísla Podpolianskeho strojára: 1.Sd3! (hr. 2.S:c2 mat), 1...a1J 2.Sc4 (tempo) Jb3 3.Sb5 mat, 1...Kb3 2.Kb5 ~ 3.Sc4 mat. Vedie Salai


Vzad <<  >> Vpred