Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

( 6. 7. 1989)


Víťazná považskobystrická trojica

(Dokončenie z minulého čísla).

Výsledky dlhodobej súťaže riešiteľov šachových problémov podľa získaných bodov

62 bodov: Ing. A. Martaus, P. Moščovič, J. Matejka, všetci Pov. Bystrica,

57 bodov: Š. Bielik, Pov. Bystrica,

56 bodov: P. Kolek, Pov. Bystrica – všetci dostávajú knižné odmeny,

55 bodov: F. Vítek, Pov. Bystrica,

54 bodov: J. Malinovský, Beluša,

51 bodov: M. Poruban, T. Poruban, obaja Dubnica-Prejta,

50 bodov: P. Keznikl, M. Hoštacký, obaja Košeca,

47 bodov: M. Buček, Vincent Buček, obaja Mikušovce,

44 bodov: A. Ďurkech, Plevník,

38 bodov: P. Lukáč, Lazy pod Makytou,

37 bodov: Ing. J. Lupták, M. Šnapko, obaja Nová Dubnica, Ing. V. Solovič, Dubnica nad Váhom,

36 bodov: P. Behanec, Mikušovce,

35 bodov: M. Gombár, Mojtín,

34 bodov: M. Tomko, Trenč. Teplá. Všetci (+ A. Bakoš a M. Dohňanský, obaja Č. Kameň) patria medzi riešiteľov, ktorí úspešne vyriešili aspoň 10 problémov a získali tak, prípadne si obnovili III. výkonnostnú triedu v klasifikácii riešiteľov šachových problémov.

32 bodov: MUDr. J. Vrbacký, Lúky pod Makytou,

31 bodov: Marian Poruban, Dubnica nad Váhom, P. Podmanický, Púchov,

28 bodov: Viktor Buček, Mikušovce,

27 bodov: M. Dohňanský, Červený Kameň,

25 bodov: R. Bakoš, Č. Kameň, I. Murín, Dubnica-Prejta,

24 bodov: J. Kaprálik, Pov. Bystrica,

22 bodov: Ing. B. Samuel, Dubnica nad Váhom, A. Filo, Beluša,

21 bodov: S. Broma, Pov. Bystrica,

20 bodov: J. Tomanička, Dubnica nad Váhom, M. Dohňanský st. + ml., obaja Ilava,

19 bodov: P. Pavlacký, Trenč. Teplice, M. Gajdoš, Dubnica nad Váhom, Ing. R. Papp, Horná Poruba, R. Gábriš, Mojtín,

18 bodov: M. Staňo, Hor. Poruba, F. Meliš, M. Meliš, H. Melišová, J. Gurínová, M. Gurín, L. Gurín, J. Pastierik, M. Pastieriková, všetci Ladce, Š. Meliš, J. Trpka, obaja Košeca,

16 bodov: I. Jakubík, Nová Dubnica, M. Zbín, Beluša-Hloža.

Spomedzi tých, ktorí správne vyriešili aspoň 4 problémy boli vylosovaní a knižné ceny získali: Michal Dohňanský ml., Peter Keznikl, Šimon Meliš, Rudolf Gábriš a Jozef Tomanička.

Riešitelia Ing. A. Martaus, P. Moščovič, J. Matejka, Š. Bielik sa spolu s úspešnými riešiteľmi z predchádzajúcich rokov (M. Staňo, J. Malinovský, P. Behanec, V. Buček, Ing. V. Solovič, M. Buček, T. Poruban st., M. Poruban, T. Poruban ml., F. Vítek) kvalifikovali do súťaže v riešení "na čas", ktoré sa uskutoční v rámci II. stupňa majstrovstiev ČSSR.

Marián Cyprian


Vzad <<  >> Vpred