Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(23.8.2006)Skladba č. 369Reto Aschwanden

I. cena

StrateGems 2004

Po 20. ťahu čierneho (14–13)Kontrolná notácia: b. Kb1 Db6 Vc4 Ve1 Sd1 Sd2 Jc1 Jf1 Pa2 b5 d4 e4 f2 h5 (14), č. Ke8 Dd8 Va8 Vh8 Sc8 Sf8 Jb8 Jg8 Pa7 c7 e6 g6 h7 (13), postavenie po 20. ťahu čierneho; ako prebiehala ("dôkazová") partia?

Vynikajúci švajčiarsky medzinárodný majster Reto Aschwanden (nar. 12. októbra 1974) uverejnil dosiaľ približne 270 skladieb, z toho 150 exodvojťažiek, 30 exotrojťažiek, 10 exomnohoťažiek, 50 dôkazových partií a 30 ortodoxných úloh. V skladateľských súťažiach získal vyše 160 vyznamenaní, z toho 120 cien, v Albumoch FIDE dosiahol viac ako 25 bodov. Na majstrovstvách sveta WCCI bol prvý, respektíve druhý v exoskladbách a tretí v retroskladbách. Je činný aj ako redaktor vo viacerých časopisoch.

Riešenie šachovej skladby: 1.h41.h4 e6 2.h5 Dh4 3.V:h4 d5 4.Vc4 d4 5.e4 d3 6.Se2 d:c2 7.d4 g6 8.Jd2 Sh6 9.Jf1 Sd2+ 10.S:d2 c1S 11.Db3 b6 12.D:b6 f5 13.b4 Sa3 14.b5 Sf8 15.0-0-0 f4 16.Ve1 f3 17.Sd1 f:g2 18.Je2 g1D 19.Kb1 Dg5 20.Jc1 Dd8. Tzv. Pronkinova téma návratu premenených figúr na pôvodné polia braných figúr.


Vzad <<  >> Vpred