Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(16.8.2006)Skladba č. 368Jozef Ložek

1. čestné uznanie

Turnaj Csák-Majoros 2004

Pomocný mat 3. ťahom

2 riešenia (3-13)Kontrolná notácia: b. Kf6 Vf8 Sd7 (3), č. Ke1 Db1 Va1 Sg1 Jb2 Pc3 d2 d3 e2 f2 f3 f4 g2 (13), čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr tretím ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho.

Medzi najplodnejších súčasných slovenských šachových skladateľov patrí Jozef Ložek z Lukáčoviec (nar. 15. marca 1959). Od prvotiny v roku 1994 uverejnil už okolo 500 skladieb, z toho asi 120 dvojťažiek, 1 trojťažku, 1 mnohoťažku, 6 exoproblémov a zvyšok pomocné maty. Na skladateľských súťažiach získal dosiaľ najmenej 23 vyznamenaní.

Riešenie šachovej skladby: 1. riešenie 1.Kf1 Vh8 2.De1 Vh1 3.g:h1J Sh3 mat, 2. riešenie 1.f1V Sa4 2.f2 Sd1 3.e:d1V Ve8 mat. Tri premeny čiernych pešiakov, blokovania polí a modelové maty jedinou figúrou po "obetiach" druhej.


Vzad <<  >> Vpred