Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(25.10.2000)Skladba č. 78Alexander Galickij

La Stratégie 1911

Mat 3. ťahom (7–3)Kontrolná notácia diagramu: b. Ka6 Se1 Jc4 Je7 Pg2 h2 h4 (7), č. Kh5 Pa7 h6 (3), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.

Jedným z najlepších ruských šachových skladateľov na prelome storočí bol Alexander Vasilievič Galickij (21. februára 1863 – 18. novembra 1921), povolaním lekár, autor vyše 1800 skladieb rôznych žánrov. Na súťažiach sa zúčastňoval zriedka (získal 10 prvých cien), ale najmä svojimi trojťažkami sa významne zaslúžil o rozvoj českej kompozičnej školy v Rusku.

Riešenie šachovej skladby: 1.Jb6! tempo 1...a:b6 2.h3 b5 3.g4 mat, 1...Kg4 2.Jbd5 Kh5 3.Jf6 mat, 2...h5 3.h3 mat. Tri modelové maty po neuveriteľnom úvodníku.


Vzad <<  >> Vpred