Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(18.10.2000)Skladba č. 77Pavol Jankovič

II. cena

Čs. šport 1963

Mat 2. ťahom (10–7)Kontrolná notácia diagramu: b. Ka2 Dg3 Sa3 Sd5 Jd3 Je7 Pb2 c5 e2 e5 (10), č. Kd4 Vc8 Vh6 Se3 Pb5 f5 f6 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Pavol Jankovič (nar. 9. marca 1944 v Kocihe pri Rimavskej Sobote) je autorom približne 70 skladieb, z čoho viac než polovicu tvoria mnohoťažky. V tomto žánri bol v druhej polovici 60. rokov na Slovensku najlepší, ale ako ukazuje skladba na diagrame, ocenená v turnaji predchodcu nášho denníka, rozumel sa veľmi dobre aj dvojťažkám.

Riešenie šachovej skladby: Zdanlivé hry 1...V:c5, f:e5 2.S:c5, D:e5 mat, zvodnosť 1.Jb4? hrozí 2.Jc2 mat, 1...V:c5, K:c5 2.J:f5, D:e3 mat, 1...f4!, riešenie 1.Jf4 hrozí 2.Je6 mat, 1...f:e5, K:e5, Vc6 2.J:f5, D:e3, J:c6 mat. Zaujímavá kombinovaná zámena obrán a matov v troch fázach.


Vzad <<  >> Vpred