Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan GarajDefinitívny výsledok

XXVI. medzinárodného turnaja v skladaní dvojťažiek

Hlas ľudu – 1994


The Final Award

of the 26th international composing problem tourney – twomovers

Hlas ľudu – 1994Rozhodca (The Judge): Emil Klemanič, Slovensko (Slovakia)Od usporiadateľa som obdržal 50 dvojťažiek uverejnených v roku 1994 v Šachovom okienku denníka Hlas ľudu. Z toho pri prvom "triedení" vypadlo 11 úloh, "druhé kolo nevydržalo" 13 úloh, ostatné mohli získať nejaké vyznamenanie. Celkovú úroveň hodnotím ako priemernú. V súťaži nebola žiadna superskladba bez vážnejších ústupkov. Konečné poradie som určil nasledovne: 

Peter Gvozdják, Slovensko

I. cena

Hlas ľudu č. 2477, 3. 11. 1994

Mat 2. ťahom (9+7=16)


Anatolij Slesarenko, Rusko a

Valerij Šaňšin, Kirgizsko

II. cena

Hlas ľudu č. 2463, 14. 9. 1994

Mat 2. ťahom (12+8=20)(Gvozdják): 1.Df4? hr. 2.Db7 mat (A), 1...Je4!, J~, Jc4! 2.Df7 (B), c4 (C), e4 (D) mat, 1...Sb6!, 1.Db4 hr. 2.Df7 mat (B), 1...Je4!, J~, Jc4! 2.c4 (C), e4 (D), Db7 mat (A). Jediná dvojťažka, ktorá ma príjemne šokovala už pri prvom "triedení". Potom som dva týždne rozmýšľal, či dostane prvú alebo zvláštnu cenu, autor totiž použil premenenú dámu. Nakoniec však obsah zvíťazil nad formou. Spracovaná téma je vskutku fantastická – Lačného téma s hrozbou a matmi po troch obranách, keď v cykle je zabudovaný ľubovoľný ťah tematickou figúrou a jej dve predĺžené obrany. Ďalšie formálne nedostatky úlohy som "zámerne" nevidel. Skvelá schéma!

(Šaňšin): 1.Dh8? hr. 2.Da8 mat, 1...D:e6, D:c5 2.Dd4, De5 mat, 1...f:e6!, 1.Jb7? hr. 2.Jc7 mat (A), 1...D:e6, D:c5 2.Sc6 (B), Ve5 mat (C), 1...D:d3!, 1.D:f7 hr. 2.Sc6 mat (B), 1...D:e6, D:c5 2.Ve5 (C), Jc7 mat (A). Opäť dobré spracovanie hrozbovej Lačného témy. Porovnával som ju s druhou cenou Jána Valušku z Hlasu ľudu 1992 a dospel som k záveru, že nejde o plagiát. Aj fáza 1.Dh8? s ďalšou zámenou matov je cenná a pri tomto type úloh nie bežná.Ivan Storoženko, Rusko

III. cena

Hlas ľudu č. 2439, 23. 6. 1994

Mat 2. ťahom (12+6=18)


Alexandr Pankratiev, Kazachstan

IV. cena

Hlas ľudu č. 2431, 26. 5. 1994

Mat 2. ťahom (10+12=22)(Storoženko): 1.Jh4? (A) tempo, 1...Ke4 (b), Kc4, K:c6, Ke6 2.Dh1 (C), Je5, J:b4, Db3 mat, 1...b3! (a), 1.Jd4? (B) tempo, 1...b3 (a), Kc4 2.Dh1 (C), Db3 mat, 1...Ke4! (b), 1.Dh1 (C) tempo, 1...b3 (a), Ke4 (b), Kc4, K:c6, Ke6 2.Jd4 (B), Jh4 (A), Jd2, Jfe5, Jd4 mat. Banného téma, ale aj kompletná zámena štyroch matov po hviezdici čierneho kráľa! Aj druhá zvodnosť vytvára dve zámeny vo vzťahu k riešeniu, v ktorom všetkých päť matov je z jednej batérie. Koncepcia je veľmi netradičná, ale takéto úlohy s bohatým obsahom mám rád.

(Pankratiev): 1.Sc7? Vd6!, 1.S:f6? Dd6!, 1.S:c3? Sd6!, 1.Sd4? Jd6!, 1.S:f4? Vh2!, 1.Sb8 hr. 2.Se4 mat, 1...Vd6, Dd6, Sd6, Jd6, Vh2, Vc7 2.Jc7, J:f6, J:c3, Dd4, J:f4, J:c7 mat. Biely v štyroch pokusoch strelcom blokuje tematické polia a čierny následne štyrikrát na tom istom poli preruší pôsobnosť bielych figúr k línii e. Vychádza preto len najdlhší ťah strelcom. Piaty pokus je doplnený, ale nepôsobí rušivo. Klasická pokusovka, ale majstrovsky spracovaná.Udo Degener, Nemecko

V. cena

Hlas ľudu č. 2490, 15. 12. 1994

Mat 2. ťahom (9+8=17)

 


Karol Mlynka, Slovensko

Zvláštna cena

Hlas ľudu č. 2459, 31. 8. 1994

Mat 2. ťahom (8+12=20)

b) Pd2–d6 c) Pd2–c5(Degener): 1.Vh4? hr. 2.Dd3 mat (A), 1...Ke3 2.Sc5 mat (B), 1...f:e2!, 1.a:b4? hr. 2.Sc5 mat (B), 1...Ke3 2.Dc3 mat (C), 1...b6!, 1.S:b4? hr. 2.Dc3 mat (C), 1...Ke3 2.Dd2 mat (D), 1...Jb5!, 1.Ve7 hr. 2.Dd2 mat (D), 1...Ke3 2.Dd3 mat (A). Cyklická le Grandova téma v štyroch fázach. Táto téma stále nie je bežná. Oproti predchádzajúcim skladbám s týmto spracovaním však neprináša nič nové. Spracovanie je podľa mňa dobré, lebo v riešení hrajú všetky biele kamene. Do budúcnosti asi bude potrebné orientovať sa na vytvorenie témy po obrane inou figúrou, ako je kráľ.

(Mlynka): a) 1.Sf1? Ja3!, 1.Sg2? Jc3!, 1.S:g4 hr. 2.Se6 mat, 1...Sf7, Jf8 2.D:d7, Vc5 mat. b) 1.Sg2? Sg6!, 1.S:g4? Sf7!, 1.Sf1 hr. 2.Sc4 mat, 1...Jb6, Ja3 2.Vc5, Vd2 mat. c) 1.S:g4? Jf8!, 1.Sf1? Jb6!, 1.Sg2 hr. 2.S:e4 mat, 1...Jc3, Sg6 2.Vd2, D:d7 mat. Zaujímavá pokusová téma, keď konkrétny ťah bieleho vyvracia vždy iná obrana čierneho. Tieto vyvrátenia sú v riešení neúčinné. Toto všetko je spracované trikrát. Priznám sa, že tému nedokážem inak definovať. Cyklus matov v riešeniach vhodne dopĺňa obsah, ale v skutočnosti ide len o pseudozámeny. Takéto úlohy sú však žiadúce, lebo obohacujú niekedy až príliš konvenčnú dvojťažkovú tvorbu a môžu pôsobiť inšpirujúco na iných skladateľov.Vasil Ďačuk a

Semen Veselenčuk, Ukrajina

1. čestné uznanie

Hlas ľudu č. 2410, 10. 3. 1994

Mat 2. ťahom (9+11=20)


 

Valerij Šaňšin, Kirgizsko

2. čestné uznanie

Hlas ľudu č. 2455, 18. 8. 1994

Mat 2. ťahom (8+7=15)(Ďačuk a Veselenčuk): 1...J6~, J2~ 2.V:d5, Sf1 mat, 1.J:e4? hr. 2.Jf2 mat, 1...J6:e4, J2:e4, d:e4, K:e4 2.V:d5, Sf1, V:d6, D:d5 mat, 1...Jf3!, 1.J:c4 hr. 2.Je5 mat,1...J6:c4,J2:c4,d:c4, K:c4 2.V:d5,Sf1,V:d6, D:d5 mat. Trojfázová zámena dvoch obrán s pridanou zámenou dvoch obrán. Mechanizmus s dávaním vždy iného voľného poľa práve jazdcom je však veľmi známy. Konštrukčne dobre zvládnuté.

(Šaňšin): 1.Vc4? (A) hr. 2.J:f7 mat, 1...e:d5, e:d6 2.Sd4, Da1 (B) mat, 1...b:c4!, 1.Da1? (B) hr. 2.Vc6 mat, 1...e:d5, e:d6 2.Vc5, Vc4 mat (A), 1...K:d6!, 1.Vf4? (C) hr. 2.Jf7 mat, 1...e:d5, e:d6 2.D:d5, Dh8 mat (D), 1...g:f4!, 1.Dh8 (D) hr. 2.Dh2 mat, 1...e:d5, e:d6 2.V:g6, Vf4 mat (C). Dvojnásobná Salazarova téma s kompletnou štvorfázovou zámenou dvoch matov. Spracovanie je dobré, škoda je len, že vyvrátenia dvoch zvodností sú hrubé. Slabinou Salazarovej témy všeobecne je skutočnosť, že postráda akúkoľvek paradoxnosť.Ivan Storoženko, Rusko

3. čestné uznanie

Hlas ľudu č. 2394, 13. 1. 1994

Mat 2. ťahom (10+7=17)


Zoltán Labai, Slovensko

4. čestné uznanie

Hlas ľudu č. 2469, 6. 10. 1994

Mat 2. ťahom (10+10=20)(Storoženko): 1.Db5? (A) hr. 2.De8 mat, 1...V:e4+ (a) 2.Se3 (B), 1...K:e4!, 1.Se3? (B) hr. 2.Sf4 mat, 1...V:e4 (a), K:e4 (b) 2.Db5 (A), Vc5 mat, 1...g2!, 1.Je3? (C) hr. 2.Jg4 mat, 1...V:e4 (a), K:e4 (b) 2.Dh5 (D), Ve6 mat, 1...b:c5!, 1.Dh5 (D) hr. 2.J:g3 mat, 1...V:e4+ (a), K:e4 (b), b:c5 2.Je3 (C), Ve2, V:c5 mat. Opäť dvojnásobná Salazarova téma s využitím populárneho mechanizmu. Oproti predchádzajúcej skladbe mi do kompletnej zámeny chýba jeden mat.

(Labai): 1.Jfe4? (A) hr. 2.D:c3 mat, 1...De3, Ke3 2.Vf5 (C), Jf5 mat, 1...V7:c5!, 1.Jd5? (B) hr. 2.D:c3 mat, 1...V7:c5, K:c5 2.Vf5 (C), Db6 mat, 1...De3!, 1.Vf5 (C) hr. 2.Jg4 mat, 1...De3+, V7:c5 2.Jfe4 (A), Jd5 mat (B). Klasické, ale veľmi estetické spracovanie Banného témy. Zámeny po ťahoch kráľa sú dobrým doplnkom.Alexandr Močalkin, Ukrajina

5. čestné uznanie

Hlas ľudu č. 2441, 30. 6. 1994

Mat 2. ťahom (10+6=16)


Ivan Storoženko, Rusko

1. pochvalná zmienka

Hlas ľudu č. 2403 opr., 17. 2. 1994

Mat 2. ťahom (11+9=20)(Močalkin): 1.Dh8? (A) tempo, 1...e:f4 2.Vg3 mat (C), 1...Kc3!, 1.Vd1? hr. 2.Je2 mat (B), 1...Kc3 2.S:e5 mat (B), 1...e:f4!, 1.Vg3 (C) hr. 2.S:e5 mat (D), 1...e:f4, Kc3 2.Dh8 (A), Je2 mat (B). Autor tvrdil, že v úlohe sú spracované témy Salazara, le Granda, Banného a Hanneliusa. V skutočnosti je tu len recipročný hrozbový paradox a po jednom prvku S, H a B. Navonok moderná a komplikovaná téma, mne sa však zdá trochu nesúrodá.

(Storoženko): 1.Jh6? (A) hr. 2.De3 mat (B), 1...d4, Ke5 2.Se8 (C), Dd4 mat (D), 1...Vf3!, 1.Se8 (C) hr. 2.Dd4 mat (D), 1...d4, Ke5 2.Jh6 (A), De3 mat (B). Cyklus ABCD–CDAB, ale v podstate je to recipročný hrozbový paradox v syntéze s jednovariantovou Salazarovou témou. Najjednoduchšia kombinácia hrozbovej a úvodníkovej témy na vyššie umiestnenie ašpirovať nemôže. Vadia aj nepripravené maty na ťahy kráľa. 

Gennadij Koziura, Ukrajina

2. pochvalná zmienka

Hlas ľudu č. 2447, 21. 7. 1994

Mat 2. ťahom (9+7=16)


Vasil Ďačuk a

Oleg Kovbasa, Ukrajina

3. pochvalná zmienka

Hlas ľudu č. 2443, 7. 7. 1994

Mat 2. ťahom (5+11=16)(Koziura): 1...c:d5, V:d4 2.Ve7 (A), Dg6 mat (B), 1.Kf7? hr. 2.Jf6 mat, 1...Sa2!, 1.J:c6? hr. 2.Dg6 mat (B), 1...Vg3 2.Dd4 mat, 1...V:d5!, 1.Jb4? hr. 2.Ve7 mat (A), 1...Sa2 2.c:d3 mat, 1...Va5!, 1.Je3 hr. 2.Sf3 mat, 1...V:e3, V:d4 2.Dg6 (B), Ve7 mat (A). V zdanlivej hre odôvodnenej pokusom existujú dva tematické maty. V dvoch pokusoch tematické maty hrozia a dochádza k voľnej zámene. Riešenie vytvára oproti zdanlivej hre zámenu dvoch obrán, a to dokonca polorecipročne. Obsah síce treba "hľadať", ale je tam naozaj. Sympatické.

(Ďačuk a Kovbasa): 1.Dc6? hr. 2.Sd5 mat (A), 2.Sc4 mat (B), 2.S:b3 mat (C), 1...e4, Sa3 2.Dc3, Df3 mat, 1...Va6!, 1.Sd5? (A) hr. 2.Dc6 mat, 1...e4!, 1.Sc4? (B) hr. 2.Dc6 mat, 1...Sa3!, 1.S:b3 (C) hr. 2.Dc6 mat, 1...e4, Sa3, Va6 2.Df5, Df1, D:a6 mat. Zámena dvoch matov medzi zvodnosťou a riešením. Dva tematické pokusy nevychádzajú pre prerušenie línie dámy k poliam matov. Jednoduché, ale myšlienka pôsobí kompaktne.Jevgenij Gavrilov, Vasil Ďačuk,

Ukrajina a Valerij Šaňšin, Kirgizsko

4. pochvalná zmienka

Hlas ľudu č. 2489, 15. 12. 1994

Mat 2. ťahom (9+7=16)


 

Anatolij Sarkic, Ukrajina

5. pochvalná zmienka

Hlas ľudu č. 2461, 8. 9. 1994

Mat 2. ťahom (12+7=19)(Gavrilov, Ďačuk a Šaňšin): 1...De7 2.D:f5 mat, 1.Db5? hr. 2.Jc7 mat (A), 2.Jf4 mat (B), 1...V:d7, De7 2.D:d7, V:e7 mat, 1...D:e5!, 1.D:d4? hr. 2.Jc7 mat (A), 2.Jf4 mat (B), 1...D:e5, De7 2.D:e5, V:e7 mat, 1...V:d7!, 1.Dc4 hr. 2.J:b4 mat, 1...V:d7, D:e5 2.Jc7 (A), Jf4 mat (B) (1...Vc8, J:d5 2.Vd6, D:d5 mat). Téma predchádzajúcej svetovej súťaže s dvojitými hrozbami v pokusoch a následnými hrozbovými paradoxmi v riešení. V úlohe sú aj zámeny, spracované sú však nesystematicky. Tematické maty s jedným jazdcom už boli použité vo viacerých úlohách tohto typu.

(Sarkic): 1.Sd4+?, 1...Kf4, K:d5 2.V:f7, Sh8 mat, 1...Kf5!, 1.Jc5? tempo, 1...J~, Jd6!, Kd6, Kf4 2.Sc7, Jd7, J:f7, Sc7 mat, 1...Kf6!, 1.Jd2 tempo, 1...J~, Jd6!, K:d5, Kd6, Kf6, Kf4 2.J:c4, Jf3, Jf3, J:c4, Sd4, Sc7 mat. Náročná Lehenova téma 1–2–3 je znehodnotená nepripravenosťou matov na 1...Kf4 a 1...Kf5 a najmä zabratím poľa f5 v jednotlivých tematických fázach.Ivan Garaj, usporiadateľ turnaja

Emil Klemanič, rozhodca turnajaVzad <<  >> Vpred