Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan GarajDefinitívny výsledok

XXV. medzinárodného turnaja v skladaní dvojťažiek

Hlas ľudu – 1993


The Final Award

of the 25th international composing problem tourney – twomovers

Hlas ľudu – 1993Rozhodca (The Judge): Ladislav Packa, Slovensko (Slovakia)René van Dooren, Belgicko

I. cena

Hlas ľudu č. 2375, 11. 11. 1993

Mat 2. ťahom (8+11=19)


Roman Fedorovič, Ukrajina

II. cena

Hlas ľudu č. 2361, 23. 9. 1993

Mat 2. ťahom (10+9=19)(van Dooren): 1.Je7? hr. 2.Je6 mat (A), 1...c3!, 1.Sa5? hr. 2.Jb7 mat (B), 1...Jc3!, 1.Db3 hr. 2.V:c4 mat a 2.Sb4 mat, 1...c3, Jc3, V:b3, S:b3 2.Je6 (A), Jb7 (B), V:c4, Sb4 mat. Na nosnú konštrukciu Dombrovskisovej témy sú efektne ukotvené strategické doplnky: trikrát Nowotny a Somovove maty. Podľa autora je kombinácia týchto prvkov spracovaná prvýkrát a mne sa jeho hodnotenie spochybniť nepodarilo. Analógia obsahu pripomína skôr pomocné, ako priame úlohy.

(Fedorovič): 1.Vg3? hr. 2.Sd3 mat (A), 1...Jf4 2.Ve3 mat (B), 1...Jf3!, 1.Sh6? hr. 2.Ve3 mat (B), 1...e:d4 2.Jd6 mat (C), 1...Jf5 2.Sg2 mat, 1...Jf4!, 1.Vd3? hr. 2.Jd6 mat (C), 1...Jf5, S:c8 2.Jg5 (D), Dd5 mat, 1...Va6!, 1.Dd7 hr. 2.Jg5 mat (D), 1...Jf3, e:d4, Sf6 2.Sd3 (A), Jd6 (C), J:f6 mat. Štvornásobný cyklický pseudo–leGrand doplnený troma Dombrovskisami. Škoda, že sa autorovi nevydaril aj ten štvrtý, výsledok mohol byť ešte lepší. Ako jednotiaci prvok sú použité maty so zloženým blokovaním poľa. Neexistujúca nulová fáza ma v úlohách tohto typu vôbec netrápi.Zoltán Labai, Slovensko

III.–IV. cena ex aequo

Hlas ľudu č. 2327 úpr., 27. 5. 1993

Mat 2. ťahom (10+8=18)

 


David Shire, Veľká Británia

III.–IV. cena ex aequo

Hlas ľudu č. 2333, 17. 6. 1993

Mat 2. ťahom (8+10=18)

2 riešenia(Labai): 1.Jd3? hr. 2.V:d4 mat (A), 1...Je6, Ke4 2.Jf6 (B), D:c6 mat (C), 1...Se5!, 1.De8 hr. 2.Jf6 mat (B), 1...Je6, Ke4 2.D:c6 (C), V:d4 mat (A). Ďalšia z mála cyklických úloh v súťaži – hrozbový Lačný. Ocenenie si zasluhuje nesymetrické spracovanie a vydarená konštrukcia. Vadí mi absencia jednotiacich prvkov medzi fázami a na rozdiel od II. ceny pripravený mat po 1...Ke4.

(Shire): 1.V:a3? S:c4!, 1.S:f1? V:e3!, 1.Ve2? Sg2!, 1.Sb3? Va5! 1. riešenie: 1.Ve1 hr. 2.Dd5 mat, 1...S:c4, Sg2, Df7 2.De5, Je2, D:g4 mat. 2. riešenie: 1.S:a2 hr. 2.De5 mat, 1...V:e3, Va5, Sb8 2.Dd5, Jb3, Db6 mat. Z úlohy najvýraznejšie vyznieva téma pokusov, aj keď pri porovnaní dvojitých hrozieb zo zvodností 1.V:a3? a 1.S:f1? s riešením možno nájsť aj prvky Hanneliusa a pseudo–leGranda. Hrubosť prvých dvoch zvodníkov prekvapujúco ladí s celkovým dojmom úlohy, nazval by som ho pracovne "separácia hrubosti". 

Ján Valuška, Slovensko

Zvláštna cena

Hlas ľudu č. 2342, 15. 7. 1993

Mat 2. ťahom (8+11=19)

b) Dd3–f4 c) Dd3–b4


Alexandr Močalkin, Ukrajina a

Valerij Šaňšin, Kirgizsko

1.–2. čestné uznanie, ex aequo

Hlas ľudu č. 2304, 25. 2. 1993

Mat 2. ťahom (12+5=17)

 (Valuška): a) 1.Jd6 tempo, 1...c:d1D (a), e:d1D (b), b:c5, f:e5, K:c5, K:e5 2.De4 (A), Dc4 (B), De4, Dc4, Dc4, De4 mat. b) 1.V:c2 tempo, 1...e:d1D (b), d3 (c), b:c5, f:e5 2.De4 (A), Dc4 (B), V:c5, D:e5 mat. c) 1.V:e2 tempo, 1...d3 (c), c:d1D (a), b:c5, f:e5 2.De4 (A), Dc4 (B), D:c5, V:e5 mat. Po obsahovej stránke jednoznačne prvá cena, veď len samotná téma Z–32–32 sa nevidí každý deň (o ostatných cenných prvkoch obsahu ani nehovorím, doporučujem pozorne preštudovať). Nedá sa však prezrieť symetrická konštrukcia podporená symetrickými dvojníkmi, hrubé úvodníky v pozíciách b) a c) a triviálna stratégia. Samotný fakt existencie dvojníkov nepovažujem za narušenie cyklickosti mechanizmu.

(Močalkin a Šaňšin): 1.Dh2? (A1) hr. 2.Vg5 mat (B1), 1...f:e4 (a) 2.Vg6 mat (C1), 1...d:e4! (b), 1.Da1? (A2) hr. 2.Vb5 mat (B2), 1...d:e4 (b) 2.Vb6 mat (C2), 1...f:e4! (a), 1.Vg6? (C1) tempo, 1...f:e4 (a), d:e4 (b) 2.Dh2 (A1), Vb5 mat (B2), 1...b6(b5)!, 1.Vb6 (C2) tempo, 1...f:e4 (a), d:e4 (b) 2.Vg5 (B2), Da1 mat (A1). K autormi proklamovaným témam Dombrovskisa a Salazara ešte doplním témy Hanneliusa, Banného a zámeny matov. Dvojbatériový mechanizmus za pomoci dávky symetrie zaujímavým spôsobom spája prvky zámeny funkcie ťahov. Použité známe konštrukčné elementy nezbavujú úlohu práva na samostatnú existenciu a sú kompenzované bohatstvom obsahu.Alexandr Pankratiev a

Piotr Makarenko, Kazachstan

1.–2. čestné uznanie, ex aequo

Hlas ľudu č. 2367, 14. 10. 1993

Mat 2. ťahom (11+9=20)


 

Jevgenij Gavrilov, Ukrajina

3. čestné uznanie

Hlas ľudu č. 2369, 21. 10. 1993

Mat 2. ťahom (10+9=19)(Pankratiev a Makarenko): 1.Vd6? hr. 2.Sd5 mat, 1...Dc4, e:d6 2.Dh7, J:d6 mat, 1...Dc3!, 1.Vf6? hr. 2.d3 mat, 1...Dc3, e:f6 2.Dh7, Jd6 mat, 1...Dc4!, 1.Dh7 hr. 2.Ve6 mat, 1...Dc3, Dc4, Df5, Ve3 2.Vf6, Vd6, Jc5, V:e3 mat. Komplexný prehľad úvodníkových tém Vladimirova, Banného a Salazara doplnený zámenou matov a obrán. Pekný diagonálno–frontálny mechanizmus vyvrátení a pochod veže po šiestom rade.

(Gavrilov): 1.Df7? hr. 2.Jc7 mat a 2.Jf4 mat, 1...D:e5 2.D:f3 mat, 1...S:e5!, 1.Dg8? hr. 2.Jc7 mat a 2.Jf4 mat, 1...S:e5 2.Dd8 mat, 1...D:e5!, 1.Vc4 hr. 2.Sc6 mat, 1...D:e5, S:e5 2.Jf4, Jc7 mat. Sympatické spracovanie témy 4. WCCT so štyrmi väzbovými matmi. Myslím si však, že úlohu je možné ešte obohatiť: v diagramovej pozícii je totiž pripravený po 1...D:e5 2.De4 mat. Je také obtiažne prirobiť aj zdanlivú hru 1...S:e5 napríklad posunutím pozície o rad vyššie?Alexandr Močalkin, Ukrajina

4. čestné uznanie

Hlas ľudu č. 2311, 25. 3. 1993

Mat 2. ťahom (10+6=16)


Emil Klemanič, Slovensko

Zvláštne čestné uznanie

Hlas ľudu č. 2329, 3. 6. 1993

Mat 2. ťahom (14+8=22)(Močalkin): 1.Jd7? (A) hr. 2.Jf8 mat, 1...Jg5 (a) 2.Vh6 mat, 1...J:d6! (b), 1.Jd5? (B) hr. 2.Jf4 mat, 1...J:d6 (b) 2.Dh6 mat (C), 1...Jg5! (a), 1.Dh6 (C) hr. 2.J:e4 mat, 1...Jg5 (a), J:d6 (b) 2.Jd7 (A), Jd5 mat (B). Tematicky sa úloha podobá úlohe (Pankratiev a Makarenko), t. j. súbor úvodníkových tém Vladimirova, Banného a Salazara. Chýbajú však zámeny a aj strategicky je úloha chudobnejšia.

(Klemanič): 1.c4? hr. 2.Se5 mat (A) a 2.g5 mat (B), 1...Ve7! (c), 1.Ve5? hr. 2.g5 mat (B) a 2.Jf5 mat (C), 1...V:f7! (a), 1.Se4? hr. 2.Jf5 mat (C) a 2.Se5 mat (A), 1...V:d5! (b), 1.Da8 hr. 2.Dh8 mat, 1...V:f7 (a), V:d5 (b), Ve7 (c) 2.Se5 (A), g5 (B), Jf5 mat (C). Dvojité cyklické hrozby v pokusoch rozohrávajú zdvojenú cyklickú Hanneliusovú tému v riešení. Všetky tematické maty sú so zaclonením bielej figúry. Úloha by skončila vyššie, nebyť 9. miesta Josefa Rettera zo zápasu ČSFR–Izrael, C 26. 8. 1992. Pretože v tomto zápase konkurovala aj hodnotená úloha, výsledkom je kompromis v podobe nepopulárneho vyznamenania.Pochvalné zmienky v abecednom poradí a bez komentára udeľujem nasledujúcim skladbám:Vasil Ďačuk a

Semen Veselenčuk, Ukrajina

Pochvala

Hlas ľudu č. 2347, 5. 8. 1993

Mat 2. ťahom (9+9=18)


 

Roman Fedorovič, Ukrajina

Pochvala

Hlas ľudu č. 2344, 22. 7. 1993

Mat 2. ťahom (11+11=22)(Ďačuk a Veselenčuk): 1.De1? (A) hr. 2.D:c3 mat, 1...Jd:e4 2.Se7 mat (B), 1...b1J!, 1.Se7? (B) hr. 2.S:d6 mat, 1...Jc:e4 2.De1 mat (A), 1...Vh5!, 1.Sd2? (C) hr. 2.S:c3 mat, 1...Jd:e4 2.Df8 mat (D), 1...e1D!, 1.Df8 (D) hr. 2.D:d6 mat, 1...Jc:e4 2.Sd2 mat (C).

(Fedorovič): 1...f:e3, V:e3 2.Sf6, Sd6 mat, 1.Jhf6? hr. 2.D:e4 mat, 1...f:e3, V:e3, c:d5, D:f5 2.Sd6, Jd7, V:d5, Sd6 mat, 1...K:f5!, 1.Jd6? hr. 2.D:e4 mat, 1...f:e3, V:e3, D:f5, c:d5 2.Jf7, Sf6, V:f5, Sf6 mat, 1...Dh1!, 1.Jef6 hr. 2.D:e4 mat, 1...f:e3, V:e3, D:f5, c:d5, Dh1 2.Sd6, Jd7, Sd6, V:d5, J:g4 mat.Jevgenij Gavrilov a

Vasil Ďačuk, Ukrajina

Pochvala

Hlas ľudu č. 2323, 6. 5. 1993

Mat 2. ťahom (14+11=25)


Alexandr Pankratiev a

Piotr Makarenko, Kazachstan

Pochvala

Hlas ľudu č. 2291, 14. 1. 1993

Mat 2. ťahom (7+11=18)(Gavrilov a Ďačuk): 1.Df8? hr. 2.Sc3(d4) mat, 1...Jd8, D:g4 2.Se5, Sg5 mat, 1...Jg3!, 1.Sc3? hr. 2.Df8 mat, 1...Jd8, D:g4 2.D:b4, J:d3 mat, 1...D:h4!, 1.Sd4 hr. 2.Df8 mat, 1...Jd8, D:g4, D:h4 2.Ve4, Se3, Se3 mat.

(Pankratiev a Makarenko): 1...Sf4, Jd4 2.Sf3 (A), Sd3 mat (B), 1.Vd5? hr. 2.Sd3 mat (B), 1...Jd4!, 1.Vf5? hr. 2.Sf3 mat (A), 1...Sf4!, 1.D:d6 hr. 2.Jc5 mat, 1...Jd3+, Jf3+ 2.S:d3 (B), S:f3 mat (A).Valerij Šaňšin, Kirgizsko

Pochvala

Hlas ľudu č. 2303, 25. 2. 1993

Mat 2. ťahom (8+12=20)


Sergej Tkačenko, Ukrajina

Pochvala

Hlas ľudu č. 2290, 7. 1. 1993

Mat 2. ťahom (9+6=15)(Šaňšin): 1.Jg7? (A) hr. 2.J:d7 mat (B) a 2.Jg6 mat (C), 1...Df5, Dd5 2.D:f5, Sf4 mat, 1...d5!, 1.De7 hr. 2.Jg7 mat (A), 1...Df5, Dd5, Kf5, d:e6 2.J:d7 (B), Jg6 (C), D:f6, D:e6 mat.

(Tkačenko): 1...e3, f2 2.D:f3, D:e4 mat, 1.V:f3? tempo, 1...e:f3, e3, f5, J~ 2.D:f3, Vf4, V:f5, Vd3 mat, 1...Jd4!, 1.V:e4 tempo, 1...K:e4, f2, f5, J~ 2.D:f3, Vf4, Ve5, Vd4 mat.Ivan Garaj, usporiadateľ turnaja

Ladislav Packa, rozhodca turnajaVzad <<  >> Vpred