Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan GarajDefinitívny výsledok

XVI. medzinárodného turnaja v skladaní dvojťažiek

Hlas ľudu – 1984


The Final Award

of the 16th international composing problem tourney – twomovers

Hlas ľudu – 1984Rozhodca (The Judge): Prof. Karol Mlynka, ČSSRLadislav Kolárik, ČSSR

I. cena

Hlas ľudu č. 1446, 18. 10. 1984

Mat 2. ťahom (14+10=24)

 


Štefan Sovík, ČSSR

II. cena

Hlas ľudu č. 1405 úpr., 24. 5. 1984

Mat 2. ťahom (9+12=21)

A. Diagram B. Po úvodníku v A(Kolárik): Zdanlivé hry 1...Dg5 (A), V:d5 (B), J:e5 (C), Se6 (D) 2.J:d6, D:g6, J:d6, D:g6 mat. Rieši 1.Sf6 hr. 2.J:e3 mat, 1...Dg5 (B), V:d5 (C), Je5 (D), Se6 (A) 2.J:d6, D:g6, J:d6, D:g6 mat. Téma: ŠM–24–44. Škodlivé motívy A – blokovanie poľa, B – zrušenie krytia, C – odclonenie bielej figúry a D – zaclonenie čiernej figúry. Kompozícia Ladislava Kolárika premieňa sen skladateľov na skutočnosť. Po prvýkrát je tu v ortodoxnej dvojťažke realizovaná cyklická zámena škodlivých motívov pri zachovaných matoch, a to hneď v štyroch pôsobivých variantoch pri kvalitnej konštrukcii s rôznymi obrannými motívmi v riešení! Vôbec neprekáža, že matujúce ťahy v tematických variantoch sú iba dva. Doteraz existovali len recipročné, resp. polorecipročné zámeny tohto typu, cyklické iba so zamenenými matmi, kde sa zastiera paradoxnosť myšlienkového komplexu. Nebyť laboratórnych pokusov Václava Kotěšovca v exodvojťažkách, niesla by téma autorovo meno samostatne. Jednako je táto skladba prototypom základnej témy z druhého hlavného prúdu slovenskej školy. Blahoželáme autorovi!

(Sovík): Pozícia A: Zdanlivé hry 1...g3 (a), f3 (b) 2.Sf3 (A), Jg3 (B) mat. Rieši 1.Vg3 tempo, 1...f3 (b), f:g3 (c) 2.S:f3 (A), J:g3 (B) mat. Pozícia B (po úvodníku v A): zdanlivé hry sú totožné s riešením v pozícii A. Rieši 1.Vf3 tempo, 1...g:f3 (d), g3 (a) 2.S:f3 (A), J:g3 (B) mat. Trojfázová špirálová zámena obrán (Ruchlisova téma) vo forme reťazovej úlohy zjednotená hrou čiernych pešiakov na poliach f3 a g3 v každej fáze. Hodnotný skladateľský výkon v tempovke. Téma: Z–32–42.Milan Bednár, ČSSR

III. cena

Hlas ľudu č. 1445, 11. 10. 1984

Mat 2. ťahom (9+10=19)


Andrej Lobusov, ZSSR

1. čestné uznanie

Hlas ľudu č. 1437, 13. 9. 1984

Mat 2. ťahom (7+10=17)(Bednár): Zvodník 1.e:d3 (A) tempo, 1...e6, e:f6 2.J:f3 (B), Ve4 (C) mat, viazne na 1...c3! (a). Zvodník 1.e:f3? (B) tempo, 1...e:f6, c3 2.Ve4 (C), J:d3 (A) mat, viazne na 1...e6! (b). Zvodník 1.e4? (C) tempo, 1...c3, e6 2.J:d3 (A), J:f3 (B) mat, viazne na 1...e:f6! (c). Rieši 1.e3 tempo, 1...c3 (a), e6 (b), e:f6 (c) 2.J:d3 (A), J:f3 (B), Ve4 (C) mat. Autorova téma: matujúce ťahy vo zvodníkoch sa cyklicky striedajú na zvodníkových poliach. Všetky zvodníky obsahujú jednotný zoslabujúci motív blokovania poľa matujúcej figúre. Kombinácia s ďalšou konštrukčnou témou albino vyniesla skladbe vysoké vyznamenanie.

(Lobusov): Zvodník 1.Jf4? (A), viazne na 1...h3! Zvodník 1.J:h4? (B), viazne na 1...Je5! Zvodník 1.Sh3? hr. 2.Jf4 (A) mat, viazne na 1...J:e3! Zvodník 1.Sf3? hr. 2.J:h4 (B) mat, viazne na 1...Sc7! Rieši 1.Sh5 hr. 2.D:g6 mat, 1...K:h5, Kf5 2.Jf4 (A), J:h4 (B) mat. Dvojnásobná Hoffmannova téma: ťahy bieleho ako zvodníky, hrozbové i variantové maty. Dobre odlíšené účinné obrany. Polobatériová hra s výborným úvodníkom, ktorý uvoľňuje dve ústupové polia čiernemu kráľovi. 

Milan Nemček, ČSSR

2. čestné uznanie

Hlas ľudu č. 1389, 29. 3. 1984

Mat 2. ťahom (7+12=19)


Jevgenij Gavrilov a

Roman Fedorovič, ZSSR

3. čestné uznanie

Hlas ľudu č. 1467, 28. 12. 1984

Mat 2. ťahom (15+7=22)(Nemček): Zdanlivé hry 1...J:e4, S:e4, Je3 2.Je6, Je6, Sc3 mat. Zvodník 1.Sd3? hr. 2.Vc4 mat, 1...Je3, J:d3 (S:d3), Je4 2.Je6, Sc3, D:e4 mat, viazne na 1...Je5! Rieši 1.Sd5 hr. 2.Vc4 mat, 1...Je5, Sd3, Je3 2.Je6, Sc3, D:e3 mat. Trojfázová kombinovaná zámena obrán i matov so šesťnásobným zloženým blokovaním poľa, žiaľ, v riešení sa opakuje jeden variant zo zvodníka. Téma: Z–33–64.

(Gavrilov a Fedorovič): Zvodník 1.c3? (A) tempo, 1...d5 (b), K:f6 2.Sb1 (C), f8D mat, viazne na 1...f:e2! (a). Zvodník 1.c4? (B) tempo, 1...f:e2 (a), K:f4 2.Sb1 (C), V:f3 mat, viazne na 1...d5! (b). Rieši 1.Sb1 (C) tempo, 1...f:e2 (a), d5 (b) 2.c4 (B), c3 (A) mat. Banného téma s pestrými zámenami a Somovovou témou v riešení. Konštrukcia je dosť ťažkopádna. Téma: Z–32–45.Ing. Ján Kovalič, ČSSR

4. čestné uznanie

Hlas ľudu č. 1391, 5. 4. 1984

Mat 2. ťahom (9+10=19)


Viktor Parfiriev, ZSSR

5. čestné uznanie

Hlas ľudu č. 1453, 8. 11. 1984

Mat 2. ťahom (9+6=15)(Kovalič): Zvodník 1.De2? hr. 2.c3 (A) mat, 1...S:d3 (a) 2.D:d3 mat, viazne na 1...V:c5! (b). Zvodník 1.Df8? hr. 2.Sb2 mat (B), 1...V:c5 (b) 2.D:c5 mat, viazne na 1...S:d3! (a). Zvodník 1.Je5? hr. 2.J:c6 mat, 1...Vd6 (c), K:e5 (d) 2.c3 (A), Sb2 (B) mat, viazne na 1...V:c5! Rieši 1.Dh1 hr. 2.Da1 mat, 1...S:d3 (a), V:c5 (b) 2.c3 (A), Sb2 (B) mat (1...Vd7+ 2.V:d7 mat). Téma Z–(1,1,2,2)–44. Spojenie Hanneliusovej, Luukonnenovej a Ruchlisovej témy so zámenou matov v štyroch fázach. Cenná strategická náplň. Škoda, že sa jedna účinná obrana opakuje.

(Parfiriev): Zvodník 1.Dg1? hr. 2.Jd7 (A) mat, viazne na 1...Sd5! (a). Zvodník 1.Vc1? hr. 2.Je6 (B) mat. 1...Vd5 (b) 2.Vc:c4 mat, viazne na 1...Ve4! Zvodník 1.Db8? hr. 2.D:a7 mat, 1...Sd5, Vd5 2.Db5, V:c4 mat, viazne na 1...Ve4! Rieši 1.Dc7 hr. 2.D:a7 mat, 1...Sd5 (a), Vd5 (b) 2.Jd7 (A), Je6 (B) mat. Téma: Z–22–24. Hrozbové paradoxy – síce iba po jednom Dombrovskisovom a Luukonnenovom variante, ale hodnotná je ďalšia fáza so zámenou matov i škodlivých motívov a Grimshawova téma v riešení. 

Cornelis Groeneveld, Holandsko

1. pochvalná zmienka

Hlas ľudu č. 1385, 15. 3. 1984

Mat 2. ťahom (11+9=20)


Jevgenij Gavrilov, Roman

Fedorovič a Ivan Soroka, ZSSR

2. pochvalná zmienka

Hlas ľudu č. 1465, 21. 12. 1984

Mat 2. ťahom (12+8=20)(Groeneveld): Zvodník 1.Vh5? hr. 2.Je3 (A) mat, 1...Je5, Kc4 2.J:b6 (B), S:e6 (C) mat, viazne na 1...Sg5! Zvodník 1.Vh6? hr. 2.S:e6 (C) mat, 1...Jh6, Jf6 2.Je3 (A), J:b6 (B) mat, viazne na 1...Sf6! Rieši 1.Vd8 hr. 2.J:b6 (B) mat, 1...Kc4, Jd6 2.S:e6 (C), Je3 (A) mat, (1...Vc4, Vc6 2.De5, D:c6 mat). Pseudo–leGrandova téma v totálnom trojfázovom cykle je zjednotená hrou bielej veže, avšak samotná téma nezanecháva dobrý dojem pre absenciu internej zámeny variantov.

(Gavrilov, Fedorovič a Soroka): Zvodník 1.Dd6? hr. 2.Jg5 (A) mat, 1...Jf3 2.d3 (B) mat, viazne na 1...J:e6! Zvodník 1.Sg4? hr. 2.d3 (B) mat, 1...Vd4 2.Ve3 (C) mat, viazne na 1...c4! Zvodník 1.S:c5? hr. 2.Ve3 (C) mat, 1...J:d5 2.Jed6 (D) mat, viazne na 1...Jg2! Rieši 1.Dc6 hr. 2.Jed6 (D) mat, 1...S:e5 2.Jg5 (A) mat (1...Jh5, Jf5 2.d6, Sg2 mat). Opäť pseudo–leGrandova téma, tentokrát v dvojprvkovom štvorfázovom cykle.Dmitrij Bannyj, ZSSR

3. pochvalná zmienka

Hlas ľudu č. 1463, 12. 12. 1984

Mat 2. ťahom (9+10=19)


Valentin Lider, ZSSR

4. pochvalná zmienka

Hlas ľudu č. 1367, 12. 1. 1984

Mat 2. ťahom (13+5=18)(Bannyj): Zvodník 1.Db5? hr. 2.Sb7 (A) mat, 1...J:c4 (a), d:e5 (b) 2.D:c4, D:d7 mat, viazne na 1...V:a6! (c). Zvodník 1.D:f5? hr. 2.Je7 (B) mat, 1...J:c4 (a), d:e5 (b) 2.De4, D:e5 mat, viazne na 1...Sd8! Rieši 1.J:f5 hr. 2.Jfe7 mat, 1...J:c4 (a), d:e5 (b), V:a6 (c), Sd8 (d) 2.Sb7 (A), Je7 (B), Dd3, Db7 mat. Téma: Z–(2,2,4)–48. Hrozbové paradoxy a antiparadoxy spojené s trojfázovou zámenou matov. Prekáža však hrubé vyvrátenie jedného zvodníka s braním hrozbovej figúry.

(Lider): Zvodník 1.c8J? tempo, 1...a:b6, J~ 2.Jc:b6, Jc:e7 mat, viazne na 1...e:d6! Zvodník 1.g8J? tempo, 1...e:d6 J~ 2.Jgf6, Jg:e7 mat, viazne na 1...a:b6! Zvodník 1.Vlb5? tempo, 1...a:b6, e:d6, J~ 2.c:b6, c:d6, c6 mat, viazne na 1...Jb4! Rieši 1.Ve1 tempo, 1...a:b6, e:d6, J~ 2.Jd:b6, Jd:f6, Ve5 mat. Téma: Z–(2,2,3,3)–3.10. Početné štvorfázové zámeny matov sú oživené batériovou hrou v jednej zvodnosti a premenami bielych pešiakov na jazdcov, ale inak je motivačná náplň veľmi chudobná.RNDr. Ivan Garaj, CSc., m. p., usporiadateľ

Prof. Karol Mlynka, m. p., rozhodcaVzad <<  >> Vpred