Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan GarajDefinitívny výsledok

XV. medzinárodného turnaja v skladaní dvojťažiek

Hlas ľudu – 1983


The Final Award

of the 15th international composing problem tourney – twomovers

Hlas ľudu – 1983Rozhodca (The Judge): Ing. Jozef Taraba, Kežmarok, ČSSRValerij Šaňšin, ZSSR

I. cena

Hlas ľudu č. 1343, 20. 10. 1983

Mat 2. ťahom (10+8=18)


Vladimir Jerochin, ZSSR

II. cena

Hlas ľudu č. 1339, 6. 10. 1983

Mat 2. ťahom (12+9=21)(Šaňšin): Zdanlivé hry 1...Vf6, Sf6 2.Vc3, Jb6 mat. Zvodník 1.Sf6? hr. 2.Vc3 mat, 1...S:f6, a:b4 2.Dc7, Jb6 mat, viazne na 1...D:e3! Rieši 1.Vf6 hr. 2.Jb6 mat, 1...Vf6, V:e2 2.De4, Vc3 mat. Vysoko umelecké spojenie priesečníkových kombinácií, hrozbových tém a kombinovanej zámeny typu Z–32–44. Dokonalá analógia matov, elegantná konštrukcia.

(Jerochin): Zdanlivé hry 1...Jd3, e5, J:e2 2.e:d3, D:f5, D:e6 mat. Zvodník 1.Jf3? hr. 2.Dd4 mat a 2.De5 mat, 1...c2, Sg7, e:f7 2.Jd2, Jg5, Jd6 mat, viazne na 1...J:e2! Rieši 1.Jc6 hr. 2.f3 mat, 1...Vd4+, Vd3, Vc5+ 2.D:d4, De5, J:c5 mat. Výborné spracovanie trojfázovej voľnej zámeny v troch variantoch typu Z–33–99. Voľná zámena patrí medzi menej uznávané typy zámen, ktoré nie tak často boli spracované. Z tohto dôvodu je to perspektívna oblasť tvorby. Nebyť nešťastnej dvojitej hrozby vo zvodníku 1.Jf3? (Rudenkova téma), skladba by bola dostala najvyššie ocenenie. 

Vladimir Jerochin, ZSSR

III. cena

Hlas ľudu č. 1338, 6. 10. 1983

Mat 2. ťahom (10+6=16)


Sergej Burmistrov a

Jevgenij Permiakov, ZSSR

IV. cena

Hlas ľudu č. 1345, 27. 10. 1983

Mat 2. ťahom (13+7=20)(Jerochin): Zvodník 1.Ve1? hr. 2.Se3 mat, 1...S:d3, S:d5 2.c3, Da1 mat, viazne na 1...Sf5! Zvodník 1.Vd1? hr. 2.c3 mat, 1...S:d3, S:d5 2.Vh4, Jf2 mat, viazne na 1...Sf5! Rieši 1.Vd8 hr. 2.Da1 mat, 1...S:d3, S:d5 2.d:e6, Vg4 mat. Pekná trojfázová zámena typu Z–32–26 v spojení s Dombrovskisovou a Hanneliusovou témou v dobrej konštrukcii.

(Burmistrov a Permiakov): Zvodník 1.c7? hr. 2.Ve4 mat, 1...d5 2.D:e5 mat, viazne na 1...Jc5! Zvodník 1.d8D? hr. 2.D:e5 mat, 1...d5 2.Ve4 mat, viazne na 1...Sd7! Rieši 1.Jf4 hr. 2.V:c4 mat, 1...c:b3, Jc5, d5 2.Ve4, D:e5, Je2 mat. Dve pokusové fázy vytvárajú Le Grandovú tému. V riešení po obrane 1...d5 prichádza k zámene matu a pôvodné maty z Le Granda sa objavia po nových obranách. Vysoko umelecké dielo s peknými väzbovými matmi.Ivan Kiss, ČSSR

V. cena

Hlas ľudu č. 1266, 27. 1. 1983

Mat 2. ťahom (12+9=21)

 


Marián Križovenský, ČSSR

1. čestné uznanie

Hlas ľudu č. 1344, 27. 10. 1983

Mat 2. ťahom (11+9=20)

2 riešenia(Kiss): Zvodník 1.Dd8? hr. 2.Dd4 mat, 1...J:f5 2.Vg4 mat, viazne na 1...Je6! Zvodník 1.Sc8? hr. 2.Vg4 mat, 1...Je6 2.Jg3 mat, viazne na 1...Jh5! Zvodník 1.Sf4? hr. 2.Jg3 mat, 1...Jh5 2.Dd4 mat, viazne na 1...J:f5! Rieši 1.Kg8 hr. 2.Dh4 mat, 1...Jh5, J:f5, Je6 2.Dd4, Vg4, Jg3 mat. Kissova téma s obranami vytvorenými jednou figúrou. Škoda, že nie všetky maty (Vg4) v riešení nie sú antiduálové.

(Križovenský): 1. riešenie: 1.K:e3 hr. 2.Vd4 mat, 1...V:b6 (A), S:d6 (B), J:f5+ (C) 2.Dh1, V:d6, D:f5 mat. 2. riešenie: 1.Je6 hr. 2.Vd4 mat, 1...V:b6 (B), 1...S:d6+ (C), J:f5 (A) 2.Dh1, V:d6, D:f5 mat. Aktívna Mlynkova téma OMA–23–33. Je na škodu, že skladba je spracovaná vo forme dvoch riešení. 

Ján Kovalič, ČSSR

2. čestné uznanie

Hlas ľudu č. 1281, 17. 3. 1983

Mat 2. ťahom (10+11=21)

A. Diagram B. Vb4–h4


Jurij Antonov a

Sergej Šedej, ZSSR

3. čestné uznanie

Hlas ľudu č. 1295, 5. 5. 1983

Mat 2. ťahom (14+9=23)

 (Kovalič): Pozícia A: 1.Df3 hr. 2.Ve7 mat, 1...Vf4, Sc5, Kd5 2.Jc6, D:e4, Ve7 mat. Pozícia B: 1.Dd3 hr. 2.D:e4 mat, 1...Vf4, Sc5, Kd5 2.Ve7, Jc6, D:e4 mat. Lačného téma v klasickom podaní, ak za obranu považujeme každý ťah kráľa, hrozbová Lačného téma bez obrany ťahom kráľa. Škoda, že skladba si vyžiadala dvojník.

(Antonov a Šedej): Zdanlivé hry 1...S:e5, S:e3 2.g7, d3 mat. Zvodník 1.Dc5? hr. 2.g7 mat a 2.d3 mat, 1...S:e5, S:e3 2.D:e5, D:e3 mat, viazne na 1...Sg3! Rieši 1.Jf7 hr. 2.g7 mat, 1...S:e5, S:e3 2.J:g5, Jd6 mat. Rudenkova téma v spojení s trojfázovou zámenou typu Z–32–26 s pekným úvodníkom.Frank Richter, NDR

4. čestné uznanie

Hlas ľudu č. 1353, 24. 11. 1983

Mat 2. ťahom (11+9=20)


Venelin Alaikov, Bulharsko

5. čestné uznanie

Hlas ľudu č. 1354, 1. 12. 1983

Mat 2. ťahom (10+10=20)(Richter): Zvodník 1.Vc5? hr. 2.Je2 mat, 1...Vg6 2.V:f5 mat, viazne na 1...Sg6! Zvodník 1.Sc5? hr. 2.Je2 mat, 1...Sg6 2.Sd6 mat, viazne na 1...Vg6! Zvodník 1.Jb6? hr. 2.Je2 mat, 1...Vg6, Sg6 2.V:f5, Sd6 mat, viazne na 1...Jc5! Rieši 1.Vg6 hr. 2.V:f5 mat a 2.Sd6 mat, 1...V:g6, S:g6, Jc5, S:d2 2.V:f5, Sd6, Je2, S:d2 mat. Biele a čierne priesečníkové kombinácie v spojení s bielymi líniovými kombináciami. Veľmi pôsobivý mechanizmus.

(Alaikov): Zvodník 1.Sf6? hr. 2.Dh7 mat a 2.V:c3 mat, 1...V:f6, S:f6 2.V:c3, Dh7 mat, viazne na 1...d4! Rieši 1.Vf6 hr. 2.Je5 mat a 2.Jf2 mat, 1...V:f6, S:f6, Kc4, Ke4 2.Je5, Jf2, V:c3, Dh7 mat. Originálne spracovanie Novotného témy s tematickými dvojitými hrozbami a so zámenou matov a obrán.Alfreds Dombrovskis, ZSSR

6. čestné uznanie

Hlas ľudu č. 1363, 29. 12. 1983

Mat 2. ťahom (6+10=16)


Zoltán Labai, ČSSR

1.–2. pochvalná zmienka, ex aequo

Hlas ľudu č. 1292, 28. 4. 1983

Mat 2. ťahom (12+7=19)(Dombrovskis): Zdanlivé hry 1...Se5, De5 2.Df5, Jf6 mat. Zvodník 1.Je3? hr. 2.Se2 mat, 1...Se5 2.Dg5 mat, viazne na 1...S:a5! Rieši 1.Je5 hr. 2.Dg5 mat, 1...D:e5, f6 2.Se2, Sg6 mat. Zvodnosť a riešenie podľa vypísania 146. TT Probleembladu vytvárajú pseudo–Le Grandovu tému. Jemná a úsporná skladba.

(Labai): Zvodník 1.f4? hr. 2.Vd4 mat, viazne na 1...Jc6! Zvodník 1.Sd4? hr. 2.Jc3 mat, viazne na 1...Jd5! Rieši 1.De8 hr. 2.Da4 mat, 1...Jc6, Jd5 2.Jc3 (Vd4?), Vd4 (Jc3?) mat.Valerij Frigin, ZSSR

1.–2. pochvalná zmienka, ex aequo

Hlas ľudu č. 1361, 22. 12. 1983

Mat 2. ťahom (9+7=16)


Miroslav Henrych, ČSSR

3. pochvalná zmienka

Hlas ľudu č. 1349, 10. 11. 1983

Mat 2. ťahom (9+10=19)(Frigin): 1.c3? hr. 2.Jb6 mat, viazne na 1...V:b4! Zvodník 1.Jb2? hr. 2.Sc6 mat, viazne na 1...Vc4! Rieši 1.Vg4 hr. 2.Db7 mat, 1...V:b4, Vc4 2.Sc6, Jb6 mat. Pekné syntézy Hanneliusovej a Somovovej témy s antiduálom. Veľmi elegantné moderné skladby.

(Henrych): 1.Ka7 tempo, 1...b6, b5, Sb5, Sc4, S:d4+, Se~, V:d4, f7~, Jh6~, Je8~ 2.Jc6, J:d3, D:b5, J:c4, c:d4, V:e4, c:d4, De6, Df5, Dd6 mat. Perfektný úvodník v pozícii "biely na ťahu" pridáva dva prekrásne varianty po ťahu čierneho pešiaka b7.Karol Mlynka, ČSSR

4. pochvalná zmienka

Hlas ľudu č. 1313, 7. 7. 1983

Mat 2. ťahom (9+12=21)

A. Diagram B. Jh3–g5


Milan Nemček, ČSSR

5. pochvalná zmienka

Hlas ľudu č. 1335, 22. 9. 1983

Mat 2. ťahom (10+10=20)

 (Mlynka): Pozícia A: Zdanlivé hry 1...Jc7, Jd8 2.V:c7, V:d8 mat. Zvodník 1.V:d5? hr. 2.De4 mat, 1...Jg5, Dd3 2.De4, D:h3 mat, viazne na 1...S:f3! Rieši 1.V:f7 hr. 2.S:e6 mat, 1...Jg5, Da6 2.D:g5, D:h3 mat. Pozícia B: Zvodník 1.V:f7? hr. 2.D:g5 mat, 1...Jh3, Sf4 2.S:e6, D:f4 mat, viazne na 1...S:f3! Rieši 1.V:d5 hr. 2.Df4 mat, 1...Jh3, V:d4 2.De4, J:d4 mat. Zaujímavá päťfázová hra, no nemôžem súhlasiť s tým, že skladba obsahuje zámenu typu Z–52–88 (obrany 1...Dd3 a 1...Dd6 v pozícii A sú totožné a mat Jd4 vychádza po obrane 1...V:d4 v každej fáze.

(Nemček): Zdanlivé hry 1...D:c4, b:c6, b:a4 2.J6:b7, J8:b7, Db6 mat. Zvodník 1.Dc3? hr. 2.J6:b7 mat, 1...Dg7 2.Je4 mat, viazne na 1...Vh7! Zvodník 1.a:b5? hr. 2.J8:b7 mat, 1...Vh7 2.J:e6 mat, viazne na 1...Dg7! Zvodník 1.c:b5? hr. 2.J8:b7 mat, 1...Dg7, Vf7 2.Db4, De5 mat, viazne na 1...b:c6! Zvodník 1.S:b5? hr. 2.J6:b7 mat a 2.J8:b7 mat, 1...Dg7, Vh7 2.Je4, J:e6 mat, viazne na 1...D:c4! Rieši 1.J:b5 hr. 2.Db4 mat, 1...D:c4, K:c4 2.Sd6, Dc3 mat. Rudenkova téma a ďalšie hrozbové témy v šiestich fázach. Bohatý obsah bez vnútornej spojitosti.Ladislav Salai a

Karol Mlynka, ČSSR

6. pochvalná zmienka

Hlas ľudu č. 1332 úpr., 15. 9. 1983

Mat 2. ťahom (8+6=14)

A. Diagram, B. Vc1–c2

C. Vc2–c3, D. Vc3–c4, E. Vc4–c5(Salai a Mlynka): Pozícia A: Zvodníky 1.d7?, e7?, f7?, g7? viaznu na 1...Vd1!, Ve1!, Vf1!, Vg1! Rieši 1.h7 Vh2 2.Ja6 mat. Pozícia B: Zvodníky 1.h7?, d7?, e7?, f7? viaznu na 1...Vh2!, Vd2!, Ve2!, Vf2! Rieši 1.g7 Vg2 2.J:c6 mat. Pozícia C: Zvodníky 1.g7?, h7?, d7?, e7? viaznu na 1...Vg3!, Vh3!, Vd3!, Ve3! Rieši 1.f7 Vf3 2.J:c6 mat. Pozícia D: Zvodníky 1.f7?, g7?, h7?, d7? viaznu na 1...Vf4!, Vg4!, Vh4!, Vd4! Rieši 1.e7 Ve4 2.J:c6 mat. Pozícia E: Zvodníky 1.e7?, f7?, g7?, h7? viaznu na 1...Ve5!, Vf5!, Vg5!, Vh5! Rieši 1.d7 Vd5 2.Jc6 mat. Veľmi vtipná skladba, ktorej nemožno vyčítať, že ide iba o schému.RNDr. Ivan Garaj, CSc., m. p., usporiadateľ

Ing. Jozef Taraba, m. p., rozhodcaVzad <<  >> Vpred