Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan GarajDefinitívny výsledok

V. medzinárodného tematického turnaja v skladaní dvojťažiek

Hlas ľudu – 1973


Das definitive Ergebnis

des V. internationalen Komponistenturniers der Zweizüger

Hlas ľudu – 1973Rozhodca (Der Richter): Miklos Locker, ZSSRAlexandr Grin, ZSSR

I. cena

Hlas ľudu č. 333, 11. 10. 1973

Mat 2. ťahom (6+4=10)


Jan Hartong, Holandsko

II. cena

Hlas ľudu č. 272, 8. 3. 1973

Mat 2. ťahom (6+4=10)(Grin): 1.De8 hr. 2.d8D mat, 1...Sc8, Jd6, Kd6, Jd8, Je5 2.d:c8J, d8J, c8D, c:d8J, De6 mat. Tri premeny na jazdca v druhom ťahu bieleho, pričom čierny kráľ má vždy voľné pole. Veľmi sviežo a zaujímavo zložená úloha.

(Hartong): 1.Jd1 hr. 2.Vb4 mat, 1...Vb3, Vc3, Vd3, V:e3+ 2.Vc5, Jb2, Db4, J:e3 mat (1...Sc3(Va4), Sd4, J:b5, Ja6(d5) 2.De2, D:d4, Se6, Dd5 mat). Veľmi dobre konštruovaná úloha, bohatá na varianty. Grimshaw na poli c3 harmonicky zapadá do mechanizmu úlohy. Rôzna je aj forma – bez pešiakov.Erwin Gross, NSR

III. cena

Hlas ľudu č. 289, 10. 5. 1973

Mat 2. ťahom (6+4=10)


Hartmut Laue, NSR

1. čestné uznanie

Hlas ľudu č. 287, 3. 5. 1973

Mat 2. ťahom (7+3=10)(Gross): Zdanlivé hry 1...Vd6, Sg5+ 2.J7:d6, J7:g5 mat. Rieši 1.Se3 hr. 2.Vf4 mat, 1...Vd6+, Sg5 2.J5:d6, J:g3 mat. Ľahko a s vkusom spracovaná druhá téma dvojťažiek I. svetovej súťaže v kompozičnom šachu. Mechanizmus úlohy je však dosť známy.

(Laue): Zdanlivá hra 1...Ka7+ 2.Jec6 mat. Zvodník 1.Dd4? tempo, 1...Ka7+ 2.c6 mat, viazne na 1...Jc6! Rieši 1.Da1 tempo, 1...Ka7 2.Sc6 mat. Zaujímavá a pikantná hra bielej dámy. A predsa sa ťažko zbaviť dojmu, že obsah je trochu chudobný.Milan Nemček, ČSSR

2. čestné uznanie

Hlas ľudu č. 306, 12. 7. 1973

Mat 2. ťahom (6+4=10)


Michail Maranďuk, ZSSR

3. čestné uznanie

Hlas ľudu č. 343, 15. 11. 1973

Mat 2. ťahom (6+4=10)(Nemček): Zdanlivé hry 1...Vf6, Sf6 2.Ve5, Sf5 mat. Rieši 1.Dg5 hr. 2.Vd6 mat, 1...Vf6 2.De5 mat (2.Ve5?), 1...Sf6 2.Df5 mat (2.Sf5?). Grimshaw so zámenou matov a Barulinovou obranou po ťahoch čierneho v riešení. Myšlienka, ktorá sa vyskytla už viackrát, no tu je spracovaná veľmi ekonomicky a technicky na výške.

(Maranďuk): Zvodník 1.Sh5? hr. 2.g4 mat, 1...h:g3, g4 2.Sf3, Jf4 mat, viazne na 1...Jd4! Rieši 1.g:h4 hr. 2.h:g5 mat, 1...g:h4, g4 2.Sh5, Sg2 mat. Hra polobatérie s možnosťou výberu, zvodník, a tiež zaujímavé riešenie.Leonid Makaronec, ZSSR

1. pochvalná zmienka

Hlas ľudu č. 302, 28. 6. 1973

Mat 2. ťahom (6+3=9)


Jacob Haring, Holandsko

2. pochvalná zmienka

Hlas ľudu č. 280 opr., 12. 4. 1973

Mat 2. ťahom (7+3=10)(Makaronec): Zvodník 1.Dc2? tempo, 1...J~, J:f3 2.Sg6, S:f3 mat, viazne na 1...Jd3! Zvodník 1.Df2? tempo, 1...J~, J:f3 2.g4, D:f3 mat, viazne na 1...Jg4! Rieši 1.De2 tempo, 1...J~, J:f3, Jg4 2.f4, D:f3, f:g4 mat. Zaujímavá úloha na tému "Zagorujko" s dostatočne sviežim mechanizmom.

(Haring): Zvodník 1.Jbd5? hr. 2.Dd2 mat, 1...V:d5, Va6+ 2.J:d5, J:a6 mat, viazne na 1...Vb6! Rieši 1.Jcd5 hr. 2.Dd2 mat, 1...V:d5, Vd7+ 2.J:d5, J:d7 mat. Opäť hra polobatérie so šachmi bielemu kráľovi. Žiaľ, úvodník je hrubý. Po uverejnení predbežného výsledku nám Dr. Hartmut Laue z NSR zaslal rekonštrukciu Haringovej práce, v ktorej sa mu okrem jedného kameňa podarilo ušetriť aj bielu dámu: bKh3 Sd1 Sf6 Jf3 Jg4 Pe7 (6), čKh5 Ve4 Ph6 (3) – mat. 2. ťahom. 1.Jge5? Vg4! Rieši 1.Jfe5 s pôvodným obsahom.Comins Mansfield, Anglicko

3. pochvalná zmienka

Hlas ľudu č. 281, 12. 4. 1973

Mat 2. ťahom (4+5=9)(Mansfield): 1.Dc6 hr. 2.D:d6 mat, 1...Kd4, Kf4, d5, Jf7 2.Sf6, S:d6, Df6, De4 mat. Úvodník, ktorý sa pamätá a nádherné echové maty. Milá úložka.RNDr. Ivan Garaj, m. p., usporiadateľ

Miklos Locker, m. p., rozhodcaZa Miklosom Lockerom (1935–1974)

Začiatkom septembra 1974 obdržala naša redakcia od našich stálych prispievateľov zo ZSSR smutnú správu: dňa 12. augusta 1974 po ťažkej a zákernej chorobe zomrel rozhodca nášho V. medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek s maximálnym počtom kameňov 10 – Miklos Locker.

Narodil sa 6. decembra 1935. So šachovou hrou sa zoznámil už v mladom veku a stal sa dokonca kandidátom majstra športu ZSSR v praktickom šachu. No po štúdiách (bol strojným inžinierom) sa venoval už iba problémovému šachu. Viedol šachový krúžok pionierov, redigoval tri problémové rubriky a hlavne venoval sa svojej najväčšej láske – miniatúrnym dvojťažkám. Tu dosiahol aj veľmi pekné úspechy, ktoré ho zaradili v tejto oblasti k najväčším znalcom na svete. Jeho odchodom stráca preto citeľne veľkú osobnosť veľká rodina problémistov celého sveta.

Česť jeho pamiatke!Vzad <<  >> Vpred