Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(27. 6. 1969)


Problém č. 71

Štefan Vývoda, Jablonové

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+4=10)Kontrolná notácia: bKe2 Se3 Je6 Jf7 Pc4 Pg4, čKe4 Jb7 Pc5 h6 – dvojťažka.

Opäť ďalší autor zo Západoslovenského kraja – v poradí už ôsmy je Štefan Vývoda z neďalekého Jablonového. V jeho roztomilej mereditke je spracovaná zámena dvoch matov v predpísanej forme "biely na ťahu". Jej riešenie zašlite do 14 dní na adresu redakcie s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme hodnotnou šachovou literatúrou.


F. J. Prokop

vynikajúci český problémista a autor mnohých výborných štúdií a samomatov a najproduktívnejší náš šachový publicista vydal minulý mesiac ďalšiu šachovú knihu pod názvom: Kouzlo šachového diagramu. Je venovaná k 50. výročiu založenia republiky a možno v nej nájsť 73 štúdií a práve rovnaký počet samomatov. Zároveň s českým textom je uvedený aj nemecký preklad, čo iste s radosťou privítajú tí, ktorí majú záujem o výmenu šachových kníh s cudzinou. Autor vysvetľuje kúzlo šachového diagramu, ktoré je "výrazom tvorivého umenia". Knihu možno rozhodne každému záujemcovi vrelo odporučiť, veď je to za posledné roky jedna z najlepších problémových kníh, ktoré u nás vyšli. Stojí 22 Kčs a vyšla v náklade iba 5000 kusov.

Riešenie problému č. 64 (Valuška) z 6. 5. t. r. "Biely na ťahu": 1...c3 2.Dh4 mat, 1...d2 2.De3 mat, 1...J~ 2.De5 mat. Po úvodníku 1.Jg3 hrozí 2.Jf5 mat sa prvé dva maty zamenia: 1...c3 2.De4 mat, 1...d2 2.D:d2 mat, 1...Je7 2.De5 mat. Perfektná miniatúrka, ktorá má veľkú nádej na patričné ocenenie. Odmena za správne riešenie dostanú: G. Koritšánsky zo Smrečian a J. Kutzbel z Bratislavy.


Vzad <<  >> Vpred