Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 6. 5. 1969)


Problém č. 64

Ján Valuška, Zvolen

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (3+4=7)Kontrolná notácia: bKd6 De1 Jf1, čKd4 Jc6 Pc4 d3 – dvojťažka.

Úloha, ktorá má najviac 7 kameňov sa volá miniatúrka. Aj dnešná dvojťažka mladého slovenského problémistu má práve 7 kameňov. Na všetky ťahy čierneho pred úvodníkom (1...c3, d2, J~) sú pripravené maty, z ktorých prvé dva sa zamenia, čo je na miniatúrku konštruovanú v pozícii "biely na ťahu" rozhodne dobrý výsledok. Riešenie úlohy zašlite do 14 dní na adresu redakcie s poznámkou ŠACH. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme hodnotnou šachovou literatúrou.

Riešenie problému č. 58 (Schönholzer) z 21. 3. t. r. Biely na ťahu: 1...Jb3~ 2.V:d4 mat, 1...Jd4~ 2.De6 mat. Po úvodníku 1.Df6 tempo sa prvý mat zo zdanlivej hry zamení a pribudnú dva nové: 1...Jb3~ 2.D:d4 mat, 1...Jd4~ 2.De6 mat, 1...Kc5 2.Dc6 mat, 1...Ke4 2.Df5 mat. Dobrý úvodník, ktorý uvoľnil čiernemu kráľovi dve voľné polia. Odmenu za správne riešenie dostanú: Z. Labai z Milanoviec a L. Guban z Hurbanova.

Šachové umenie je názov problémovej prílohy Čes. šachu, ktoré po 17–ročnej prestávke začalo opäť vychádzať od č. 1. Na II. celoštátnej konferencii čs. šachových skladateľov (Praha, 22.–23. 2. t. r.) sa tiež rozhodlo o kolektívnom vedení Šachového umenia. Dvojťažky bude mať na starosti Ing. J. Brabec, troj– a mnohoťažky českej školy E. Prandstetter, troj– a mnohoťažky ostatné K. Mlynka, exoproblémy J. Kubečka a štúdie prof. L. Kopáč. Táto zmena nastane od 7. čísla. Hlavným redaktorom je i naďalej Ing. I. Mikan, ktorý prijme s radosťou aktuálne problémové články. Záujemcov o indickú tému upozorňujeme, že v č. 3 nájdu propagačný článok k našej medzinárodnej súťaži od vedúceho rubriky pod názvom: Echo v indickej téme.


Vzad <<  >> Vpred