Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(8.6.1995)


Špeciálnym termínom českej úlohovej školy je tzv. echo, t. j. skupina aspoň dvoch echových matov (alebo patov). Echové maty v jednej šachovej úlohe sú také maty, pri ktorých sú matové obrazce navonok veľmi podobné, ale odlišujú sa postavením kráľa alebo kameňov zúčastnených na mate. Poznáme pritom poschodové echo (matové alebo patové obrazce sa líšia iba posunutím) a farebné (chameleónske) echo (kráľ stojí na poliach rôznej farby). Nemecký šachový skladateľ Otto Dehler (10. 2. 1887 – ?) spracoval echo v dnešnej trojťažke č. 23 vo forme zdanlivej hry 1...f3 2.Jd7! Kf5 3.Jf6 mat (nie je modelový, lebo pole g4 je kryté aj od bSc8 a aj od bJf6). Po správnom úvodníku sa maty po obrane 1...f3 budú líšiť iba postavením jediného kameňa. V skladbe je zároveň spracovaná vzhľadom na zdanlivú hru aj zámena matu. Keďže úloha vznikla už pred 79 rokmi, možno ju napriek jednoduchému obsahu považovať za priekopnícku. V riešení pritom objavíte už pre nás známu indickú tému.

Riešenie skladby č. 17 (Ekström) z č. 17/95. Po správnom úvodníku 1.Jg5 hrozia štyri maty: 2.Je4 (A) mat, 2.V:h3 (B) mat, 2.Dc3 (C) mat a 2.Df3 (D) mat. Každá zo štyroch nasledujúcich obrán čiernym pešiakom d7 tri z nich vylúči a jednu pripustí: 1...d:c6 2.Je4 (A) mat, 1...d6 2.V:h3 (B) mat, 1...d5 2.Dc3 (C) mat, 1...d:e6 2.Df3 (D) mat. Kombinácia Fleckovej témy a témy pickaninny poteší napriek tomu, že obe témy boli moderné v dobe, na ktorú sa už takmer nepamätáme (B. Moravčík, Banská Bystrica). Štyri premenené hrozby na mat u bieleho, štyri obrany jediným pešiakom u čierneho, to je skutočne vydarená syntéza dvoch tém (A. Kalita, Bratislava). Z mnohých pokusov oboma jazdcami jediný správny úvodník sa nehľadal najľahšie (Ing. A. Ivančo, Banská Bystrica).

Odmenu za správne riešenie dostane Jozef Krchnák, Lišňova 41, 956 17 Solčany a Jozef Vaňuš, Robotnícka 8, 949 01 Nitra.Skladba č. 23

Otto Dehler

Deutsche Wochenschach 1916

Mat 3. ťahom (8–3)Kontrolná notácia: biely Kc5 Sc8 Sh4 Jd3 Je5 Pc2 f2 h5 (8), čierny Ke4 Pc6 f4 (3) – biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme šachovými knihami, ak nám pošlú riešenie najneskôr do 12 dní na adresu redakcie FAKTY, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACH. (ig)


Vzad <<  >> Vpred