Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(27.4.1995)


Téma poloobrán (Fleckova téma) sa, samozrejme, dá spracovať aj v syntéze s inými témami. Pekným príkladom je dnešná skladba č. 17. Jej autorom je švédsky šachový skladateľ Sven Ekström (nar. 19. 12. 1907), ktorý túto tému spojil s témou pickaninny (štyri obrany jediným čiernym pešiakom). Sme veľmi zvedaví, ako sa vám bude páčiť táto vzdušná dvojťažka od u nás takmer neznámeho autora.

Riešenie skladby č. 11 (Gamage) z č. 11/95. 1.V7g5 hr. 2.Dh6 mat, 1...V~ 2.Sc5 mat, 1...Vc3! 2.Ve3 mat, 1...Vd4! 2.Ve4 mat (1...S:e5+, Jd4, h5 2.D:e5, Ve2, Vg6 mat). Čierna veža pokryla sekundárnu hrozbu bieleho (2.Sc5), ale súčasne uškodila svojmu strelcovi tým, že prerušila diagonálnu väzbu bielej veže e5, ktorá potom svojím pohybom umožnila dať pekné maty (A. Kalita, Bratislava). Veľmi pekná a obsahovo bohatá skladba (Ing. A. Ivančo, Banská Bystrica). Centrálne veže sa predstavujú ako kvalitní sólisti dobre vyladeného orchestra (B. Moravčík, Banská Bystrica).

Odmenu za správne riešenie dostane Ing. Bedrich Formánek, Zimná 2, 821 02 Bratislava a Jozef Ložek, 951 23 Lukáčovce 444.

Päť šachových skladieb sa bude riešiť 90 minút na II. ročníku riešiteľskej súťaže, ktorá sa uskutoční budúcu nedeľu, dňa 7. mája 1995 od 9,30 hod. v ZK Slovakofarma Hlohovec (Železničná 12). Súťaž sa koná pri príležitosti medzinárodného šachového turnaja Slovak Open Hlohovec – 1995. Prví traja riešitelia získajú hodnotné vecné ceny. A ešte sľúbená šachová partia dvoch geniálnych fyzikov XX. storočia. Mala nasledujúci priebeh: Einstein–Oppenheimer (Španielska hra): 1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4 b5 5.Sb3 Jf6 6.0-0 J:e4 7.Ve1 d5 8.a4 b4 9.d3 Jc5 10.J:e5 Je7 11.Df3 f6? 12.Dh5+ g6 13.J:g6 h:g6 14.D:h8 J:b3 15.c:b3 Dd6 16.Sh6 Kd7 17.S:f8 Sb7 18.Dg7 Ve8 19.Jd2 c5 20.Vad1 a5 21.Jc4 d:c4 22.d:c4 D:d1 23.V:d1+ Kc8 24.S:e7 a čierny sa vzdal.Skladba č. 17

Sven Ekström

1. čestné uznanie

Tidskrift för Schack 1942

Mat 2. ťahom (9–7)Kontrolná notácia: biely Kc1 Dc6 Vh2 Sb8 Se6 Jf3 Jg4 Pb5 e2 (9), čierny Kg3 Vf4 Ja8 Pb6 d7 h3 h4 (7) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme šachovými knihami, ak nám pošlú riešenie najneskôr do 12 dní na adresu redakcie FAKTY, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACH. (ig)


Vzad <<  >> Vpred