Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan GarajDefinitívny výsledok

XVII. medzinárodného turnaja v skladaní dvojťažiek

Hlas ľudu – 1985


The Final Award

of the 17th international composing problem tourney – twomovers

Hlas ľudu – 1985Rozhodca (The Judge): Ing. Juraj Brabec, CSc., ČSSR96 súťažných skladieb XVII. medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek – Hlas ľudu 1985 malo veľmi dobrú úroveň a s potešením som ich analyzoval a hodnotil. Po zvážení všetkých kladov a nedostatkov mi vyšlo nakoniec toto poradie:Ivan Kiss, ČSSR

I. cena

Hlas ľudu č. 1561, 28. 11. 1985

Mat 2. ťahom (15+10=25)


Jevgenij Permiakov, ZSSR

II. cena

Hlas ľudu č. 1513, 13. 6. 1985

Mat 2. ťahom (8+10=18)(Kiss): Zvodník 1.Db1? hr. 2.Sb3 mat, viazne na 1...V:d4! Zvodník 1.f8S? hr. 2.J:f6 mat, viazne na 1...S:d4! Zvodník 1.De1? hr. 2.Sb3 mat, 1...V:d4 2.Je7 mat, viazne na 1...b1D! Zvodník 1.Dh2? hr. 2.J:f6 mat, 1...S:d4 2.Je7 mat, viazne na 1...Vf4! Rieši 1.Dd1 hr. 2.Je7 mat, 1...Vd4, S:d4 2.Sb3, J:f6 mat. Keď biely v prvých dvoch pokusoch v snahe vytvoriť hrozby 2.Sb3 mat a 2.J:f6 mat napadne iba tematické polia e4 a d6, čierny má jednoduchú účinnú obranu s braním na d4. Biely preto v druhej dvojici zvodnostných fáz pokrýva zároveň aj pole e5, čo spôsobuje, že po obranách na d4 nasleduje mat 2.Je7. V skutočnej fáze 2.Je7 mat vystupuje ako hrozba, a obrany na d4 tentoraz umožňujú maty, ktoré v prvých dvoch fázach vyvracali. Náročná kombinácia Dombrovskisovej témy, uskutočnenej medzi skutočnou fázou a pokusovými fázami, a dvojnásobnou le Grandovou témou (dvojnásobným recipročným paradoxom D) medzi skutočnou fázou a oboma zvodníkmi. Vynikajúca skladba, i keď mechanizmus s otváraním diaľkových kameňov k tematickým poliam so súčasnou väzbou čiernych kameňov bol už viackrát použitý.

(Permiakov): Zvodník 1.Dc3? hr. 2.Sg5 (A) mat a 2.J:g6 (B) mat, viazne na 1...e:f3! (a). Zvodník 1.De6? hr. 2.Sg5 (A) mat, 1...e:f3 (a) 2.J:g6 (B) mat, viazne na 1...Dd8! Zvodník 1.De2? hr. 2.J:g6 (B) mat, 1...e:f3 (a) 2.Sg5 (A) mat, viazne na 1...Vg7! Rieši 1.Je1 hr. 2.J:g2 mat, 1...Ke3, Je3 2.Sg5 (A), J:g6 (B) mat. Priame krytie oboch tematických polí f3 a e5 s dvojitou hrozbou v prvej fáze vyvracia čierny odblokovaním poľa e4 (1...e:f3!). V ďalších fázach hrozí už iba jeden mat, ale biely zároveň berie pod kontrolu i pole e4. Obrana 1...e:f3 aj tentoraz znemožňuje obidva hrozbové maty, ale druhý z nich vždy zároveň umožňuje vo variante. V riešení sa oba tematické maty opäť vyskytujú, ale po nových obranách. Vďaka dvojitej hrozbe vytvára 1. fáza s 2. a 3. dva paradoxy D a so 4. dva paradoxy H. Medzi 2. a 3. fázou nájdeme recipročný D–paradox, le Grandovu tému. Opäť veľkolepá skladba.Alfreds Dombrovskis, ZSSR

III. cena

Hlas ľudu č. 1559, 21. 11. 1985

Mat 2. ťahom (9+9=18)


Anatolij Slesarenko, ZSSR

IV. cena

Hlas ľudu č. 1568, 28. 12. 1985

Mat 2. ťahom (12+9=21)(Dombrovskis): Zvodník 1.Dd1? hr. 2.c3 (A) mat, 1...Vg4 2.Jc5 (B) mat, viazne na 1...Vc6! Rieši 1.Jc5 (B) hr. 2.J:e6 mat, 1...Vg4 2.c3 (A) mat, (1...Vb3+, d:c5, d5 2.J:b3, D:c5, De5 mat). Kým vo zvodníku 1.Dd1? obrana 1...Vg4 znemožňuje 2.c3 mat a umožňuje 2.Jc5 mat, v riešení je to naopak. Od skladieb s podobným vzťahom sa však táto líši tým, že ťah c3 je hrozbou a Jc5 úvodníkom. Jedná sa teda o kombinovaný recipročný hrozbovo–úvodníkový paradox D. Originálna myšlienka vo veľmi dobrej konštrukcii.

(Slesarenko): Zdanlivé hry 1...J:d5, S:d5 2.Jc6, e3 mat. Zvodník 1.Jf4? hr. 2.Jc6 mat a 2.e3 mat, viazne na 1...e3! Zvodník 1.Jc7? hr. 2.Jc6 mat, 1...e5, Sd5 2.e3, Jb5 mat, viazne na 1...Sc2! Rieši 1.Jc3 hr. 2.e3 mat, 1...Jc4, Jd5, e3 2.Jc6, Jb5, Df4 mat. Zaujímavé rozdelenie funkcií tematických ťahov 2.Jc6 mat a 2.e3 mat. Vo zvodnostnej fáze vychádzajú antiduálovo po blokovaní poľa d5, v ďalšej fáze vystupujú ako dvojitá hrozba a v posledných dvoch fázach jeden z nich sa stáva hrozbou a druhý vychádza po novej obrane. Tento typ zámeny funkcie ťahu v ZSSR nazývajú Suškovovou témou.Štefan Sovík, ČSSR

Zvláštna cena

Hlas ľudu č. 1525, 25. 7. 1985

Mat 2. ťahom (11+9=20)


Zoltán Labai, ČSSR

1. čestné uznanie

Hlas ľudu č. 1567, 19. 12. 1985

Mat 2. ťahom (15+10=25)(Sovík): Zvodník 1.Jd8? tempo, 1...Jc~, Kc5 2.De6 (A), D:e5 (B) mat, viazne na 1...Ja6~! Zvodník 1.Jd3? tempo, 1...Jc~, Kc6 2.D:e5 (B), S:e4 (C) mat, viazne na 1...Je6! Rieši 1.V:c4 tempo, 1...Jc~, K:c4 2.S:e4 (C), De6 (A) mat. Výborná dvojťažka s kombinovanou trojfázovou zámenou vo dvoch variantoch, v ktorej sa obrany menia v poradí ab–ac–ad a maty v poradí AB–BC–CA. Originálny objav v dnes už zriedkavo spracovanej oblasti.

(Labai): Zvodník 1.Dd1? hr. 2.Dd3 mat, 1...Sd2 (A), c4 (B) 2.D:h1, V:e5 mat, viazne na 1...Vh3! Zvodník 1.Da2? hr. 2.Dd5 mat, 1...c4 (A), Vd6 (B) 2.V:e5, J:d6 mat, viazne na 1...Jb3! Zvodník 1.b8D? hr. 2.D:e5 mat, 1...Vd6 (A), Jf7 (B) 2.J:d6, S:g6 mat, viazne na 1...V:e6! Rieši 1.f:e5 hr. 2.Vf4 mat, 1...Jf7 (A), Sd2 (B) 2.S:g6, D:h1 mat. Dva rovnaké obranné motívy, znemožnenie ťahu zaclonením (A) a krytie poľa matovania príchodom (B), sa cyklicky vystriedajú v rámci štyroch fáz, dvoch variantov a štyroch rôznych obrán. Svieži výlet do pomaly zabúdaných priestorov slovenskej školy.Anatolij Vasilenko, Andrej

Frolkin a N. Čerňavskyj, ZSSR

2. čestné uznanie

Hlas ľudu č. 1566, 19. 12. 1985

Mat 2. ťahom (7+7=14)


 

Dmitrij Bannyj, ZSSR

3. čestné uznanie

Hlas ľudu č. 1569, 28. 12. 1985

Mat 2. ťahom (11+4=15)(Vasilenko, Frolkin a Čerňavskyj): Zvodník 1.Dc4? tempo, 1...Jh3~, Jh6~ 2.D:f4, Dc8 mat, viazne na 1...Jf5! Zvodník 1.Da4? tempo, 1...Jh3~, Jh6~ 2.V:f4, Dd7 mat, viazne na 1...Jf5! Zvodník 1.Dd3? tempo, 1...Jh3~, Jh6~ 2.Dg6, Df5 mat, viazne na 1...Jg5! Rieši 1.Db1 tempo, 1...Jh3~, Jh6~ 2.Dg1, Sf5 mat. Výber správnej súčinnosti bielej dámy s vežou a strelcom vedie nakoniec k štvorfázovej zámene dvoch matov. Strategickou náplňou je však striedanie dámy a veže v mate na f4 a dámy a strelca v mate na f5.

(Bannyj): Zvodník 1.Vd7? (A) hr. 2.Jg6 mat, 1...J:f4 (a) 2.Db8 (C) mat, viazne na 1...Jg5! (b). Zvodník 1.Vf7? (B) hr. 2.Sf6 mat, 1...Jg5 (b) 2.Db8 (C) mat, viazne na 1...J:f4! Zvodník 1.Db8? (C) hr. 2.Ve7 (D) mat, 1...J:f4 (a), Jg5 (b), J:c7 2.Vd7 (A), Vf7 (B), D:c7 mat, viazne na 1...J:c3! (c). Rieši 1.Ve7 (D) hr. 2.Db8 (C) mat, 1...Jb4, J:c3 (c), Sb3, Sb5 2.c:b4, D:c3 (E), De2, V:e6 mat. Vo zvodnostných fázach je dvojnásobná recipročná zámena 1. a 2. ťahov bieleho docielená známym mechanizmom v kombinácii s Banného témou. V riešení jeden z tematických ťahov vystupuje ako hrozba, pričom variantový obsah je úplne nový. Nové zakončenie známej úvodníkovej tematiky.Jurij Antonov a

Imants Kulis, ZSSR

4. čestné uznanie

Hlas ľudu č. 1557, 14. 11. 1985

Mat 2. ťahom (8+8=16)

A. Diagram B. Da3–c8


 

Imants Kisis, ZSSR

1. pochvalná zmienka

Hlas ľudu č. 1522, 18. 7. 1985

Mat 2. ťahom (7+4=11)

 (Antonov a Kulis): Pozícia A: 1.Sf6 (A) hr. 2.Vd5 (B) mat, 1...J:a6 2.V:c5 mat (C). Pozícia B: 1.V:c5 (C) hr. 2.Sf6 (A) mat, 1...J:a6, e2 2.Vd5 (B), Sf2 mat. Ďalšia ukážka cyklického striedania prvého, hrozbového a matového ťahu bieleho – a opäť v dvojníkovej podobe. Je možné túto tému spracovať i v jednom postavení?

(Kisis): Pokusy 1.Dc8?, Sd1+?, Se4?, De4? viaznu postupne 1...Kf3!, Kf5!, h4!, h2! Rieši 1.Je4 hr. 2.Jf2 mat a 2.Jf6 mat, 1...Kf5, Kf3, h2, h4 2.Dc8, Sd1, Jf2, Jf6 mat. Výber medzi troma možnosťami vstupu na e4 rieši nakoniec najefektívnejší ťah dávajúci čiernemu kráľovi dve voľné polia. Hrozby oboch pokusových fáz sa v riešení objavia po ťahoch, ktoré predtým neboli možné – dva hrozbové H–paradoxy v troch fázach. Kto pokladá za rovnocenné s ostatným obsahom i fázy 1.Dc8+? Kf3! a 1.Sd1+? Kf5!, nájde v skladbe i dva úvodníkové paradoxy H.Pavlos Moutecidis, Nikos

Siotis, Grécko a Peter

Gvozdják, ČSSR

2. pochvalná zmienka

Hlas ľudu č. 1552, 31. 10. 1985

Mat 2. ťahom (8+14=22)


 

 

Viktor Vovnejko, ZSSR

3. pochvalná zmienka

Hlas ľudu č. 1480, 14. 2. 1985

Mat 2. ťahom (6+6=12)(Moutecidis, Siotis a Gvozdják): Zdanlivé hry 1...Df6, Vd5, V:d2, Sd4, Jf5 2.D:f6, D:d5, J:c4, De7, V:f5 mat. Rieši 1.Jf5 hr. 2.Dd6 mat, 1...Df6, Vd5, V:d2, Sd4, Jf5 2.D:a5, Dc7, V:e4, D:d4, Sf4 mat. Zámena piatich matov s jedným opakovaním, v ktorej ako vždy vo viacvariantových zámenách zaujme najmä novostrategická nasýtenosť úvodníka: zrušenie krytia f6, d5, c4 a f5 a pokrytie d4, d6, e4 a f4.

(Vovnejko): Zvodník 1.Sc3? tempo, 1...b3, Dc5, D:e3, c4 2.D:a5, S:c5, D:e3, S:d4 mat, viazne na 1...f5! Rieši 1.De3 tempo, 1...b3, Dc5, D:e3, e4, f5 2.S:a5, D:c5, S:e3, S:d4, Dh6 mat. Skladba s príbuznou tematikou ako 2.č.u. (Vasilenko, Frolkin a Čerňavskyj): V zámene štyroch matov sa na poliach a5, c5, e3 a d4 v úlohe matujúcich kameňov recipročne zamenia dáma a strelec.Ján Gašparovič, ČSSR

4. pochvalná zmienka

Hlas ľudu č. 1545, 3. 10. 1985

Mat 2. ťahom (15+7=22)(Gašparovič): Zvodník 1.c4? tempo, 1...Kd4, Kf4 2.V:e4, e3 mat, viazne na 1...h3! Rieši 1.Sh3 tempo, 1...Kd4, Kf4 2.e3, V:e4 mat. Recipročná zámena matov v trochu ťažkopádnej pozícii.RNDr. Ivan Garaj, CSc., m. p., usporiadateľ

Ing. Juraj Brabec, CSc., m. p., medzinárodný rozhodca FIDEVzad <<  >> Vpred