ŽIVOT

v rokoch 1953-1961 viedol Imrich Ivančo. V 253 rubrikách bolo úverejnených 244 skladieb, z toho 24 originálov slovenských autorov (2 prvotiny). V rokoch 1954 a 1960 usporiadal Život 2 skladateľské súťaže.