Vďaka finančnej podpore Slovenskej organizácie kompozičného šachu sa mohlo úspešne dokončiť spracovanie a uverejnenie rubrík Východoslovenských novín.

Osobitne ďakujeme Tomášovi Novotnému z Košíc, ktorý výrazne pomohol pri kompletizácii chýbajúcich rubrík.