Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(24. 11. 1989)


Problém č. 1336 – originál

Kristaps Viksna, ZSSR

Mat 2. ťahom (9–7)Kontrolná notácia: b. Kc2, Dc8, Sa7, Jc3, Pa3, b5, d4, d5, e5 (9), č. Kc4, Vh5, Sf6, Je8, Pa5, c7, h3 (7), biely začne a dá druhým ťahom mat.

Dnešná originálna dvojťažka je od autora z lotyšského prístavného mesta Liepaja. K. Viksna je skúsený skladateľ s viacerými aj medzinárodnými úspechmi. Jeho zaujímavý príspevok možno charakterizovať ako súboj bielej dámy a čierneho c-pešiaka. Riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1330 (Dr. B. Kozdon): Malá zvodnosť 1.Dg6? s hrozbou 2.Vb5 mat, 1...J:f5 2.D:f5 mat, neviedla k cieľu pre 1...Sf3!. Riešilo iba 1.Dd1! s hrozbou 2.D:d3 mat, 1...V3 ľub., Vc3+, V:d1, Vd2+, Vd4 2.Dd5, K:c3, K:d1, K:d2, D:d4 mat. Okrem obrán vežou má čierny ešte aj iné možnosti 1...Sd ľub., S:f4 2.Ve5, V2f4 mat. Malým doplnkom celého riešenia je variant 1...Sf1 2.Df3 mat. Predĺžené obrany čiernej veže a strelca na báze kráľovskej batérie. Príjemný odklon od súčasných zámen je v tomto prípade spojený so stále obľúbenou témou predĺžených obrán. U riešiteľov sa skladba stretla s veľmi dobrým ohlasom. Za správne a úplné riešenia bolo možné získať maximálne 2 body.


Krása šachových miniatúr

Začiatkom 80-tych rokov minulého storočia vstupuje na kompozičnú scénu okrem iných aj Andrej Spóner (Veľká Lomnica). Jeho dve dnes reprodukované mnohoťažky sú pekným príkladom toho, že aj s minimálnym materiálom je možné spracovať vtipné a riešiteľsky príťažlivé myšlienky. Obidve mnohoťažky navyše spája neľahko objaviteľný úvodník.

A. Spóner, Deutsche Schachzeitung 1887: b. Kg2, Vh1, Jg7, Jh4, Pg3 (5), č. Kg4, Pg5 (2) – 4X. Riešenie: 1.Vg1! g5:h4 2.g3:h4 Kf4 3.Ve1 Kg4 4.Ve4 mat, 2...K:h4 3.Kf3 Kh3 4.Vh1 mat.

A. Spóner, Magyar Sakkvilág 1913, b. Kc3, Sd6, Jc2, Je3 (4), č. Ke4 (1) – 4X. Riešenie: 1.Sh2! Kf3 2.Kd3 Kf2 3.Je1! K:e1 4.Sg3 mat.


Vzad <<  >> Vpred